Data: 2 września 2021

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DLA OSÓB MŁODYCH

Uwaga, jest to streszczenie dla osób młodych (a nie zastąpienie) oryginalnej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, którą można znaleźć tutaj.

Zawartość

 1. Wprowadzenie do niniejszych warunków
 2. Kim jesteśmy?
 3. Prawo do używania naszego oprogramowania do gier
 4. Nasze zasady
 5. Prawa Użytkownika
 6. Nasze prawa

1. Wprowadzenie do niniejszych warunków

Ten dokument podaje zasady, na mocy których zezwalamy Użytkownikowi wykorzystywać oprogramowanie zawarte w naszych grach. Dotyczy to każdej gry (i aktualizacji gry), którą opublikujemy, teraz i w przyszłości, w tym RuneScape i Old School RuneScape.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami. Kliknięcie „Tak” lub przycisku „Instaluj” albo pobranie gry uznajemy za wyrażenie zgody na niniejsze warunki. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien kliknąć „Nie” lub przycisk „Wyjdź” i zaprzestać grania w grę.

Czasami może zaistnieć potrzeba zmiany niniejszych warunków. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszych warunków, Warunków, Zasad gry lub naszej Polityki prywatności, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony. Dalsze granie w grę zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na zmiany.

2. Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą działającą w branży gier wideo pod nazwą Jagex. Nasz adres to 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA.

3. Prawo do używania naszego oprogramowania do gier

Na mocy niniejszego dokumentu Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania w naszych grach. To prawo jest osobiste i nie można go dzielić z inną osobą. To my pozostajemy właścicielem oprogramowania. Użytkownik otrzymuje pozwolenie na użytkowanie naszego oprogramowania pod warunkiem, że przestrzega naszych zasad.

4. Nasze zasady

 • Aby móc korzystać z naszego oprogramowania i gier Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat.
 • Jeśli Użytkownik jest w wieku od 13 do 18 lat, ma obowiązek poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o przeczytanie niniejszych warunków i wyrażenie na nie zgody w imieniu Użytkownika.
 • Użytkownikowi nie wolno kopiować lub zmieniać żadnego naszego oprogramowania ani udostępniać go innym osobom.
 • Użytkownikowi nie wolno próbować łączyć naszego oprogramowania z oprogramowaniem lub grami innych osób.
 • Użytkownikowi nie wolno tworzyć żadnych modów ani innych wytworów w oparciu o nasze oprogramowanie.
 • Użytkownikowi nie wolno próbować obejść żadnego ze środków bezpieczeństwa ani środków technicznych, które chronią nasze oprogramowanie.
 • Użytkownikowi nie wolno usuwać żadnego z powiadomień z oznaczeniem „©” z naszego oprogramowania, ponieważ informują one, że to my jesteśmy jego właścicielem.
 • Nie wolno zachęcać innych do łamania tych zasad ani w tym pomagać.
 • Poza zgodą na niniejsze warunki Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad podczas korzystania z naszego oprogramowania: nasza Polityka prywatności, Warunki użytkowania i Zasady RuneScape oraz Old School RuneScape, a także na inne zasady gier, które udostępniamy.

5. Prawa Użytkownika

 • Aby mieć możliwość korzystania z naszego oprogramowania i grania w gry, Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się i otwarcie konta. Użytkownik ma obowiązek uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na założenie konta.
 • W ramach rejestracji konta Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Nasza polityka prywatności i warunki użytkowania wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy te dane.
 • Należy pamiętać, że mogą obowiązywać opłaty za korzystanie z Internetu i uzyskiwanie szerokopasmowego dostępu do sieci za każdym razem, gdy pobierane są lub uzyskiwany jest dostęp do naszego oprogramowania lub treści związanych z naszym oprogramowaniem. Rodzic lub opiekun prawny powinien sprawdzić umowę zawartą z dostawcą Internetu.
 • Nasze oprogramowanie może wykorzystywać lub zawierać oprogramowanie należące do lub licencjonowane przez inne osoby. Listę oprogramowania podmiotów trzecich oraz zasady prawne odnoszące się do nich można znaleźć tutaj.
 • Jeśli Użytkownik korzysta z naszego oprogramowania i gier na platformach, np. na telefonie komórkowym lub tablecie albo za pomocą innych usług stron trzecich, zazwyczaj musi wyrazić zgodę na warunki tych platform podmiotów trzecich i dostawców usług. Użytkownik powinien przeczytać ich zasady, zanim wyrazi na nie zgodę.
 • Aby móc korzystać z niektórych funkcji naszego oprogramowania, konieczne będzie wykupienie subskrypcji i uiszczenie płatności za korzystanie z tych funkcji. Przed wykupieniem subskrypcji i uiszczeniem płatności Użytkownik musi uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy zapoznać się z naszymi warunkami, aby uzyskać więcej informacji.

6. Nasze prawa

 • My i/lub nasi licencjodawcy posiadamy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do naszego oprogramowania i gier, w tym wszystkie prawa do kodu komputerowego, postaci, historii, muzyki, animacji, grafik, muzyki, dźwięków i innych treści związanych z oprogramowaniem i grami.
 • Przyznajemy Użytkownikowi prawo do korzystania z naszego oprogramowania. Użytkownik nie jest właścicielem oprogramowania ani jakichkolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania.
 • Możemy wstrzymać możliwość korzystania z naszego oprogramowania i gier przez Użytkownika (i zamknąć jego konto), jeśli Użytkownik złamie którąkolwiek z naszych zasad albo gdy uznamy, że może to zrobić.