En oppsummering av dette dokument, skrevet for unge mennesker, er tilgjengelig her.

Personvernerklæring

Versjon 0.7

Dato juli 2021

Innledning

Jagex respekterer ditt personvern og vil beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi forvalter dine personopplysninger når du spiller våre spill, besøker vårt nettsted og vår mobile plattform (uavhengig av hvor du besøker den fra) eller på annet vis aksesserer våre produkter og tjenester. Den beskriver også dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Personvernforordningen (EU) 2016/679 («GDPR») er en EU-forordning om personvern i den Europeiske union (EU) og det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Forordningen gjelder også for overføring av personopplysninger til land utenfor EU og EØS. GDPRs primære mål er å gi borgerne kontroll over egne personopplysninger og forenkle regelverket for internasjonale virksomheter ved å samkjøre reglene innenfor EU. EUs lovverk er videreført i Storbritannias GDPR-forskrift («UK GDPR») og personvernloven Data Protection Act 2018 («DPA 2018»), som definerer det rettslige rammeverket for personvern i Storbritannia.

California Consumer Privacy Act (også kalt «CCPA») er en personvernfokusert lov som beskytter personopplysningene til forbrukere i California. Loven trådte i kraft 1. januar 2020.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, lov nummer 13.709, av 14. august 2018 («LGPD»), er den brasilianske personvernloven. Den definerer det rettslige rammeverket for bruk av personopplysningene til personer i Brasil, uavhengig av hvor databehandleren befinner seg, som ytterligere beskrevet i avsnitt 11 av denne personvernerklæringen.

1. Viktige opplysninger og hvem vi er

FORMÅLET MED DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen vil gi deg informasjon om hvordan Jagex samler inn og behandler dine personopplysninger gjennom din interaksjon med oss og din bruk av våre spill, uavhengig av om dette er gjennom våre nettsteder eller din mobile enhet, inkludert opplysninger du oppgir når du registrerer deg for å spille et av våre spill, abonnerer på vårt nyhetsbrev, kjøper et produkt eller en tjeneste, kommuniserer med kundestøtte eller deltar i en konkurranse eller undersøkelse.

Dette nettstedet er ikke ment for barn yngre enn 13 år og vi samler ikke inn opplysninger om barn under 13 år med vilje.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med andre regler vi gjør tilgjengelige når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er klar over hvordan og hvorfor vi bruker dine opplysninger. Vi gjennomgår og oppdaterer jevnlig denne personvernerklæringen slik at den er i tråd med hvordan vi behandler personopplysninger. Les jevnlig gjennom denne personvernerklæringen slik at du er får med deg eventuelle endringer. Denne personvernerklæringen utfyller andre regler og er ikke ment å overstyre dem.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Jagex Limited fungerer som behandlingsansvarlig og er ansvarlig for dine personopplysninger (sammen kalt «SELSKAP», «vi», «oss» eller «våre» i denne personvernerklæringen).

Vi har utnevnt en ekstern personvernansvarlig (DPO), som er ansvarlig for å håndtere problemstillinger knyttet til personvern. Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert eventuelle ønsker om å utøve dine juridiske rettigheter, kontakt den eksterne personvernansvarlige gjennom kontaktopplysningene under.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Våre kontaktopplysninger: Jagex Ltd

Adresse: 220 Cambridge Science Park, Cambridge, England, CB4 0WA

Navn på ekstern personvernansvarlig: Robert Healey

E-postadresse: DPO@jagex.com

Postadresse: Formiti Data International Ltd, The Black Church, St Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX

Du kan eventuelt klage til Information Commissioner’s Office (ICO), det britiske datatilsynet: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tlf.: 0303 123 1113 (lokal takst) eller 01625 545 745 hvis du foretrekker et nasjonalt nummer Faks: 01625 524 510 Chat

Vi setter imidlertid pris på om du tar opp eventuelle problemer med oss før du henvender deg til ICO, så kontakt oss gjerne.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN OG DIN PLIKT TIL Å INFORMERE OSS OM ENDRINGER

Denne versjonen ble sist oppdatert 14. juli 2021. Tidligere versjoner kan innhentes ved å kontakte oss.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg, er riktige og oppdaterte. Informer oss ved endringer i personopplysningene dine i løpet av ditt forhold til oss, eller hvis du vet at personopplysningene vi har ikke er riktige.

TREDJEPARTERS LENKER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, programtillegg og applikasjoner. Å klikke på slike lenker eller opprette slik forbindelser kan gjøre at tredjeparter samler inn og deler opplysninger om deg. Vi har ikke kontroll over tredjeparters nettsteder og er ikke ansvarlige for deres personvernerklæringer. Når du forlater vårt nettsted, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen for hvert enkelt nettsted du besøker.

2. Opplysninger om deg vi samler inn

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en enkeltperson som kan identifisere vedkommende. Begrepet dekker ikke opplysninger hvor identiteten er fjernet (anonymiserte opplysninger).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg. Vi kategoriserer dem som følger:

 • Identitetsopplysninger inkluderer, men er ikke utelukkende, ditt fornavn, etternavn, brukernavn og lignende identifikatorer, tittel og fødselsdato.

 • Kontaktopplysninger inkluderer fakturaadresse, hjemstedsadresse, e-postadresse og telefonnumre.

 • Transaksjonsopplysninger inkluderer informasjon om betalinger til og fra deg og annen informasjon om produkter og tjenester du har kjøpt av oss.

 • Tekniske opplysninger, også kjent som nettidentifikatorer, inkluderer IP-adresser, unike identifiseringsnumre for mobile enheter (som din Media Access Control-adresse (MAC), Identifier For Advertising (IDFA), og/eller International Mobile Equipment Identity (IMEI), type enhet, innloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og geolokasjon, nettlesertillegg og versjoner av disse, operativsystem og -plattform og annen teknologi på enheter du bruker til å besøke dette nettstedet.

 • Profilopplysninger inkluderer innloggingsopplysninger, kjøp eller bestillinger du har gjort, interesser, preferanser, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser.

 • Bruksopplysninger inkluderer opplysninger om hvordan du bruker vårt nettsted, våre produkter og tjenester.

 • Markeds- og kommunikasjonsopplysninger inkluderer preferanser for mottak av markedsføringsmateriell fra oss og våre tredjeparter, nyheter om våre produkter og kommunikasjonspreferanser.

Hvis du betaler for noen av våre produkter og tjenester, vil økonomiske opplysninger, inkludert opplysninger om dine bankkontoer og betalingskort, blir samlet inn og behandlet av våre eksterne leverandører av betalingstjenester. Vi har ikke adgang til, samler ikke inn, lagrer ikke og overfører ikke dine økonomiske opplysninger.

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte opplysninger, som statistiske og demografiske opplysninger, for bruk til ethvert mulig formål. Aggregerte opplysninger kan avledes fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i lovens forstand da de ikke kan brukes til å direkte eller indirekte avdekke din identitet. For eksempel kan vi aggregere dine brukeropplysninger for å beregne andelen brukere som aksesserer en spesifikk funksjon på nettstedet. Hvis vi imidlertid kobler aggregerte opplysninger til dine personopplysninger, slik at de kan identifisere deg indirekte eller direkte, vil vi behandle kombinasjonen av disse opplysningene i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi samler ikke inn spesielle kategorier personopplysninger om deg (dette inkluderer opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs overbevisning eller livssyn, seksualliv eller seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger og genetiske og biometriske data). Vi samler heller ikke inn straffeopplysninger.

Vi bruker programvare som analyserer mobilbruk for å bedre forstå funksjonaliteten til vår mobile programvare på din enhet. Slik programvare kan registrere hvor ofte du spiller våre spill, hva som skjer i disse spillene, aggregert bruk, ytelsesdata og hvor spillene ble lastet ned fra. Vi knytter ikke opplysningene vi lagrer i analyseprogramvaren, til personopplysninger du oppgir i spillene.

HVIS DU IKKE OPPGIR PERSONOPPLYSNINGER

Hvis vi har et lovpålagt behov for å samle inn personopplysninger, eller hvis kontrakten vi har med deg krever dette, og du ikke oppgir slike opplysninger når vi ber om det, kan det være at vi ikke kan oppfylle kontrakten med deg (for eksempel gi deg tilgang til et av våre spill). I så tilfelle kan vi måtte kansellere et produkt eller en tjeneste du får fra oss. Vi vil så fall varsle deg om dette.

3. Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Vi bruker forskjellige metoder til å samle inn opplysninger fra og om deg, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Direkte interaksjoner. Du kan oppgi dine identitetsopplysninger, kontaktopplysninger og økonomiske opplysninger ved å fylle inn skjemaer eller ved å kommunisere med oss via post, telefon, e-post eller andre kanaler. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:

  • kjøper våre produkter eller tjenester;

  • oppretter en konto på vårt nettsted, via vår mobilapp eller spiller våre spill;

  • abonnerer på vår tjeneste eller våre publikasjoner;

  • ber om at markedsføringsmateriell skal sendes til deg;

  • ber om kundestøtte i forbindelse med våre produkter;

  • deltar i konkurranser, markedsføringskampanjer eller undersøkelser; eller

  • gir oss tilbakemeldinger.

 • Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du interagerer med vårt nettsted, kan vi samle inn tekniske opplysninger om utstyret du bruker, hvordan du navigerer og dine navigeringsmønstre. Vi samler inn disse opplysningene gjennom informasjonskapsler, piksler, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske opplysninger om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker våre informasjonskapsler. For mer informasjon, se våre regler for informasjonskapsler.

 • Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter og offentlige kilder som beskrevet under:

  • Tekniske opplysninger fra følgende:

   • (a) analyseleverandører som Google. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU;

   • (a) annonsenettverk som Facebook. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU; og

   • (a) søkedataleverandører som Google. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU;

 • Kontakt- og transaksjonsopplysninger fra leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU;

 • Identitets- og kontaktopplysninger fra datameglere og -sammenstillere. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU;

 • Identitets- og kontaktopplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder som Brønnøysundregistrene og Folkeregisteret. Disse kan være hjemmehørende både i OG utenfor Storbritannia og EU;

4. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker kun dine personopplysninger når loven tillater det. Vanligvis bruker vi dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • For å gjennomføre en kontrakt vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg.

 • Hvis nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (eller tredjeparts legitime interesser), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke har forrang foran disse interessene.

 • I tilfeller hvor vi må etterleve lovpålagte eller forskriftsmessige forpliktelser.

Vi baserer oss generelt ikke på samtykke som rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger, med mindre det gjelder å sende deg tredjeparters direkte markedsføringsmateriell. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføringsmateriell når du vil ved å kontakte oss. At du trekker tilbake ditt samtykke, endrer ikke lovligheten av behandling som fant sted før du trakk det tilbake.

FORMÅL VI KAN BRUKE PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL

Under har vi laget en tabell som beskriver alle de forskjellige måtene vi kan komme til å bruke dine personopplysninger på, og på hvilket rettslig grunnlag. Der det er relevant, har vi også pekt på hva våre legitime interesser er.

Merk at vi kan behandle dine personopplysninger av mer enn én lovlig grunn, avhengig av det konkrete formålet vi bruker dine opplysninger til.

Formål/aktivitet Type opplysninger Rettslig grunnlag for behandling inkludert grunnlag for legitime interesser
For å registrere deg som en ny kunde (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Profil
(e) Bruk
Gjennomføring av en kontrakt med deg
For å behandle og levere din ordre, inkludert:
(a) Håndtering av betalinger, avgifter og belastninger
(b) Innhenting av samtykke til markedsføringsaktiviteter gjennomført av tredjeparter
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Transaksjon
(d) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Gjennomføring av en kontrakt med deg
(b) Uttrykt samtykke
For å administrere vårt forhold til deg, inkludert:
(a) Å varsle deg om endringer i våre vilkår eller vår personvernerklæring
(b) Å be deg om å anmelde et produkt eller besvare en undersøkelse
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Gjennomføringen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
(c) Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å holde våre registre oppdatert og for å studere hvordan kunder bruker våre produkter og tjenester)
For å kunne delta i en loddtrekning, konkurranse eller besvare en undersøkelse (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Bruk
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Gjennomføring av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å holde våre registre oppdatert og for å studere hvordan kunder bruker våre produkter og tjenester)
For å administrere og beskytte vår forretningsvirksomhet og dette nettstedet (inkludert problemløsning, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, kundestøtte, rapportering og hosting av data) (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Transaksjon
(e) Bruk
(f) Profildata
(a) Gjennomføring av kontrakt
(b) Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å drive vår forretningsvirksomhet, levering av administrasjons- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre bedrageri eller i sammenheng med omorganisering av virksomheten eller konsernet)
(c) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
(d) Nødvendig i sammenheng med våre legitime interesser for å oppdage eller forhindre ulovlige handlinger
For å levere relevant innhold på nettsteder og i vår markedsføring til deg og måle og forstå hvor effektiv markedsføringen vår til deg er (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Bruk
(e) Markedsføring og kommunikasjon
(f) Teknisk
Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å studere hvordan våre kunder bruker våre produkter og tjenester, for å vokse som virksomhet og for å gi beslutningsstøtte til utformingen av vår markedsstrategi)
For å bruke dataanalyse til å forbedre vårt nettsted, produkter/tjenester, markedsføring, kundebehandling og kundeopplevelse (a) Teknisk
(b) Bruk
(c) Markedsføring og kommunikasjon
(d) Profil
Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å definere typer kunder for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle vår forretningsdrift og gi beslutningsstøtte til utformingen av vår markedsstrategi)
For å foreslå og anbefale varer og tjenester som du kan ha interesse av (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Teknisk
(d) Bruk
(e) Profil
Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter og tjenester og vokse som virksomhet)
For å be deg delta i forskning for å forbedre vår spillplattform (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Transaksjon
(d) Teknisk
(e) Profil
(f) Bruk
Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter og tjenester og vokse som virksomhet)
For å behandle din søknad om jobb hos oss (a) Identitet
(b) Kontakt
Gjennomføring av en kontrakt med deg
For å utøve en aktsomhetsplikt overfor deg (a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Transaksjon
(d) Profil
(e) Bruk
Nødvendig i forbindelse med våre legitime interesser (for å hjelpe deg håndter sider ved dine aktiviteter når du interagerer med våre produkter og tjenester)

MARKEDSFØRING

Vi gir deg en rekke valg når det gjelder vår bruk av dine personopplysninger for markedsførings- og annonseringsformål. Vi har etablert følgende kontrollmekanismer for personopplysninger:

Du kommer til å motta markedsføring fra oss hvis du har abonnert på en konto hos oss eller kjøpt varer eller tjenester fra oss og ikke har aktivt valgt å takke nei til å motta slik markedsføring. All vår markedsføring til deg inkluderer et alternativ til å takke nei når du vil. Merk at hvis du sier takker nei til markedsføringen, så endrer ikke det lovligheten av eventuell behandling av opplysninger som fant sted før du takket nei til markedsføringen.

TREDJEPARTS MARKEDSFØRING

Vi vil innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med andre foretak enn Jagex for markedsføringsformål.

Å TAKKE NEI

Du kan når du vil be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføring ved å logge inn på nettstedet og hake av eller fjerne haker i relevante bokser for å justere dine markedsføringspreferanser, følge lenkene i markedsføringen vi sender til deg eller kontakte oss.

Å TAKKE NEI TIL MARKEDSFØRINGS-ID

Identifier For Advertising (IDFA) er en unik markedsførings-ID i den mobile enhetens operativsystem som kan tilbakestilles av brukeren. Vi kan bruke denne ID-en til å forbedre levering og målretting av markedsføring, endre mål for spesifikke markedsføringskampanjer eller overlevering av ID-en til våre partnere. Markedsførings-ID-en gir ingen opplysninger om brukeren eller enheten. Hvis du ikke ønsker Identifier For Advertising (IDFA) eller vil tilbakestille den, gjør som følger:

Å TAKKE NEI TIL SKREDDERSYDD MARKEDSFØRING FRA TREDJEPARTER

Hvis du ikke ønsker å motta skreddersydd markedsføring, tilpasset dine interesser i våre spill på din mobile enhet, fra tredjeparter i applikasjonen, kan du takke nei ved å:

 • justere innstillingene for annonsesporing på din enhet
 • tilbakestille Identifier For Advertising (IDFA) i innstillingene på din mobile enhet. Dette vil forhindre fortsatt bruk av adferdsopplysninger knyttet til en tidligere Identifier For Advertising (IDFA).
 • følge denne lenken: https://www.appsflyer.com/optout.

Merk at du fortsatt vil kunne motta annonser fra tredjeparter i våre spill selv om du velger vekk skreddersydde annonser, men annonsene du mottar vil ikke være basert på din aktivitet fra andre, ikke tilknyttede nettsider eller apper.

Å TAKKE NEI TIL GEOLOKASJONSSPORING

Hvis du tidligere har latt oss få tilgang til dine geolokasjonsdata, kan du avslutte denne tilgangen ved å gå til innstillingene for spillene i din mobile enhet eller til innstillingssiden i spillene.

Å TAKKE NEI TIL ANDRE MELDINGER

Når du installerer våre spill på din mobile enhet, kan du velge å motta push-varsler, meldinger våre spill sender din mobile enhet også når spillet ikke er på. Du kan skru av varsler ved å gå til enhetens innstillinger.

INFORMASJONSKAPSLER

Du kan be nettleseren din om å avslå alle eller noen informasjonskapsler, eller om å varsle deg når nettsteder lagrer eller aksesserer dem. Hvis du skrur av eller nekter informasjonskapsler, kan deler av dette nettstedet ikke være tilgjengelig for deg eller ikke fungere som det skal. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se våre regler for informasjonskapsler.

ENDRINGER I FORMÅL

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til de formålene vi samler dem inn for, med mindre vi med rimelig grunn anser at vi må bruke dem til andre formål, og det formålet er forenlig med det opprinnelige formålet.

Hvis vi må bruke dine personopplysninger til nye formål, vil vi varsle deg og innhente ditt samtykke.

Merk at vi kan komme til å behandle dine personopplysninger uten at du vet eller samtykker til det, så lenge behandlingen er i samsvar med reglene over og tillatt eller påkrevet av lov.

5. Deling av dine personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjepartene under for de formål som er beskrevet i tabellen i avsnitt 4 over.

 • Spesifikke markedsføringspartnere er listet opp her.
 • Vi kan komme til å kjøpe opp andre virksomheter, slå vår virksomhet sammen med andre virksomheter eller selge hele eller deler av vår virksomhet. Hvis det skjer endringer i vår virksomhet, kan dine personopplysninger bli delt med våre rådgivere og potensielle oppkjøpere og partnere, og nye eiere eller partnere kan komme til å bruke dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Dine personopplysninger vil kun deles for de formål beskrevet i denne personvernerklæringen (som kan oppdateres), med mindre lover og forskrifter uttrykkelig tillater eller krever noe annet. Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem i henhold til loven. Vi tillater ikke at våre tredjeparts tjenestetilbydere bruker dine personopplysninger til egne formål og lar dem kun behandle dine personopplysninger i forbindelse med spesifikke formål og i henhold til våre instrukser. Alle våre tredjeparts behandlingspartnere gjennomgår en godkjenningsprosess og har undertegnet en databehandleravtale med oss.

6. Internasjonal overføring av opplysninger

Noen av våre eksterne tredjeparter er hjemmehørende utenfor Storbritannia og det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Det betyr at deres behandling av dine personopplysninger innebærer at dine opplysninger vil overføres ut av Storbritannia og EØS.

Når vi overfører dine personopplysninger ut av Storbritannia og EØS, sikrer vi at de forblir like godt beskyttet gjennom minst en av følgende sikkerhetsmekanismer:

 • Vi overfører kun dine personopplysninger til land som anses av den britiske innenriksministeren eller EU-kommisjonen å gi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger.

 • egnede sikkerhetsmekanismer er iverksatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Disse sikkerhetsmekanismene inkluderer bruk av standard kontraktsbestemmelser eller databeskyttelsesbestemmelser godkjent av den britiske innenriksministeren, EU-kommisjonen eller bindende selskapsregler.

 • overføringen er ellers tillatt i henhold til personvernlovgivningen (inkludert tilfeller hvor vi har ditt samtykke, eller hvor overføringen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med deg).

7. Datasikkerhet

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personopplysninger går tapt, brukes eller aksesseres på en ikke autorisert måte, endres, deles eller blir gjort utilgjengelige. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til kun ansatte, representanter, rådgivere, leverandører og andre tredjeparter som har et forretningsmessige behov for tilgang, men slik tilgang begrenses til det som er strengt nødvendig for å utføre oppgavene deres. De vil kun behandle dine personopplysninger på instruks fra oss, og de er underlagt taushetsplikt. Vi gjennomgår jevnlig alle personvern- og sikkerhetsregler og oppdaterer dem når nødvendig for å innlemme endringer i personvernlovgivning og nye teknologier som tas i bruk i vår virksomhet. Hvis innføringen av nye teknologier betyr at dine personopplysninger utsettes for høy risiko, vil vi gjennomføre en konsekvensvurdering og kun gå videre hvis vi kan avhjelpe eventuell identifisert risiko. Metodene vi bruker for å samle inn personopplysninger, gjennomgås av ledelsen før de iverksettes for å sikre at personopplysningene innhentes (a) redelig, uten bruk av trusler eller list, og (b) på lovlig vis, i henhold til alle rettslige bestemmelser, uavhengig av om disse bestemmelsene er avledet fra lov eller rettspraksis som angår innsamling av personopplysninger.

Vi har iverksatt rutiner for å håndtere mistenkte datainnbrudd og uautorisert tilgang til personopplysninger og vil varsle deg og relevante myndigheter hvis vi er pålagt av lov å gjøre dette.

8. Datalagring

HVOR LENGE BEHOLDER DERE PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

Vi vil kun beholde personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet dem inn for, også for å etterleve rettslige og regnskapsmessige krav og rapporteringskrav. Våre datalagringsregler er tilgjengelige på forespørsel.

Når vi avgjør hvor lenge vi skal beholde personopplysninger, vurderer vi mengden data, dataenes art og hvor sensitive de er, hvilken risiko uautorisert bruk eller deling av dem vil utgjøre, hvorfor vi behandler dine personopplysninger, om vi kan oppnå det samme på en annen måte og hvilke rettslige krav som gjelder.

Vi er rettslig forpliktet til å lagre grunnleggende opplysninger om våre kunder (inkludert kontaktopplysninger, identitetsopplysninger og finansielle opplysninger, samt transaksjonsdata) i seks skattefastsettingsår pluss inneværende skattefastsettingsår.

Under noen omstendigheter kan du be oss slette dine opplysninger: se Be om sletting under for mer informasjon.

Under noen omstendigheter kan vi anonymisere dine personopplysninger (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forskningsformål eller statistiske formål. I så tilfelle kan vi bruke disse opplysningene uten tidsbegrensning og uten ytterligere varsel til deg.

9. Dine rettslige rettigheter

I henhold til enkelte gjeldende lover (inkludert personvernlovgivning i Storbritannia og EU) og under enkelte omstendigheter har du rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. Under følger en kort beskrivelse av disse rettighetene:

 • Til å bli informert: Du har rett til å bli informert om innsamling og bruk av dine personopplysninger. Dette er et viktig åpenhetsprinsipp i personvernlovgivningen i Storbritannia og EU. Denne personvernerklæringen og våre informasjonskapselregler følger dette prinsippet.
 • Be om tilgang til dine personopplysninger (kjent som en «data subject access request» på engelsk eller «innsynsbegjæring» på norsk): Dette vil gi deg tilgang til en kopi av de personopplysningene vi har om deg, med enkelte unntak.
 • Be om retting av dine personopplysninger: Dette gir deg muligheten til å få ufullstendige eller ukorrekte opplysninger vi har om deg rettet, selv om vi må sjekke at de nye opplysningene du oppgir er riktige.
 • Be om sletting av dine personopplysninger: Dette gir deg muligheten til å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger hvis det ikke er noen god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne opplysninger hvis du har utøvd din rett til å motsette deg behandlingen (se under) i tilfeller hvor vi kan ha behandlet dine personopplysninger på en lovstridig måte eller hvor vi har en plikt til å slette dem. Merk imidlertid at retten til å be om sletting ikke er absolutt, og at det finnes omstendigheter hvor vi ikke er pliktige til å etterkomme din forespørsel. Vi vil i så fall varsle deg om dette når du ber om sletting.
 • Motsette deg behandling av dine personopplysninger: Dette gir deg muligheten til å motsette deg behandling i tilfeller hvor vi viser til at våre (eller en tredjeparts) legitime interesser tilsier at vi kan behandle dine personopplysninger, eller tilfeller hvor vi behandler dine personopplysninger for å bidra til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. Vi er ikke pålagt å avbryte behandlingen hvis vi har sterke og legitime grunner til å fortsette å behandle dine personopplysninger. Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål. Dette er en absolutt rettighet, men det betyr ikke at vi må slette alle dine personopplysninger, og vi kan også fortsatt bruke dine opplysninger på en liste som er ment å sikre at vi ikke sender deg direkte markedsføring i fremtiden.
 • Be om begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger: Dette gir deg muligheten til å be oss om å avbryte behandlingen av dine personopplysninger i enkelte situasjoner, inkludert: (a) hvis du ønsker at vi skal sjekke hvor riktige opplysningene er; eller (b) du har motsatt deg vår bruk av dine opplysninger, men vi har et behov for å sjekke om vi har legitime grunner til å bruke dem som går foran din forespørsel.
 • Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller en tredjepart: Vi vil overlevere til deg, eller en tredjepart du har pekt ut, dine personopplysninger i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. Merk at denne retten kun gjelder personopplysninger du har gitt oss og som du opprinnelige samtykket til at vi kunne bruke og som vi har brukt til å gjennomføre eller forberede gjennomføring av en kontrakt med deg og hvor behandlingen er automatisert.
 • Trekke tilbake samtykke når du vil i de tilfeller hvor vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle personopplysningene: Dette påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandling som fant sted før du trakk tilbake ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, kan det være at vi ikke kan levere enkelte produkter eller tjenester til deg. I så tilfelle vi vil varsle deg om dette når du trekker tilbake ditt samtykke.

Merk at rettighetene over ikke er absolutte og er underlagt gjeldende personvernlovgivning. De kan også være underlagt vilkår og bestemmelser i gjeldende personvernlovgivning. Hvis du ønsker ha mer informasjon eller ønsker å utøve dine rettigheter, kontakt oss.

DET KREVES VANLIGVIS INGEN AVGIFT

Du må ikke betale noen avgift for å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve noen andre rettigheter). Vi kan imidlertid belaste deg med en rimelig avgift hvis din forespørsel er klart ubegrunnet, gjentagende eller urimelig. Vi kan også nekte å etterkomme slike forespørsler.

HVA VI TRENGER FRA DEG

Vi kan komme til å be om spesifikke opplysninger fra deg slik at vi kan bekrefte din identitet og sikre din rett til tilgang til dine personopplysninger (eller til å utøve andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger ikke utleveres til en annen person som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også komme til å kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger om din forespørsel, slik at vi kan svare raskere.

SVARFRIST

Vi forsøker å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Det kan noen ganger ta oss mer enn én måned å svare hvis forespørselen er spesielt komplisert eller hvis du har kommet med mer enn én forespørsel. I så tilfelle vil vi informere deg om at svarfristen er inntil 2 måneder og holde deg oppdatert om fremdriften.

10. Bosatte i California: Dine personvernrettigheter i henhold til Californias lover og regler

California Consumer Privacy Act (også kalt «CCPA») er en personvernfokusert lov som beskytter personvernet til forbrukere i California. Loven trådte i kraft 1. januar 2020. I henhold til CCPA, har personer bosatt i California enkelte personvernrettigheter i forbindelse med sine personopplysninger. Disse rettighetene kan være underlagt enkelte begrensninger og/eller restriksjoner. Merk at innholdet under i dette avsnitt 10 kun gjelder personer bosatt i California.

RETT TIL Å VITE

Hvis du er bosatt i California, kan du to ganger i løpet av en 12-månedersperiode be om gratis utlevering av visse opplysninger om vår innsamling av dine personopplysninger i de foregående 12 månedene, inkludert:

 • De spesifikke personopplysningene vi har om deg;
 • Kategorier personopplysninger om deg vi har samlet inn eller utlevert for forretningsmessige formål i løpet av de siste 12 månedene;
 • Kategoriene kilder som personopplysningene ble samlet inn fra;
 • De forretningsmessige og/eller kommersielle formålene med å samle inn eller selge personopplysningene; og
 • Kategoriene tredjeparter som personopplysningene ble utlevert til for forretningsmessige formål eller på annen måte delt med;
 • Hvis vi har solgt personopplysninger, kategoriene personopplysninger vi har solgt og kategoriene tredjeparter opplysningene ble solgt til;

I avsnitt 2, 3, 4 og 5 av denne personvernerklæringen beskriver vi personopplysningene vi samler inn om deg, hvordan vi samler dem inn, hvordan vi bruker dem, og hvem vi utleverer dem til eller deler dem med. Vi gir også informasjon om salg av dine personopplysninger i avsnittet under med overskriften «Rett til å takke nei/ikke selge».

Se avsnittet med overskriften «Å utøve rettighetene dine» under for informasjon om hvordan du leverer en forespørsel.

Vi vil bekrefte mottak av din forespørsel innen 10 dager. Vi kommer til å verifisere at du er bosatt i California og vil kontakte deg for å be om relevante opplysninger. Hvis vi ikke kan verifisere din identitet, vil vi avslå forespørselen. Hvis vi avslår forespørselen, helt eller delvis, vil vi forklare hvorfor i vårt svar.

Når vi har verifisert din identitet og fastslått at din forespørsel er en verifiserbar forbrukerforespørsel, vil vi svare innen 45 dager etter mottak, med mindre vi trenger mer tid. Vi vil i så fall varsle deg om det.

RETT TIL SLETTING

Hvis du er bosatt i California, kan du levere en verifiserbar forespørsel til oss om å få slettet personopplysninger vi har samlet inn om deg.

Vi vil bekrefte mottak av din forespørsel innen 10 dager. Vi kommer til å verifisere at du er bosatt i California og vil kontakte deg for å be om relevante opplysninger. Hvis vi ikke kan verifisere din identitet, vil vi avslå forespørselen. Det finnes også enkelte unntak til retten til sletting av personopplysninger. Hvis vi avslår forespørselen, helt eller delvis, vil vi forklare hvorfor i vårt svar.

Når vi har verifisert din identitet, vil vi svare innen 45 dager etter mottak, med mindre vi trenger mer tid. Vi vil i så fall varsle deg om dette.

RETT TIL Å TAKKE NEI / IKKE SELGE

Personer bosatt i California kan takke nei til «salg» av egne personopplysninger som definert av CCPA. Dette inkluderer ikke når:

 • Du overleverer dine personopplysninger direkte til oss eller bruker oss til å interagere med en tredjepart, og tredjeparten ikke selger opplysningene;

 • Vi deler en identifiserende opplysning med en tredjepart utelukkende for å informere tredjeparten om at du har sagt nei til salg av dine personopplysninger.

 • Dine personopplysninger overføres som en eiendel som et ledd i en transaksjon hvor en tredjepart tar over hele eller deler av vår virksomhet. I så tilfelle vil tredjeparten måtte informere deg skriftlig hvis dette betydelig endrer hvordan opplysningene brukes eller deles; og

 • Vi bruker eller deler dine personopplysninger i henhold til skriftlig kontrakt med en tjenestetilbyder som er nødvendig for å gjennomføre et forretningsformål. I slike tilfeller utfører tjenestetilbyderen en tjeneste på våre vegne, og den skriftlige kontrakten forbyr tjenestetilbyderen å beholde, bruke eller overlevere dine personopplysninger for andre formål enn de som er uttrykkelig beskrevet i kontrakten. California Consumer Privacy Act 2018 («CCPA») har en bred definisjon av salg. Definisjonen dekker overføring eller deling av personopplysninger med en tredjepart mot enhver motytelse, selv om opplysningene ikke selges for penger. Jagex Limited («Jagex») selger ikke personopplysninger for penger, men det hender vi deler dem med tredjeparter for markedsføringsformål som et ledd i et gjensidig fordelaktig forretningsforhold. Dette er salg av personopplysninger slik begrepet brukes i CCPA.

  Du har rett til å si nei til salg eller overføring av dine personopplysninger. Du kan gjøre dette ved å levere en forespørsel til oss som beskrevet i avsnittet under med overskriften «Å utøve dine rettigheter».

Vi vil handle på grunnlag av forespørselen din innen 15 dager. Vi kommer til å verifisere at du er bosatt i California og vil kontakte deg for å be om relevante opplysninger. Hvis vi ikke kan verifisere din identitet, vil vi avslå forespørselen. Hvis vi avslår forespørselen, helt eller delvis, vil vi forklare hvorfor i vårt svar.

Når vi har verifisert din identitet, vil vi innen 90 dager varsle alle tredjeparter som vi har solgt eller overført dine personopplysninger til. Merk at personopplysninger noen ganger samles inn med informasjonskapsler og liknende teknologier og deles med tredjeparter for å levere annonser tilpasset dine interesser slik de fremstår i dine nettaktiviteter. For mer informasjon om hvordan du takker nei, se avsnitt 4 over og våre informasjonskapselregler, eller besøk Network Advertising Initiative.

RETT TIL Å IKKE BLI DISKRIMINERT

Vi kan ikke diskriminere deg fordi du velger å utøve dine rettigheter. Det er diskriminering å nekte deg tilgang til våre nettjenester eller belaste deg andre priser for de samme tjenestene, med mindre prisforskjellen i rimelig grad er knyttet til verdien av opplysningene dine.

Å UTØVE DINE RETTIGHETER

For å levere en verifiserbar forespørsel om å utøve rettighetene dine (inkludert din rett til å si nei til salg av dine personopplysninger) eller kontakte oss for mer informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter, send e-post til ccpajagex@formiti.com eller bruk nettskjemaet CCPA request

For å hjelp oss med å håndtere din e-post raskt og effektivt, inkluder frasen «Your California Privacy Rights» i emnefeltet og oppgi det som passer best av rett til å vite, sletting eller takke nei.

Hvis du vil bruke en bemyndiget representant til å levere forespørselen, pass på at denne representanten kan:

 • dokumentere at du har gitt vedkommende skriftlig tillatelse til å levere forespørselen på dine vegne; og
 • identifisere seg.

Hvis representanten ikke oppfyller disse kravene, vil vi avvise forespørselen. Vi har rett til å sjekke med deg at du ønsker tiltakene representanten ber om.

11 DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LGPD BRASIL

Den brasilianske personvernloven (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eller LGPD) er en ny lov vedtatt av den brasilianske nasjonalforsamlingen 14. august 2018 med ikrafttredelse 15. august 2020. Informasjonen under i dette avsnitt 11 gjelder kun behandling av personopplysningene til personer i Brasil. .

RETT TIL BEKREFTELSE PÅ BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER

Du kan be om bekreftelse på at dine opplysninger har blitt behandlet.

RETT TIL TILGANG

Ved å fylle ut et tilgangsskjema får brukere rett til tilgang til de av deres opplysninger som behandles av oss. Brukere har rett til å få vite om opphavet til opplysningene, formålet med behandlingen og hvorvidt det finnes noen arkiver over opplysningene.

OPPLYSNINGENES PORTABILITET

Du har rett til å ta med deg dine opplysninger til en annen tjeneste eller produkttilbyder hvis du uttrykkelig ber om det, i henhold til forskriften utstedt av den nasjonale myndigheten, med unntak av eventuelle forretningshemmeligheter og opplysninger som er anonymisert.

RETTING

Du har rett til å få dine personopplysninger rettet hvis de er uriktige, utdaterte eller ufullstendige.

ANONYMISERING

Du har rett til å be om anonymisering, blokkering eller fjerning av unødvendige eller overdrevent detaljerte personopplysninger, og av alle opplysninger som ikke behandles i henhold til LGPD.

SLETTING

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet hvis de er unødvendige eller overdrevent detaljerte, eller hvis behandlingen av dem var gjenstand for samtykke.

INFORMASJON

Du har rett til å bli informert om hvor lenge dine opplysninger vil bli behandlet, hvorfor de behandles, underbehandlere og andre tredjeparter som har tilgang til eller behandler dine personopplysninger. Du har også rett til å informeres om hva slags samtykke du kan gi, og hva det innebærer å nekte samtykke.

Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

PÅKLAGING

Du har rett til å klage til det nasjonale datatilsynet, ANPD, når dette er etablert.

INNSIGELSE

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger i tilfeller hvor slik behandling ikke etterlever lovens bestemmelser eller hvis du har trukket tilbake samtykket, som beskrevet over.

Å BE OM GJENNOMGANG

Du har rett til å be om en gjennomgang av beslutninger som innvirker på dine interesser og som er tatt utelukkende på grunnlag av automatisert prosessering av personopplysninger. Hvis du ønsker å be om noe av det som er beskrevet over, send en e-post til lgpdjagex@formiti.com eller til vår personvernansvarlige på DPO@jagex.com.

Merk at ikke alle rettighetene over er absolutte. Du vil ikke bli diskriminert eller lide annen overlast hvis du utøver dine rettigheter.

12. Ordliste

LOVHJEMMEL

Legitim interesse betyr den interesse vår virksomhet har i å drive og styre vår forretningsvirksomhet slik at vi kan gi deg best mulig tjenester og produkter og en best mulig og så sikker som mulig opplevelse. Vi vurderer og veier innvirkning på deg (både negativ og positiv) og dine rettigheter før vi behandler dine personopplysninger i sammenheng med våre legitime interesser. Vi bruker ikke dine personopplysninger til formål hvor våre interesser går foran innvirkningen på deg (med mindre du har samtykket eller det er påkrevet eller tillatt av lov). Du kan innhente mer informasjon om hvordan vi veier aktiviteters mulige innvirkning på deg ved å kontakte oss.

Gjennomføring av kontrakt betyr behandling av dine opplysninger hvor det er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt som du er part i eller for å iverksette tiltak du har bedt om før slik kontrakt inngås.

Etterleve lovpålagte eller forskriftsmessige forpliktelser betyr behandling av dine personopplysninger som nødvendig for å etterleve våre lovpålagte og forskriftsmessige forpliktelser.

Uttrykt samtykke til ekstern markedsføring betyr at dine personopplysninger ikke vil deles med tredjepart med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til slik deling.

13. Regeloppdateringer

Regler og rutiner gjennomgås og vurderes opp mot kravene i gjeldende lover og forskrifter minst en gang i året. Når slike lover og forskrifter endres, revideres regler og rutiner slik at de samsvarer med kravene i disse lovene og forskriftene.