Polityka firmy Jagex dotycząca treści fanowskich

Dziennik zmian:

Wersja 1.0 (19 lipca 2022 r.): Pierwsza publikacja polityki.

Wersja 1.1 (24 października 2022 r.): Aktualizacja punktu 4.1.4 dotyczącego treści typu fan-fiction: usunięto limit 15 000 słów i doprecyzowano zasady komercyjnego wykorzystywania treści typu fan-fiction.

Nasza społeczność stanowi ogromną część tego, co czyni nasze gry tak wyjątkowymi. Doceniamy, że czasami członkowie tej społeczności chcą wykorzystywać treści z gry, aby tworzyć wspaniałe rzeczy, na przykład wideo na YouTube, treści na Twitch, czy covery piosenek RuneScape!

Bardzo podobają się nam takie rzeczy stworzone z wykorzystaniem naszych treści i zachęcamy do ich dalszego tworzenia. Jednakże w tym miejscu wkraczają nasi prawnicy, aby użytkownicy wiedzieli, co wolno im zrobić, a czego nie wolno, z własnością firmy Jagex z naszych gier.

My, czyli firmą Jagex Limited, mamy siedzibę w 220 Cambridge Science Park, Cambridge, England, CB4 0WA (dalej „Jagex”, „nam” lub „my” [albo inne warianty tych zaimków]). Te zasady regulują stosunek prawny pomiędzy firmą Jagex a użytkownikiem (dalej również w formie „Ty” [lub w innych wariantach tego zaimka]).

1. Dlaczego firma Jagex stworzyła te zasady?

1.1 Rozumiemy, że przepisy dotyczące własności intelektualnej mogą być skomplikowane i twórcze osoby martwią się, że posiadacze praw autorskich wkroczą i usuną treści, nad którymi tak ciężko pracowały.

1.2 Uważamy, że jesteśmy znani ze swobodnego podejścia w przypadku wykorzystywania naszych treści do celów niekomercyjnych, ale stworzyliśmy te zasady, aby sprecyzować, w jakich przypadkach podejmiemy działania, gdy fani wykorzystują naszą własność intelektualną.

2. Do jakich treści w grze odnoszą się niniejsze zasady? Do jakich treści się nie odnoszą?

2.1. Te zasady dotyczą tylko treści z gier Old-School RuneScape („OSRS”) i RuneScape do których posiadamy prawa autorskie, jesteśmy właścicielem znaków towarowych lub posiadamy inne prawa własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszych zasad nie zmienia faktu, że firma Jagex posiada wszystkie prawa własności intelektualnej w grach OSRS i RuneScape.

2.2. Te zasady nie obejmują niczego, co ma związek z jakimkolwiek kodem źródłowym lub bazowym oprogramowaniem w grach będących własnością firmy Jagex, czyli Old-School RuneScape i RuneScape.

2.3. Niniejsze zasady nie mają zastosowania do gier opublikowanych przez firmę Jagex, takich jak Space Punks, Melvor Idle i This Means Warp.

2.4 Ponadto te zasady nie obejmują również wykorzystywania jakiegokolwiek zastrzeżonego bądź nie znaku towarowego, którego właścicielem jest firma Jagex, a w szczególności „logo Jagex”, którego nie wolno używać bez naszej zgody. Jest to spowodowane faktem, że użycie naszego znaku towarowego mogłoby sugerować, że jesteśmy w jakiś sposób związani z treściami użytkownika lub że je popieramy w jakiś sposób. Logo firmy Jagex znajduje się w lewym górnym rogu tej witryny (czasami ma inne kolory), więc nie musisz go już szukać w Internecie.

2.5 W niniejszych zasadach dozwolone treści w grze przedstawione powyżej nazywamy „własnością firmy Jagex”. Przykłady własności firmy Jagex obejmują:

2.5.1 Materiały prezentujące rozgrywkę lub przygody użytkownika w naszych grach;

2.5.2 Awatar gracza użytkownika;

2.5.3 Każdą wizualną reprezentację wszystkich aspektów środowiska w grze;

2.5.4 Zrzuty ekranu lub ujęcia prezentujące przygody użytkownika w naszych grach;

2.5.5 Muzykę z naszych gier.

3. Jak niniejsze zasady działają?

3.1 Pod warunkiem przestrzegania tych zasad użytkownik może tworzyć własne treści na podstawie własności firmy Jagex do celów wymienionych w poniższych punktach 4 i 5. Aby to umożliwić, firma Jagex udziela użytkownikowi licencji na tworzenie tzw. dzieł pochodnych na podstawie własności firmy Jagex. Ta licencja jest:

3.1.1 niewyłączna (co oznacza, że możemy ją przyznać również innym osobom);

3.1.2 nieprzenoszalna (co oznacza, że użytkownik nie może na jej mocy przyznać praw komu innemu);

3.1.3 odwołalna (co oznacza, że możemy odebrać użytkownikowi licencję według uznania i w dowolnym czasie);

3.1.4 niekomercyjna (co oznacza, że użytkownik może tworzyć jedynie treści do użytku osobistego a nie w celu zarabiania pieniędzy, poza wyjątkami określonymi w niniejszych zasadach);

3.1.5 nie podlega sublicencjonowaniu (co oznacza, że użytkownik nie może zatrudnić nikogo do wykonywania działań w ramach niniejszej licencji).

3.2 Niniejsza licencja jest ograniczona i doprecyzowują ją określone warunki zawarte w niniejszych zasadach.

3.3 Niniejsza licencja podlega również konieczności stałego przestrzegania przez użytkownika zapisów znajdujących się w następujących dokumentach: Zasady gry RuneScape, Warunki oraz Umowa licencyjna użytkownika końcowego w odniesieniu do każdej własności firmy Jagex („warunki gry”), które zostały wyraźnie włączone do niniejszych zasad.

4. Co mogę zrobić z własnością firmy Jagex na mocy tych zasad?

4.1 Bardzo trudno jest przewidzieć wszystko, co kreatywne osoby mogą wymyślić, więc zastrzegamy sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, czy dane użycie jest dozwolone na mocy niniejszych zasad. Ogólnie rzecz ujmując, użytkownik może wykorzystać własność firmy Jagex do poniższych celów:

4.1.1 Tworzenie własnych treści: Użytkownik może tworzyć własne treści i udostępniać je na YouTube lub Twitch (lub podobnych platformach do udostępniania i przesyłania strumieniowego wideo) oraz uczestniczyć w programach na tych stronach, które umożliwiają uzyskiwanie przychodów z reklam wyświetlanych w związku z treściami użytkownika. Użytkownik może również przyjąć finansowanie stron trzecich w formie sponsoringu w związku z treściami umieszczanymi na takich platformach, pod warunkiem, że sponsoring nie narusza niniejszych zasad (a w szczególności zapisów punktu 6.1.5 dotyczących tworzenia obraźliwych treści) ani nie promuje bezpośrednio strony trzeciej, która próbuje w nieuczciwy sposób szkodzić działalności firmy Jagex, ani też w inny sposób nie narusza warunków gry.

4.1.2 Treści muzyczne – użytkownik może:

4.1.2.1 tworzyć covery lub remiksy piosenek z gier RuneScape i OSRS oraz przesyłać je na platformy takie jak YouTube lub SoundCloud (pod warunkiem, że nie są generowane przychody w systemie „pay per play” za odtwarzanie takich utworów w przypadku braku formalnej licencji i użytkownik nie używa oryginalnych nagrań);

4.1.2.2 odtwarzać utwory z gier RuneScape i OSRS na Twitch lub YouTube podczas przesyłania strumieniowego lub jako tło w wideo (pod warunkiem, że użytkownik nie odtwarza jedynie muzyki, nie robiąc nic poza tym).

4.1.3 Fanart – użytkownik może tworzyć kompozycje (cyfrowe lub inne) na podstawie własności firmy Jagex i udostępniać je w witrynach stron trzecich, na przykład deviantart.com. Użytkownik może pobierać opłaty za stworzenie dla innych osób indywidualnych produktów o charakterze jednorazowym, ale nie może oferować hurtowych wydruków tworzonych przez siebie treści lub nadrukowywać swoich projektów na artykuły marketingowe (więcej informacji podajemy poniżej w zasadach dotyczących druku).

4.1.4 Fan fiction – użytkownik może pisać krótkie opowiadania inspirowane własnymi przygodami w grze i udostępniać je na niekomercyjnych stronach fan-fiction stron trzecich, takich jak fanfiction.net lub archiveofourown.org, pod warunkiem, że nie otrzymuje za nie wynagrodzenia. Jeśli użytkownik zamierza napisać tekst fan fiction z przeznaczeniem na platformę komercyjną (np. Amazon), do komercyjnej publikacji w formie fizycznej lub jako płatną usługę do użytku komercyjnego, musi najpierw przedstawić je nam.

4.1.5 Obiekty i wydruki 3D – użytkownik może tworzyć treści 3D na podstawie modeli z naszych gier (na przykład swój awatar), pod warunkiem, że będą one służyć do osobistego użytku użytkownika i nie będą sprzedawane lub publikowane w witrynach stron trzecich w systemie „pay per print” do zakupu przez innych oraz pod warunkiem przestrzegania tych zasad, a w szczególności punktu 5.3 dotyczącego ograniczonych serii. Użytkownik może również wykorzystywać te modele 3D w krótkich, tworzonych przez siebie filmach animowanych.

4.2 Użytkownik może publikować treści tworzone z wykorzystaniem własności firmy Jagex we własnej witrynie lub zamieszczać linki do witryn stron trzecich zawierających jego treści, pod warunkiem, że strona trzecia nie złamie niniejszych zasad lub użytkownik w inny sposób nie naruszy postanowień tych zasad, robiąc to.

4.3 Użytkownik nie może tworzyć niewymienialnych tokenów (NFT) przy wykorzystaniu własności firmy Jagex.

5. Czy mogę sprzedawać tworzone treści?

5.1 Chcemy zachęcać społeczność do tworzenia treści i nie sprzeciwiamy się sprzedaży niewielkiej ilości przedmiotów tego typu, ale zawsze mamy decydujący głos, czy stworzone przez Ciebie treści są zgodne z niniejszymi zasadami.

5.2 Możesz bez problemu sprzedać maksymalnie 100 sztuk pojedynczego produktu utworzonego z wykorzystaniem własności firmy Jagex, jeśli taki obiekt został wykonany ręcznie lub w ograniczonej serii produkcyjnej w fabryce zewnętrznej (w tym warianty tego samego projektu, formy lub kształtu). To nie ogranicza możliwości tworzenia wariantów danego produktu (na przykład breloczka), pod warunkiem, że sprzedawane produkty istotnie różnią się od siebie (na przykład zmiana jedynie koloru produktu nie jest wystarczająca, aby uznać go za kolejny wariant).

5.3 Nieograniczone zamówienia w przedsprzedaży, bezpośrednie kopiowanie treści z gry bez wkładu twórczego i sprzedaż w systemie „print on demand” nie są dozwolone w żadnym przypadku.

5.4 Użytkownik musi wyraźnie podać maksymalną liczbę każdego wyprodukowanego produktu w opisie w każdym prowadzonym przez siebie sklepie lub w każdej witrynie.

6. Czego nie mogę zrobić z własnością firmy Jagex?

6.1 Poza ograniczeniami wymienionymi w punkcie 5 nie możesz wykorzystywać własności firmy Jagex do tworzenia treści w poniższych celach:

6.1.1 Użytek komercyjny: Poza wyjątkami przedstawionymi powyżej użytkownik nie może tworzyć treści zawierających własność firmy Jagex w celach komercyjnych, co zasadniczo oznacza sprzedaż lub zarabianie na stworzonych przez użytkownika produktach.

6.1.2 Dekompilowanie naszych gier lub uzyskiwanie do nich dostępu w nieautoryzowany sposób: Użytkownik nie może dokonywać inżynierii wstecznej żadnej z naszych gier ani tworzyć środka dostępu do nich przez klienta zewnętrznego (pozostajemy w kontakcie z twórcami istniejących klientów, które są używane przez nasze społeczności, i okresowo publikujemy wytyczne oraz aktualizacje dotyczące tej kwestii);

6.1.3 Tworzenie gry wideo lub innej formy oprogramowania albo aplikacji: Użytkownik nie może tworzyć żadnej formy treści gry wideo przy wykorzystaniu własności firmy Jagex, w tym własnych zadań, modyfikacji i dodatków w celu zintegrowania ich z naszymi grami. Obejmuje to również tworzenie prywatnych serwerów gry lub przenoszenie istniejących gier na platformy, które nie są do nich przeznaczone, na przykład przenoszenie OSRS na Nokię 3310 (choć to byłoby interesujące).

6.1.4 Konkurowanie z firmą Jagex: Użytkownik nie może tworzyć treści, które będą (lub mogą) konkurować z jakimikolwiek istniejącymi produktami stworzonymi przez firmę Jagex. Na przykład jeśli wprowadzimy postać lub jakiś przedmiot w grze, użytkownik nie może sprzedawać swoich projektów tego przedmiotu w grze.

6.1.5 Tworzenie obraźliwych treści: Użytkownik nie może korzystać z własności formy Jagex do tworzenia żadnych treści, które są pornograficzne, sprośne, nieprzyzwoite, wulgarne, dyskryminacyjne (w oparciu o jakąkolwiek chronioną cechę, w tym m.in. rasę, religię, płeć, orientację seksualną itp.), niezgodne z prawem lub niestosowne z innego względu. To, czy treści są niestosowne, zależy wyłącznie od naszego uznania. Własności firmy Jagex nie można również wykorzystywać do promowania spożywania alkoholu, korzystania z wyrobów tytoniowych, hazardu, zażywania narkotyków i żadnego innego rodzaju niezgodnej z prawem aktywności.

6.1.6 Tworzenie treści wprowadzających w błąd: Użytkownik nie może tworzyć treści, które mają imitować jakiekolwiek treści produkowane przez firmę Jagex, na przykład tworzyć witryny podobnej do witryny firmy Jagex. Użytkownik nie może też sugerować, że firma Jagex w jakiś sposób autoryzowała lub zatwierdziła jego treści.

6.1.7 Tworzenie artykułów marketingowych (w tym usług w systemie „print on demand”): Użytkownik nie może wykorzystywać usług w systemie „print on demand” (na przykład Redbubble, Teespring lub Shapeways) do sprzedawania produktów wykorzystujących własność firmy Jagex. Na przykład użytkownik nie może otworzyć w witrynie sklepu z usługą w systemie „print on demand” i umożliwić innym osobom kupowania koszulek z treściami utworzonymi z wykorzystaniem własności firmy Jagex bezpośrednio z tej witryny.

7. Czy mogę tworzyć rozszerzenia Waszego fikcyjnego uniwersum poprzez treści typu fan fiction?

7.1 Oczywiście! Uwielbiamy takie rozszerzenia i kontynuacje stworzonego przez nas świata tworzone przez fanów. Może to jednak spowodować problemy w przypadku gier opublikowanych w przyszłości.

7.2 Dlatego, jeśli użytkownik stworzy coś nowego zgodnie z niniejszymi zasadami, dystrybucja takich treści w jakiejkolwiek firmie oznacza przyznanie firmie Jagex i każdemu jej partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej, przenoszalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na zmianę i dystrybucję takich treści (oraz dzieł pochodnych), a także prawa wykorzystania imienia i nazwiska użytkownika, jeśli się na to zdecydujemy, w dowolnym celu i bez obowiązku zapłaty użytkownikowi jakiejkolwiek kwoty, konieczności uzyskania zgody lub konieczności zamieszczenia notki o prawach autorskich użytkownika. Taka licencja udzielona firmie Jagex pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu lub też wprowadzeniu zmian w niniejszych zasadach.

8. Czy muszę zamieścić notkę o prawach autorskich firmy Jagex?

8.1 Większość osób wie, że firma Jagex jest właścicielem gier OSRS i RuneScape, ale jeśli na mocy niniejszych zasad utworzysz treści, musisz dodać poniższe sformułowanie w wyeksponowanym i widocznym miejscu w Twojej treści (na przykład w pliku Readme, sekcji informacji o wideo w YouTube lub na każdej witrynie z Twoimi treściami):

Utworzono z wykorzystaniem własności intelektualnej firmy Jagex Limited na mocy zapisów polityki firmy Jagex dotyczącej treści fanowskich. Te treści nie są zatwierdzane przez firmę Jagex ani nie są z nią powiązane.

9. Co się stanie, jeśli nie będę przestrzegać tych zasad?

9.1 Jeśli wykorzystasz naszą własność do stworzenia treści, które nie są zgodne z ninieszymi zasadami, zwykle my lub nasi przedstawiciele najpierw się z Tobą skontaktują i poprosimy o zaprzestanie takich działań.

9.2 Jeśli ich nie zaprzestaniesz, zastrzegamy sobie prawo do zaangażowania naszych prawników.

9.3 Te zasady nie zostały stworzone z zamiarem objęcia każdego przypadku prawnego, który może zaistnieć przy tworzeniu treści z wykorzystaniem własności firmy Jagex. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że tworzone przez niego treści są zgodne z odnośnymi przepisami i regulacjami (zwłaszcza w kraju użytkownika).

10. Czy otrzymam ostrzeżenie za naruszenie praw autorskich na YouTube, jeśli nie będę przestrzegać niniejszych zasad?

10.1 Ogólnie rzecz ujmując, staramy się nie wystawiać twórcom ostrzeżeń za naruszenie praw autorskich. Rozumiemy, że prawa własności intelektualnej mogą być skomplikowane i użytkownik może nie być świadomy, że jego działania nie są dozwolone zgodnie z niniejszymi zasadami. Mamy również świadomość wpływu, jaki na kanał użytkownika może mieć ostrzeżenie za naruszenie praw autorskich.

10.2 Zatem jeśli nie naruszasz wielokrotnie niniejszych zasad, staramy się unikać jakichkolwiek form ostrzeżeń za naruszanie praw autorskich, ale zastrzegamy sobie prawo do wystawienia takiego ostrzeżenia, jeśli będzie to konieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba występująca w naszym imieniu również znała tę politykę.

11. Czy te zasady zostaną zmienione?

11.1 Staramy się nie wprowadzać istotnych zmian w naszych zasadach, jeśli jest to możliwe. Jednakże regularnie sprawdzamy niniejsze zasady i zastrzegamy sobie prawo do ich aktualizacji, jeśli zajdzie taka konieczność (według naszego uznania).

11.2 Sprawdzaj tę stronę regularnie, ale jeśli będziesz dalej tworzyć treści po zmianie przez nas tych zasad, będzie to uznane za zaakceptowanie zaktualizowanych zasad.

11.3 Możemy Ci odebrać prawo do korzystania z własności firmy Jagex w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez ponoszenia odpowiedzialności względem Ciebie, a zwłaszcza, jeśli naruszysz warunki gry. Nie spowoduje to zmiany warunków jakiejkolwiek komercyjnej licencji, którą jesteś z nami związany, z zastrzeżeniem warunków takiej licencji.

12. Poprosiliście mnie o usunięcie moich treści, ale moim zdaniem działam zgodnie z tymi zasadami, dlaczego tak się stało?

12.1 Jeśli poprosiliśmy Cię o usunięcie jakichś treści, które Twoim zdaniem są objęte tymi zasadami, prosimy o napisanie wiadomości e-mail na adres copyright@jagex.com i spróbujemy rozwiązać tę kwestię. Ostatecznie to my decydujemy, co jest dozwolone na mocy niniejszych zasad.

13. Czy mogę tworzyć treści przy wykorzystaniu własności firmy Jagex z innymi osobami?

13.1 Pewnie! Musisz tylko dopilnować, żeby każda pracująca z Tobą osoba również przestrzega tych zasad.

14. Co w sytuacji, gdy zechcę korzystać z własności firmy Jagex do celów komercyjnych? Albo będę chcieć ją wykorzystać do czegoś innego, co nie jest dozwolone w tych zasadach?

14.1 Jeśli chcesz wykorzystać własność firmy Jagex do celów komercyjnych albo w innym celu, który nie jest dozwolony w niniejszych zasadach, napisz do nas, nie jesteś na straconej pozycji. Spróbujemy coś wymyślić, ale niczego nie obiecujemy. Chodzi o to, że każda aktywność wykraczająca poza tę umowę musi być udokumentowana w postaci oddzielnej umowy z firmą Jagex.

14.2 Możemy Ci udzielić licencję komercyjną na wykorzystywanie określonej własności firmy Jagex w wybrany sposób, ale możemy poprosić o część zysków.

14.3 Ogólnie rzecz biorąc, licencji komercyjnych udzielamy w przypadku działań komercyjnych na większą skalę, partnerstwa marek lub działań, które mogą przynieść pożytek społeczności. Raczej nie udzielamy licencji osobom indywidualnym na produkcję na relatywnie małą skalę.

14.4 Jeśli uważasz, że Twój pomysł jest warty omówienia, wypełnij formularz przejdź tutaj, aby podać nam więcej szczegółów. Ostatecznie to my decydujemy, czy udzielić komuś licencji.

14.5 W przypadku braku uprzedniego zawarcia umowy o zachowaniu poufności, każdy pomysł lub koncept przesłany firmie Jagex będzie uważany za niemający poufnego charakteru.

14.6 Należy pamiętać, że nie zgadzamy się na żadne treści, które nie są dozwolone na mocy punktu 6.1.5.

15. Prawa jakiego kraju mają zastosowanie do niniejszych zasad?

15.1 Niniejsze zasady podlegają prawu Anglii i Walii.

15.2 Korzystając z treści na mocy niniejszych zasad użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję niewyłączną sądów w Anglii i Walii.

16. Mam pytanie dotyczące pewnej kwestii, ale nie wiem, czy podlega ona niniejszym zasadom.

16.1 Żaden problem! Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres copyright@jagex.com.

17. Działam w imieniu strony hostującej wideo lub platformy streamingowej. Czy ta polityka ma zastosowanie dla zapisów „artykułu 13”?

17.1 Tak, niniejsza polityka ma również na celu wyjaśnienie naszego stanowiska w sprawie wykorzystywania przez naszą społeczność naszych treści w celach opisanych w „artykule 13”. Więc, aby wszystko było jasne jak słońce, pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszych warunków nasza społeczność może:

17.1.1 udostępniać treści w witrynach streamingowowych i służących do udostępniania materiałów wideo, takich jak YouTube czy Twitch, które mają postać wideo lub nieruchomych obrazów, z gier RuneScape i Old School RuneScape;

17.1.2 brać udział we wszystkich programach dostępnych w witrynach do udostępniania lub przesyłania strumieniowego materiałów wideo, które umożliwiają poszczególnym osobom zarabianie pieniędzy z reklam wyświetlanych w związku z ich treściami zawierającymi nasze treści;

17.1.3 odtwarzać utwory muzyczne z gier RuneScape i Old School RuneScape w witrynach do udostępniania i przesyłania strumieniowego materiałów wideo podczas streamowania lub w tle ich treści wideo (pod warunkiem, że ich treści stanowią twórczy wkład!).