Jagex’ regler for fan-generert innhold

Endringslogg:

Versjon 1.0 (19. juli 2022): Reglene publisert første gang.

Versjon 1.1 (24. oktober 2022): Oppdatering av klausul 4.1.4 vedrørende fan-generert fiksjon: øvre begrensning på 15 000 ord fjernet og reglene for kommersiell bruk av fan-generert skjønnlitteratur er tydeliggjort.

Fellesskapet er en viktig del av det som gjør spillene våre til en slik fantastisk opplevelse, og derfor skjønner vi godt at medlemmer av fellesskapet ønsker å bruke innhold fra våre spill til å lage kule ting som YouTube-videoer, Twitch-innhold eller til og med coverversjoner av RuneScape-sanger.

Vi elsker alle de tingene dere lager med vårt innhold og ønsker å oppmuntre til dette. Med det i mente har våre advokater laget disse mystiske reglene for hva dere kan og ikke kan gjøre med det Jagex eier i våre spill.

Vi er Jagex Limited, med adresse 220 Cambridge Science Park, Cambridge, England, CB4 0WA, også kjent som («Jagex», «oss» og «vi»). Disse reglene gjelder for det rettslige forholdet mellom Jagex og deg (i disse reglene kalt «deg» og «dine»).

1. Hvorfor har Jagex laget disse reglene?

1.1 Vi er klar over at jusen rundt åndsverk er ganske forvirrende, og mange kreative folk er redd for at rettighetshaverne skal valse inn og fjerne innhold de har jobbet hardt for å lage.

1.2 Vi vil gjerne tro at vi er kjent for å være ganske avslappet til fellesskapets bruk av vårt innhold til ikke kommersielle formål, men vi har laget disse reglene for å gjøre det klart hva vi godtar og ikke godtar når fansen bruker våre åndsverk.

2. Hva slags spillinnhold omfattes av disse reglene? Og hva omfatter de ikke?

2.1. Disse reglene omfatter kun spillinnhold i Old-School RuneScape («OSRS») og RuneScape, hvor vi er innehaver av opphavsretten og eier av varemerket og andre immaterielle rettigheter. Ingenting i disse reglene endrer det faktum at Jagex eier alle immaterielle rettigheter i OSRS og RuneScape.

2.2. Disse reglene dekker ingenting som har med kildekode eller underliggende programvare å gjøre i spill som eies av Jagex, m.a.o. Old-School RuneScape og RuneScape.

2.3. Reglene gjelder ikke spill utgitt av Jagex, som Space Punks, Melvor Idle eller This Means Warp.

2.4 Disse reglene omfatter heller ikke bruk av registrerte eller uregistrerte varemerker eiet av Jagex og da spesielt «varemerket Jagex-logoen», som aldri kan brukes uten vår tillatelse. Dette er fordi bruk av vårt varemerke kan antyde at vi er delaktige i eller anbefaler ditt innhold på en eller annen måte. For å spare deg å google det har vi satt Jagex-logoen øverst til venstre på denne nettsiden (den kan forekomme i andre farger).

2.5 I disse reglene viser vi til tillatt spillinnhold beskrevet over som «Jagex’ eiendeler». Eksempler på Jagex’ eiendeler inkluderer:

2.5.1 Opptak fra selve spillet som viser dine eventyr i våre spill;

2.5.2 Din spilleravatar;

2.5.3 Alle visuelle fremstillinger av alle aspekter av spillmiljøet;

2.5.4 Skjermbilder eller bilder fra selve spillet som viser dine eventyr i våre spill;

2.5.5 Musikken i våre spill.

3. Hvordan fungerer disse reglene?

3.1 Gitt at du følger disse reglene, kan du lage ditt eget innhold basert på Jagex’ eiendeler for de formål beskrevet i paragraf 4 og 5 under. For å gjøre dette mulig gir Jagex deg en lisens til å lage det som kalles avledede verker basert på Jagex’ eiendeler. Lisensen er:

3.1.1 ikke eksklusiv (betyr at vi kan gi lisensen også til andre, ikke bare deg);

3.1.2 ikke overførbar (betyr at du ikke kan gi dine rettigheter i henhold til lisensen videre til andre);

3.1.3 gjenkallelig (betyr at vi kan si opp lisensen hvis vi ønsker det, når som helst);

3.1.4 ikke kommersiell (betyr at du kun kan lage innhold for eget bruk og ikke for å tjene penger, bortsett fra slik som beskrevet i disse reglene); og

3.1.5 ikke underlisensierbar (betyr at du ikke kan ansette noen til å handle i henhold til lisensen på dine vegne).

3.2 Denne lisensen begrenses og utfylles av de spesifikke betingelsene i disse reglene.

3.3 Denne lisensen er også avhengig av du etterlever reglene for RuneScape, betingelsene og sluttbrukeravtalen for alle Jagex’ eiendeler («spillvilkårene»), som alle er uttrykkelig innlemmet i disse reglene.

4. Hva kan jeg gjøre med Jagex’ eiendeler i henhold til disse reglene?

4.1 Det er generelt vanskelig å forutse alt kreative mennesker som deg kan komme til å finne på, så vi forbeholder oss derfor i alle tilfeller retten til å avgjøre om din bruk er tillatt i henhold til disse reglene. I brede trekk kan du imidlertid gjøre følgende med Jagex’ eiendeler:

4.1.1 Lage YouTube-innhold: Du kan gjøre innholdet ditt tilgjengelig på YouTube og Twitch (eller lignende strømme- og deleplattformer) og delta i programmer på slike nettsteder som lar deg motta inntekter fra annonser som vises i sammenheng med ditt innhold. Du kan også la deg sponse av tredjeparter i forbindelse med innhold du legger ut på disse plattformene, gitt at slik sponsing ikke fører til at du bryter disse reglene (i sær paragraf 6.1.5 om å lage støtende innhold), direkte promoterer en tredjepart som forsøker å underminere Jagex’ forretningsdrift på en uhederlig måte eller på annen måte er i strid med spillvilkårene.

4.1.2 Musikkinnhold – du kan:

4.1.2.1 lage coverversjoner eller remikser av sanger fra RuneScape og OSRS og laste dem opp på plattformer som YouTube og SoundCloud (gitt at det du lager ikke generer noen inntekt fra betaling per avspilling i fravær av en formell lisens, og at du ikke bruker noen av våre originalopptak); eller

4.1.2.2 spille musikk fra RuneScape og OSRS på Twitch og YouTube mens du strømmer eller som bakgrunnsmusikk i dine videoer (gitt at du ikke bare spiller musikken uten å gjøre noe annet).

4.1.3 Fan-genererte illustrasjoner – du kan lage illustrasjoner (digitale eller andre) basert på Jagex’ eiendeler og dele dem på tredjeparts nettsteder som deviantart.com. Folk kan betale deg for å lage enkeltstående verk for dem, men du kan ikke tilby masseproduserte trykk av innhold du lager eller trykke dine egne verk på salgsvarer (se våre generelle regler om trykking generelt under).

4.1.4 Fan-generert skjønnlitteratur– du kan skrive historier inspirert av dine eventyr i spillet og dele dem på ikke-kommersielle tredjeparts nettsteder for fan-generert fiksjon som fanfiction.net og archiveofourown.org, gitt at du ikke mottar noen betaling for dette. Hvis du vil skrive fan-generert fiksjon for et kommersielt nettsted (som f.eks. Amazon), for kommersiell publisering i fysisk form eller som et betalt oppdrag for en publikasjon eller for kommersiell bruk, må du spørre oss først.

4.1.5 3D-gjenstander og 3D-printing – du kan lage 3D-innhold basert på modeller fra våre spill (avataren din, for eksempel), gitt at gjenstanden er for din egen personlige bruk og ikke er ment for salg eller for et tredjeparts nettsted som tilbyr slike gjenstander for salg til andre, og gitt at du følger disse reglene, spesielt paragraf 5.3 om begrensede produksjonsserier. Du kan også bruke slike 3D-modeller i korte animerte filmer du lager.

4.2 Du kan poste innhold du lager av Jagex’ eiendeler, på nettstedet ditt eller linke til et tredjeparts nettsted som har tilbyr innholdet ditt, gitt at dette tredjeparts nettstedet ikke bryter noen av disse reglene eller at du bryter disse reglene ved å gjøre dette.

4.3 Du kan ikke lage NFT-er med Jagex’ eiendeler.

5. Kan jeg selge det jeg lager?

5.1 Vi ønsker å oppmuntre fellesskapet til lage innhold og har ingenting imot at du selger et lite antall slike gjenstander, men det er alltid vi som avgjør om innholdet er laget i henhold til disse reglene eller ikke.

5.2 Vi har ingenting imot at du selger inntil 100 enheter av noe du har laget med Jagex’ eiendeler hvis gjenstanden er laget for hånd eller i en begrenset produksjonsserie av en tredjeparts tilvirker (inkludert varianter av samme design, støpeform eller form). Dette er ikke til hinder for at du kan lage varianter av en gjenstand (som f.eks. nøkkelringer), gitt at det er synlige og vesentlige forskjeller mellom de to gjenstandene du selger (fargeforskjell er, for eksempel, ikke nok til at det regnes som en variant).

5.3 Ikke spesifiserte forhåndsbestillinger, direkte kopier av spillinnhold uten kreative bidrag og salg av 3D-printede gjenstander på bestilling er ikke tillatt under noen omstendighet.

5.4 Maksimum antall enheter som er laget av en gitt gjenstand, må klart gå frem av beskrivelsen i butikker eller nettsteder du driver.

6. Hva kan jeg ikke gjøre med Jagex’ eiendeler?

6.1 I tillegg til begrensningene i paragraf 5 kan du ikke bruke Jagex’ eiendeler til å lage innhold for å eller med formål om å:

6.1.1 Bruke kommersielt: Med mindre beskrevet over kan du ikke lage innhold av Jagex’ eiendeler for kommersiell vinning, som i bunn og grunn betyr å selge gjenstanden eller motta vederlag for den;

6.1.2 Dekompilere våre spill eller aksessere dem på en ikke godkjent måte: Du kan ikke dekonstruere våre spill eller gjøre det mulig å aksessere dem via en tredjeparts klient (vi er allerede i kontakt med eksisterende tredjeparts klienter som brukes av våre fellesskap, og det hender vi kommer med retningslinjer og oppdateringer om dette spesifikke temaet);

6.1.3 Lage et dataspill eller annen programvare eller applikasjon: Du kan ikke lage noen form for dataspillinnhold ved bruk av Jagex’ eiendeler. Dette inkluderer spesialtilpassede oppdrag, modifikasjoner eller tillegg som er ment å integreres i et av våre spill, og inkluderer også det å lage private spillservere eller portere våre eksisterende spill til en plattform det ikke er meningen de skal kjøres på, som å portere OSRS til en Nokia 3310 (selv om det hadde vært morsomt å se);

6.1.4 Konkurrere med Jagex: Du kan ikke lage innhold som vil (eller kan) konkurrere med eksisterende produkter laget av Jagex. For eksempel, hvis vi lanserer en figur basert på en spesifikk spillgjenstand, kan ikke du selge et produkt basert på den samme gjenstanden;

6.1.5 Lage støtende innhold: Du kan ikke bruke Jagex’ eiendeler til å lage innhold som er pornografisk, uanstendig, obskønt, vulgært, diskriminerende (mot trekk som er beskyttet av lov, inkludert rase, religion, kjønn, seksuell orientering osv.), ulovlige eller på annet vis støtende. Hvorvidt innholdet er støtende avgjøres av oss. Jagex’ eiendeler kan ikke brukes til å promotere bruk av alkohol, tobakk eller narkotika, pengespill eller noen form for ulovligheter;

6.1.6 Lage villedende innhold: Du kan ikke lage innhold som er ment å imitere innhold laget av Jagex, for eksempel, lage et nettsted som er likt Jagex’ eget. Du kan heller ikke hevde eller antyde at Jagex har verifisert eller godkjent slikt innhold; eller

6.1.7 Lage varer (inkludert tjenester som 3D-print på bestilling): Du kan ikke bruke «print på bestilling»-tjenester (som Redbubble, Teespring og Shapeways) til å selge gjenstander som bruker Jagex’ eiendeler. Du kan for eksempel ikke opprette en nettbutikk som tilbyr print på bestilling og la folk kjøpe t-skjorter fra nettstedet som har innhold du har laget på grunnlag av Jagex’ eiendeler.

7. Kan jeg lage utvidelser av deres spillunivers gjennom f.eks. fan-generert skjønnlitteratur?

7.1 Ja, gjerne! Vi elsker utvidelser og fortsettelser laget av vår fans over hele verden. Dette kan imidlertid ha innvirkning på fremtidige spill.

7.2 Hvis du lager noe nytt i henhold til disse reglene, innebærer det derfor at du gir Jagex og Jagex’ partnere en royaltyfri, ikke eksklusiv, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende lisens til å modifisere og distribuere innholdet (og verker avledet av innholdet), og bruke navnet ditt hvis vi ønsker det, til ethvert formål og uten noen forpliktelse til å betale deg noe, innhente din godkjenning eller kreditere deg. En slik lisens til Jagex skal vedvare også etter at disse reglene er sagt opp, har utløpt eller blitt endret.

8. Må jeg kreditere Jagex?

8.1 De fleste vet at Jagex eier OSRS og RuneScape, men hvis du lager innhold i henhold til disse reglene, må du legge til følgende formulering på et fremskutt og synlig sted i støttematerialet til innholdet (som i en readme-fil, i om-delen i en YouTube-video eller på en nettside som har ditt innhold:

Laget på grunnlag av et åndsverk som tilhører Jagex Limited og i henhold til vilkårene i Jagex’ regler for fan-generert innhold. Dette innholdet anbefales ikke av og er heller ikke tilknyttet Jagex.

9. Hva skjer hvis jeg ikke følger disse reglene?

9.1 Hvis du bruker våre eiendeler til å lage innhold som ikke følger disse reglene, vil vi, eller en representant, vanligvis først kontakte deg og be deg slutte med det du gjør.

9.2 Hvis du ikke slutter med det du gjør, forbeholder vi oss retten til å be våre advokater gripe inn.

9.3 Disse reglene er ikke ment å dekke hver eneste rettslige problemstilling som kan oppstå når du lager innhold basert på Jagex’ eiendeler. Du er ansvarlig for å passe på at innholdet du lager, etterlever gjeldende lover og forskrifter (spesielt de som gjelder i landet du bor i).

10. Vil jeg få en opphavsrettsadvarsel på YouTube hvis jeg ikke følger disse reglene?

10.1 Generelt forsøker vi å unngå opphavsrettsadvarsler mot skapere. Vi er klar over at lovverket rundt opphavsrett og åndsverk ikke er enkelt, og at du kanskje ikke var klar over at det du gjorde, ikke var tillatt i henhold til disse reglene. Vi er også klar over hvor alvorlig en opphavsrettsadvarsel kan være for en influensers kanal.

10.2 Så med mindre du bryter disse reglene gjentatte ganger, forsøker vi generelt å unngå å bruke opphavsrettsadvarsler, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det om nødvendig. Vi passer også på at alle som representerer oss, også er klar over vår holdning til dette.

11. Kommer dere til å endre disse reglene?

11.1 Generelt forsøker vi å unngå større endringer. Vi vil imidlertid gjennomgå reglene jevnlig og forbeholder oss retten til å oppdatere dem ved behov (etter vårt eget forgodtbefinnende).

11.2 Du bør sjekke denne siden jevnlig, men hvis du fortsetter å lage innhold etter at vi har endret reglene, anser vi at du har godtatt de oppdaterte reglene.

11.3 Vi kan trekke tilbake din rett til å bruke Jagex’ eiendeler når som helst og av hvilken som helst grunn uten at det oppstår noe ansvar overfor deg, også hvis du bryter spillvilkårene. Dette endrer ikke vilkårene i eventuelle kommersielle lisenser du har med oss, underlagt vilkårene i den lisensen.

12. Dere har bedt meg ta ned innholdet mitt, men jeg mener at jeg har fulgt disse reglene. Hva er det som skjer?

12.1 Hvis vi har bedt deg ta ned noe du mener er innenfor disse reglene, ta gjerne kontakt med oss ved å sende en e-post til copyright@jagex.com, så skal vi forsøke å løse saken. Den endelige beslutningen om hva som er greit og hva som ikke er det, er uansett vår.

13. Kan jeg lage innhold av Jagex' eiendeler sammen med andre?

13.1 Ja da! Du må bare passe på at de du jobber med, også følger disse reglene.

14. Hva hvis jeg ønsker å bruk Jagex’ eiendeler til kommersielle formål? Eller noe annet som ikke er tillatt av disse reglene?

14.1 Hvis du ønsker å bruke Jagex’ eiendeler til kommersielle formål eller noe annet som ikke er tillatt av disse reglene, så er ikke nødvendigvis alt håp ute, men du må kontakte oss først. Vi skal forsøke å få til noe, men kan ikke gi noen garantier. Uansett, alle aktiviteter som ikke dekkes av denne avtalen, må dekkes i en egen avtale med Jagex.

14.2 Vi kan velge å gi deg en kommersiell lisens til å bruke Jagex’ eiendeler slik du ønsker, og det kan være at vi da ber om en andel av det du måtte tjene på det.

14.3 Vi vurderer generelt kun kommersielle lisenser for større kommersielle muligheter, merkevarepartnerskap eller ting vi mener vil være til nytte for fellesskapet. Vi gir generelt ikke lisenser til enkeltpersoner som driver småskalaproduksjon.

14.4 Hvis du mener du har et opplegg det er verdt å drøfte med oss, gå hit for å fortelle oss mer. Den endelige avgjørelsen av om vi skal gi deg en kommersiell lisens eller ikke, er uansett vår alene.

14.5 Med mindre det er undertegnet en konfidensialitetsavtale før du sender oss ideer eller konsepter, anses det du sender til Jagex, som ikke konfidensielt.

14.6 Merk at vi aldri vil godta innhold som ikke er tillatt i henhold til paragraf 6.1.5.

15. Hvilket lands lover gjelder for disse reglene?

15.1 Disse reglene er underlagt engelsk og walisisk rett.

15.2 Ved å bruke innhold underlagt disse reglene, godtar du at engelsk og walisisk rett gjelder, men ikke eksklusivt.

16. Jeg har et spørsmål om noe jeg tror disse reglene ikke dekker.

16.1 Ikke noe problem! Kontakt oss ved å sende en e-post til copyright@jagex.com.

17. Jeg er her på vegne av en videoplattform eller strømmeplattform, gjelder disse reglene også i artikkel-13-sammenheng?

17.1 Ja, reglene er ment å dekke vår holdning til fellesskapets bruk av vårt innhold i artikkel-13-sammenheng. For å gjøre det helt klart: Gitt at de følger disse reglene, vil vi gjerne at vårt fellesskap:

17.1.1 gjør innhold med video og stillbilder fra RuneScape og Old School RuneScape tilgjengelig på videostrømmings- og delingsnettsteder som YouTube og Twitch;

17.1.2 deltar i programmer på videostrømmings- og delingsnettsteder som gjør det mulig for enkeltpersoner å motta inntekter fra annonser som vises i forbindelse med innhold som inneholder vårt innhold; og

17.1.3 spiller musikk fra RuneScape og Old School RuneScape på videostrømmings- og delingsnettsteder mens de strømmer, eller som bakgrunnsmusikk i deres videoinnhold (gitt at videoinnholdet også har annet kreativt innhold!).