Regler for RuneScape Fresh Start Worlds

Endringslogg: Versjon 1.0 (12. august 2022): Reglene publisert første gang. Versjon 1.1 (15. september 2022): Dato for sesongstart oppdatert.

Disse reglene for RuneScape Fresh Start Worlds («FSW-regler»), sammen med betingelsene, tilgjengelige på https://www.jagex.com/terms/terms-and-conditions-norwegian, («betingelser»»), personvernerklæringen, tilgjengelig på https://www.jagex.com/terms/privacy-policy-norwegian, («personvernerklæring»), sluttbrukeravtalen, tilgjengelig på https://www.jagex.com/terms/eula-norwegian, («sluttbrukeravtale»), de etiske reglene, tilgjengelige på https://www.jagex.com/en-GB/terms/rulesofconduct, («etiske regler»), RuneScape-reglene, tilgjengelige på https://www.runescape.com/game-guide/rulesRS-regler») og alle tilleggsvilkår (som kan bli gjenstand for endring) og andre dokumenter og regler som disse dokumentene uttrykkelig viser til (sammen benevnt «vilkår»), er styrende for din bruk av spillet Fresh Start Worlds («spillet FSW»).

I tilfelle motstrid eller avvik mellom FSW-reglene og andre vilkår, har FSW-reglene forrang. Alle definisjoner i vilkårene gjelder i FSW-reglene, med mindre vi sier noe annet.

GODTAKELSE AV FSW-REGLENE

Les disse FSW-reglene nøye. FSW-reglene utgjør en rettslig bindende kontrakt mellom deg og Jagex Limited («Jagex», «vi», «vår», «oss»), et selskap registrert i England og Wales (registreringsnummer 3982706), hjemmehørende i 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, United Kingdom. Vårt VAT-nummer er 791 951 784.

Ved å laste ned, se gjennom, installere, aksessere eller bruke spillet FSW på noe vis, godtar du at du er bundet av disse FSW-reglene. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse FSW-reglene, ikke opprett en konto for spillet FSW eller last ned, installer, se gjennom, bruk eller aksesser spillet FSW. Hvis du har opprettet en konto eller brukt eller lastet ned spillet FSW, men ikke godtar disse FSW-reglene, avslutt umiddelbart din bruk av spillet FSW, si opp din konto og avinstaller spillet fra din enhet.

ENDRINGER I FSW-REGLENE

Du forstår og godtar av vi, etter eget forgodtbefinnende, når som helst kan endre eller legge til vilkår i disse FSW-reglene. Vi kan komme til å endre vilkårene i disse FSW-reglene for å innlemme (a) endringer i gjeldende lover; (b) forskriftsmessige krav eller sikkerhetskrav; (c) relevante retningslinjer eller etiske regler; (d) tekniske endringer; (e) endringer som gjøre reglene klarere og mer konsekvente eller (f) endringer i våre brukeres behov og våre kommersielle prioriteringer eller (g) av hvilken som helst annen grunn.

Sjekk disse FSW-reglene hver gang du bruker spillet FSW. Vi vil anse din fortsatte bruk av spillet FSW som at du godtar endringene fra forrige versjon. Hvis du ikke godtar endringene, avslutt umiddelbart din bruk av spillet FSW, si opp kontoen og avinstaller spillet fra enheten.

KONTOREGISTRERING OG MEDLEMSSKAP

Opprette en konto: For å spille, bruke og aksessere spillet FSW, trenger du en ny konto, selv om du allerede har en RuneScape-konto.

Aldersgrense: Ved å laste ned eller aksessere spillet FSW eller ved å opprette en konto, bekrefter du at du er 18 år gammel eller eldre og at du har lest og godtatt disse FSW-reglene, eller, hvis du er mellom 13 og 18 år gammel, at dine foresatte har lest og godtatt disse FSW-reglene. Vi kan stenge kontoen din og avslutte tilgangen din til spillet FSW umiddelbart hvis vi anser at dine foresatte ikke har gitt slik godkjenning. Du og dine foresatte må gå gjennom disse FSW-reglene sammen. Foresatte er ansvarlige for handlingene til barn under 18 år når de bruker spillet FSW.

Overføringer mellom kontoer: Din spillkonto i FSW er en enkeltstående konto. Alle overføringer mellom kontoer, inkludert overføringer av virtuelle valutaer, belønninger, kontoinnehavender, mikrospillkreditter og virtuelle gjenstander til andre kontoer er uttrykkelig ikke tillatt før du flytter din spillkonto i FSW tilbake til hovedspillet RuneScape. Dette vil skje automatisk når FSW-sesongen er over (se under). Du kan også flytte kontoen når som helst før dette hvis du ønsker.

VIKTIG: Merk at når du først har flyttet spillkontoen i FSW til hovedspillet RuneScape, kan du ikke vende tilbake uten å opprette en ny spillkonto i FSW.

Medlemskap: For å aksessere og spille spillet FSW må du betale en medlemsavgift. Denne medlemsavgiften kan betales, via en av metodene for kjøp av abonnementer fra Jagex, for en periode på én, seks eller tolv måneder av gangen. Det må betales en ny medlemsavgift for hver konto du bruker til å spille FSW. Bestemmelsene i avsnitt 12 av betingelsene gjelder for din betaling av medlemsavgifter.

INNHOLD I FSW-SESONGEN

Spillet FSW gir deg, som navnet antyder, muligheten til en «ny start» i RuneScape og til å spille på en sesongserver med egenartede nye verdener. Alle starter med blanke ark på nivå 1.

Sesong: Fra 26. september 2022 kl. 14.00 (CET) til 9. januar 2023 kl. 13.00 (CET).

Sesongfaser: Spillet FSW er delt i to faser:

Fase 1: Konkurranse – denne fasen varer i 8 uker fra oppstart. I denne fasen vil du kunne konkurrere med andre spillere i FSW, komme så langt du kan i spillet, bygge deg opp til høyere nivåer og sette nye poengrekorder og vinne belønninger for konkurranser, deltakelse og personlige mål. Spillere vil ikke kunne bruke Treasure Hunter-nøkler i denne fasen.

Fase 2: Prestasjoner – i denne fasen, som varer i ytterligere 2 måneder frem til slutten av spillsesongen, er det ingen konkurranse. Her kan du spille i ditt eget tempo, med raskere XP-progresjon, og du kan fullføre eventuelle gjenværende oppgaver for å låse opp belønninger (se under). Treasure Hunter-nøkler kan brukes som normalt i denne fasen.

Merk at det er begrensninger på salg og kjøp av noen belønninger i hovedspillet RuneScape – for mer informasjon, se nyhetsartikkelen her.

Progresjon:

Fase 1: Konkurranse – spillerne vil motta erfaringspoeng (XP) raskere enn normalt i denne fasen. Man starter med 50 % ekstra XP, og multiplikatoren for hvor mye XP man mottar, økes med jevne mellomrom av utviklerne. Dette kunngjøres i spillet og i nyheter som postes på dette nettstedet. Spillere som blir med i FSW etter andre uke, vil få en bonusmultiplikator for all XP de mottar på ferdighetsnivåer lavere enn nivå 70, slik at de har en sjanse til å ta igjen andre spillere. Alle spillere vil også motta jevnlige opplåsinger av auraer som man vanligvis får tilgang til via lojalitetspoeng.

For en komplett liste over andre progresjonsbonuser som låses opp i fase 1, se nyhetsartikkelen her.

Fase 2: Prestasjoner – XP-multiplikatorer og XP-bonuser for å kunne ta igjen andre spillere reduseres sakte for hver uke som går gjennom hele fase 2, slik at spillere kan utnytte denne muligheten mens de fullfører utestående oppgaver og låser opp belønninger, før de vender tilbake til hovedspillet RuneScape (se over).

Belønninger:

Du vil motta en rekke forskjellige belønninger for å delta i og fullføre oppgaver i forskjellige stadier av spillet FSW: • Luma Wolf Pet – låses opp gratis i spillets belønningsbutikk. • Challenger Armour og Lance – tilgjengelig i spillets belønningsbutikk mot poeng du tjener på å spille FSW. • Challenger Halo – låses opp gjennom prestasjoner i spillet og toppskårrangeringer. • Halo of Returning – låses opp ved å fullføre oppgaver i spillet FSW. • Inverted Skill Capes – mottas når du når nivå 99/120 i en ferdighet. • Halo Pet Skin – mottas som et sjeldent slipp når du trener opp en bestemt ferdighet.

For mer informasjon om de enkelte belønningene og hvordan du låser dem opp, se nyhetsartikkelen.