En oppsummering av dette dokumentet, skrevet for unge mennesker, er tilgjengelig her.

  • Versjon 4.0 (22. november 2021): Listen over tredjepartslisenser er oppdatert for å oppklare hvilke som gjelder Melvor Idle.
  • Versjon 5.0 (20. desember 2021): Vedlegg 1 lagt til, oppklarer enkelte regler som spesifikt gjelder Melvor Idle.
  • Versjon 5.1 (20. mai 2022) Klausul 5.4 lagt til, oppklarer bruken av brukerinstallerte tredjepartstjenester.
  • Versjon 5.3 (12. juli 2023): Liste over tredjeparts programvarer oppdatert.
  • Versjon 6 (august 2023): «Viktig beskjed til alle brukere» er blitt oppdatert, paragraf 7.4 lagt til og paragraf 8.1 oppdatert. Dette for å avklare forholdet til operatører av tredjeparts plattformer. Paragraf 8.2 er blitt oppdatert for å avklare betydningen av gebyrer. Et vedlegg 2 er lagt til for å avklare visse spesifikke regler som har med SCUM å gjøre. Listen over tredjeparts programvarer er blitt oppdatert.

SLUTTBRUKERAVTALE

LES AVTALEN NØYE FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN

Denne sluttbrukeravtalen («lisensen») er en rettslig avtale mellom deg og Jagex Limited, adresse: 220 Cambridge Science Park, Cambridge, England, CB4 0WA, som gjelder for programvare gjort tilgjengelig av Jagex (inkludert programvarene kjent som «RuneScape Client», «Old School RuneScape Client» og Jagex’ «Launcher» og andre dataspill Jagex har utgitt eller kommer til å utgi, og uavhengig av om disse utgis direkte eller via en dataspillplattform som driftes av en tredjepart (henholdsvis «tredjepartsplattform» og «tredjepartsoperatør»), inkludert alle oppdateringer, oppgraderinger, feilrettinger og andre endringer som gjøres i programvarene (sammen kalt «programvaren»).

Alle henvisninger til «spill» i denne lisensen inkluderer både RuneScape, Old School RuneScape og andre spill som Jagex gjør tilgjengelig og dekker alt av oppdateringer, oppgraderinger, tilleggsinnhold, varianter og utvidelsespakker.

I denne lisensen viser ordene «du» «din» og «dine» til deg og ordene «Jagex», «vi», «oss» og «vår» til oss.

Vi lisensierer bruken av programvaren til deg på grunnlag av denne lisensen. Vi selger ikke programvaren til deg, og vi forblir eierne til programvaren. I den grad programvaren utgis via en tredjepartsplattform, verken styrer eller endrer denne lisensen ditt forhold til tredjepartsoperatøren i henhold til dine gjeldende avtaler med operatøren.

VIKTIG BESKJED TIL ALLE BRUKERE:

Denne lisensen er styrende for de vilkår som gjelder for at programvaren gjøres tilgjengelig for deg, og bruken du kan gjøre av programvaren. Hvis du på noe vis laster ned eller aksesserer programvaren, uansett om det gjøres som et ledd i registreringen av en konto (se definisjon under) eller ikke, og uansett om dette skjer på en av Jagex’ plattformer eller en tredjeparts plattform, bekrefter du at du har fylt 18 år og at du har lest og godtatt lisensvilkårene, eller, hvis du er mellom 13 og 18 år gammel, at dine foresatte har lest og godtatt lisensvilkårene. Vi kan trekke tilbake lisensen og avslutte din tilgang til programvaren umiddelbart hvis vi anser at dine foresatte ikke har gitt slik godkjenning. Du og dine foresatte må gå gjennom lisensvilkårene sammen. Foresatte er ansvarlige for handlingene til barn under 18 år når barna bruker programvaren.

  • VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN MERKET «JA» ELLER «INSTALLER» ELLER VED Å AKSESSERE, LASTE NED ELLER INSTALLERE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE BENYTTE DEG AV PROGRAMVAREN ELLER TILKNYTTEDE SPILL, GODTAR DU LISENSVILKÅRENE (OG ALLE VILKÅR SOM DET VISES TIL I LISENSVILKÅRENE) OG BEKREFTER AT DU ER RETTSLIG BUNDET AV DEM.

  • HVIS DU IKKE GODTAR LISENSVILKÅRENE, KLIKK KNAPPEN MERKET «NEI» ELLER «AVSLUTT» OG/ELLER IKKE BRUK PROGRAMVAREN PÅ NOE VIS. I SLIKE TILFELLER VIL VI IKKE LISENSIERE PROGRAMVAREN TIL DEG, OG DU HAR IKKE TILLATELSE TIL Å INSTALLERE, LASTE NED, AKSESSERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN PÅ NOE VIS. HVIS DU FORTSETTER Å BRUKE PROGRAMVAREN PÅ NOE VIS (Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ANSES SOM BRUK), SIGNALISERER DU AT DU GODTAR LISENSVILKÅRENE.

I tillegg til lisensvilkårene er all bruk av programvaren underlagt vår personvernerklæring («personvernerklæring»), spillets bruksvilkår («bruksvilkår»), reglene for RuneScape, reglene for Old School RuneScape og alle andre slike spillregler som Jagex måtte gjøre tilgjengelige («spillregler), og som alle gjelder som en del av lisensen ved at det vises til dem. Ved å godta denne lisensen aksepterer du til at du er rettslig bundet av personvernerklæringen, spillreglene og betingelsene.

Du forstår og godtar at vi når som helst kan endre eller legge til vilkår i denne lisensen. Vi kan komme til å endre lisensvilkårene for å innlemme (a) endringer i gjeldende lovverk; (b) forskriftsmessige krav eller sikkerhetskrav; (c) relevante retningslinjer eller etiske regler; (d) tekniske endringer; (e) endringer som gjør lisensen klarere og mer konsekvent; eller (f) endringer i våre brukeres behov og våre kommersielle prioriteringer; eller (g) av hvilken som helst annen grunn.

Alle endringer i lisensvilkårene trer umiddelbart i kraft, og enhver fortsatt bruk du gjør av programvaren (uansett om denne bruken finner sted på en av Jagex’ plattformer eller en tredjeparts plattform), vil anses som bekreftelse på at du godtar de oppdaterte lisensvilkårene, slik de fra tid til annen oppdateres eller endres. Vi anbefaler derfor at du jevnlig sjekker lisensvilkårene. Den gjeldende lisensen er tilgjengelig her.

1. TILDELING AV LISENSEN OG LISENSENS GYLDIGHET

1.1 Såfremt du etterlever denne lisensen, gir vi deg en begrenset, tilbakekallbar, royaltyfri, ikke eksklusiv, ikke overførbar og ikke underlisensierbar lisens til å bruke programvaren utelukkende til personlig og ikke kommersiell bruk. For å gjøre det helt klart: Vi anser at det å opprette en konto (definert under i avsnitt 4) for å aksessere programvaren med det formål å forstå, analysere, dekompilere, speile, endre, tilpasse, variere, dekonstruere, kopiere, reprodusere eller overføre den eller lignende og tilsvarende handlinger ikke dekkes av begrepet «personlig og ikke kommersiell bruk», og at de utgjør et vesentlig brudd på lisensvilkårene.

1.2 Det kan påløpe betaling for nettilgangen når du laster ned og aksesserer programvaren eller laster opp innhold fra programvaren. Det kan påløpe ytterligere betaling for dataoverføring fra din nettverksleverandør i henhold til kontrakten du har med leverandøren. Du alene er ansvarlig for disse.

2. BEGRENSNINGER

2.1 Med mindre lisensen uttrykkelig tillater det, forplikter du deg til å ikke (og ikke tillate eller oppmuntre andre til direkte eller indirekte å)

a. helt eller delvis kopiere, reprodusere, ta fra hverandre, dekompilere, dekonstruere eller lage avledede verker basert på programvaren (eller deler av den), med mindre slik kopiering følger som en del av normal bruk av programvaren

b. leie ut, selge, underlisensiere, låne ut, publisere, vise frem, distribuere eller på annen måte overføre til tredjepart hele eller deler av programvaren eller kopier av programvaren

c. reflektere, oversette, endre, modifisere, slå sammen, tilpasse, variere eller gjøre endringer eller modifiseringer på hele eller deler av programvaren, ei heller tillate at programvaren eller deler av den kombineres med eller innlemmes i annen programvare

d. kombinere, tilknytte, innkapsle, integrere eller samkjøre tredjeparts programvare, komponenter eller tilleggsprodukter med programvaren eller noen del av programvaren

e. utnytte eller på annen måte gjøre tilgjengelig programvaren eller deler av den for noen formål, inkludert kommersielle formål

f. ta fra hverandre, dekompilere, dekonstruere eller lage avledede verk av hele eller deler av programvaren eller forsøke å gjøre dette, med mindre slike handlinger ikke kan forbys ved lov

g. omgå eller forsøke å omgå sikkerhetsmessige eller tekniske tiltak (inkludert å klargjøre kode slik at den kan leses) i forbindelse med programvaren, inkludert bruk av nåværende og fremtidige teknikker og teknologier

2.2 Du kan ikke bruke noen form for tredjeparts programvare i forbindelse med spillet (inkludert spillklienter som ikke er utviklet av Jagex eller lisensiert i henhold til denne lisensen) som utfører eller gjør det mulig å utføre noen av de aktivitetene som begrenses i avsnitt 2.1 over.

2.3 Enhver bruk av programvaren som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensvilkårene er forbudt. All bruk av programvaren som er i strid med lisensen og begrensningene i denne vil anses som brudd på lisensvilkårene og/eller å krenke våre immaterielle rettigheter i og til programvaren (som listet opp under).

3. IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Du anerkjenner, aksepterer og godtar at alle rettigheter, eierskapsrettigheter og immaterielle rettigheter i og til programvaren og kopier av denne (inkludert og uten begrensning alle rettigheter, datakoder, temaer, gjenstander, figurer, handlinger, slagord, steder, konsepter, illustrasjoner, landskaper, animasjoner, lyder, musikalske komposisjoner, opptak og audiovisuelle effekter) i hele verden tilhører oss og/eller våre tredjeparts lisensutstedere.

3.2 Du anerkjenner at rettighetene i programvaren lisensieres (og ikke selges) til deg, og at du ikke har noen rettigheter i eller til programvaren ut over retten til å bruke den i henhold til lisensvilkårene.

3.3 Du anerkjenner at du ikke har noen rettigheter i eller tilgang til programvaren i kildekodeformat med mindre lisensen uttrykkelig sier noe annet.

3.4 Programvaren skal ikke under noen omstendighet anses som åpen kildekode eller offentlig tilgjengelig programvare.

4. KONTOER

4.1 For å få tilgang til og bruke programvaren og for å få tilgang til spillet (via en av Jagex’ plattformer eller en tredjeparts plattform) kan det være at du bes om å registrere og opprette en konto («konto») og oppgi personopplysninger som, for eksempel, navn og e-postadresse («registrering»). Vår personvernerklæring forklarer hvordan disse opplysningene kan samles inn og benyttes. Hvis kontoen opprettes på en av Jagex’ plattformer, er den underlagt betingelsene. Disse lisensvilkårene innlemmes automatisk i betingelsene.

5. BRUK AV ANDRE TREDJEPARTS TJENESTER OG PROGRAMVARE

5.1 Programvaren kan ta i bruk andre tredjeparts tjenester og plattformer.

5.2 Disse tredjeparts tjenestene og plattformene kan kreve at du godtar betingelsene til en tredjeparts leverandør og oppretter en egen konto eller registrerer deg hos en slik leverandør for å motta tjenestene eller plattformen(e). Vilkårene som gjelder for disse tredjeparts tjenestene og plattformenes samhandling med deg og deling av opplysninger eller data med programvaren eller oss, er spesifikk for hver slik tredjeparts tilbyder. Du bør sette deg inne i betingelsene til tilbyderen før du godtar å motta slike tredjeparts tjenester eller plattformer.

5.3 Programvaren kan ta i bruk eller inkludere tredjeparts programvare («tredjeparts programvare»). Du finner en liste over nåværende tredjeparts programvare som brukes i RuneScape Client, Old School RuneScape Client og/eller andre spill som utgis av Jagex her, sammen med eventuelle bruksbetingelser eller -begrensninger. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre og utvide listen over tredjeparts programvare som nødvendig.

5.4 Hvis du integrerer tredjeparts programvare (inkludert tredjeparts spillklienter) eller tjenester («brukerinstallert(e) tredjeparts tjeneste(r)») i programvaren, er ikke Jagex, uten at det svekker den generelle gyldigheten av klausul 8 i denne lisensen og i den grad tillatt av gjeldende lovverk, på noe vis ansvarlig for svikt i programvaren (eller noen annen tjeneste fra Jagex som leveres gjennom programvaren) som oppstår som følge av den brukerinstallerte tredjeparts tjenesten. Jagex sjekker ikke, regulerer ikke og godkjenner ikke brukerinstallerte tredjepartstjenester. Bruk av brukerinstallerte tredjepartstjenester sammen med programvaren er på egen risiko og ansvar og uten ansvar for Jagex. Du alene er ansvarlig for forpliktelser, erstatningsansvar eller tap som måtte oppstå som følge av slik bruk.

6. ABONNEMENT OG OPPSIGELSE

6.1 Du kan måtte inngå et abonnement og/eller måtte betale for å få tilgang til enkelte elementer i programvaren. Abonnementer og betalinger, samt eventuell refusjon og oppsigelse er underlagt lisensvilkårene og betingelsene.

7. BEGRENSEDE RETTIGHETER

7.1 I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, LEVERES PROGRAMVAREN «SOM DEN ER» MED ALLE FEIL, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT YTELSESBEKREFTELSER, UTTRYKTE ELLER INNFORSTÅTTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER GARANTIER FOR TILSTAND, KVALITET, TILFREDSHET, UAVBRUTT BRUK, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER OVERHOLDELSE AV ANDRES RETTIGHETER. DIN BRUK ER PÅ EGEN RISIKO OG ANSVAR. JAGEX GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN FEIL, AT PROGRAMVAREN VIL FUNGERE MED ELLER VÆRE KOMPATIBEL MED ANNEN PROGRAMVARE ELLER AT EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL RETTES.

7.2 I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, VERKEN LOVER ELLER GARANTERER VI AT TILGANG TIL PROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER AT DET IKKE VIL FOREKOMME SVIKT, FEIL, UTELATELSER ELLER TAP AV OVERFØRT INFORMASJON, ELLER AT INGEN VIRUS VIL OVERFØRES I PROGRAMVAREN. VI GARANTERER IKKE AT DU VIL KUNNE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE PROGRAMVAREN TIL ENHVER TID ELLER PÅ ETHVERT STED DU MÅTTE VELGE, ELLER AT VI VIL HA TILGJENGELIG KAPASITET TILSTREKKELIG FOR PROGRAMVAREN GENERELT ELLER I ET SPESIFIKT GEOGRAFISK OMRÅDE.

7.3 DU ANERKJENNER OG GODTAR AT PROGRAMVAREN IKKE ER UTVIKLET FOR Å OPPFYLLE DINE INDIVIDUELLE KRAV OG AT DET ER DITT ANSVAR Å SIKRE AT PROGRAMVAREN OPPFYLLER DINE KRAV.

7.4 I DEN GRAD DENNE PROGRAMVAREN BRUKES ELLER LASTES NED FRA EN TREDJEPARTSPLATTFORM, SKAL DE BEGRENSEDE RETTIGHETER BESKREVET I DENNE PARAGRAF 7 OGSÅ GJELDE FOR TREDJEPARTSOPERATØREN OG DENS TILKNYTTEDE SELSKAPER, OG HENVISNINGER TIL «VI» SKAL FORSTÅS DERETTER. SLIKE TREDJEPARTSOPERATØRER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR INGEN PLIKT TIL Å GI BUKERSTØTTE ELLER LEVERE ANDRE TJENESTER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV PROGRAMVAREN I HENHOLD TIL DENNE LISENSEN.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 MED FORBEHOLD OM BESTEMMELSENE I AVSNITT 8.3 ER IKKE JAGEX OG/ELLER TREDJEPARTSOPERATØRER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR GRUNNET PROGRAMVAREN ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING TAP AV DATA, SVIKT ELLER FEILFUNGERING I DATAMASKINER OG ALLE ANDRE TAP OG SKADER. JAGEX OG/ELLER TREDJEPARTSOPERATØRER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ER HELLER IKKE ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADE PÅ DIGITALE EIENDELER SOM FIGURER, VIRTUELLE VARER OG SPILLVALUTA, KONTOER OG STATISTIKK. JAGEX OG/ELLER TREDJEPARTSOPERATØRER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ER IKKE ANSVARLIGE FOR TJENESTEAVBRUDD, INKLUDERT AVBRUDD I INTERNETTILGANG, SVIKT I PROGRAMVARE ELLER MASKINVARE OG ALLE ANDRE HENDELSER SOM KAN FØRE TIL TAP AV DATA ELLER LEVERANSEAVBRUDD. UNDER INGEN OMSTENDIGHET ER JAGEX OG/ELLER TREDJEPARTSOPERATØRER OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILKNYTTEDE ELLER SPESIFIKKE TAP ELLER SKADER, ELLER FOR OPPREISNINGS- ELLER FØLGESERSTATNING.

8.2 Programvaren gjøres tilgjengelig for deg gratis i henhold til lisensvilkårene. I den grad det er tillatt av gjeldende lovverk, er vårt totale ansvar, uavhengig av om det har grunnlag i kontrakt, skadevoldende handling, objektivt ansvar eller annet og inkludert vårt ansvar for tap, påløpte kostnader eller erstatningsutbetalinger, ikke større enn (det totale) beløpet som utgjøres av abonnementsavgiftene, uavhengige av om det dreier seg om abonnement, engangsavgift eller annet, til spillet som du faktisk har betalt til Jagex i løpet av de tolv (12) månedene forut for at årsaken til ansvarsforholdet først oppsto.

8.3 Innholdet i denne lisensen verken begrenser eller avskjærer vårt ansvar for: (a) død eller personskade som følge av vår uaktsomhet; (b) bedrageri eller bedragerske påstander; og (c) alt annet ansvar som ikke kan avskjæres eller begrenses i henhold til engelsk lov.

9. OPPSIGELSE

9.1 Vi kan umiddelbart si opp denne lisensen og enhver brukerkonto i spillet hvis du overtrer bestemmelsene i lisensen.

9.2 Ved oppsigelse, uansett årsak, (a) opphører umiddelbart alle rettigheter gitt deg i henhold til denne lisensen; (b) må du umiddelbart avslutte alle aktiviteter som er autorisert av denne lisensen; (c) må du umiddelbart slette eller fjerne programvaren fra alt datautstyr du besitter og (d) opphører og avsluttes din tilgang til og bruk av spillet i henhold til betingelsene.

10. GENERELLE BESTEMMELSER

10.1 Hver enkelt garanti og betingelse (og rettighet og forpliktelse) i denne lisensen gjelder uavhengig av andre garantier og betingelser (og rettigheter og forpliktelser).

10.2 Hvis bestemmelser eller deler av bestemmelser i denne lisensen, inkludert garantier og betingelser (og rettigheter og forpliktelser), viser seg å være ulovlige, ugyldige eller å ikke kunne håndheves av en domstol eller kompetent myndighet, skal dette ikke ha noen virkning for lovligheten, gyldigheten og håndhevelsen av lisensens resterende bestemmelser, inkludert lisensens garantier og betingelser.

10.3 Vi kan overdra våre rettigheter og forpliktelser i henhold til denne lisensen til et annet foretak, men dette vil ikke ha noen innvirkning på dine rettigheter og forpliktelser i henhold til lisensen. Du kan ikke overdra eller tildele dine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne lisensen til en tredjepart.

10.4 Hvis vi ikke påser at du oppfyller dine forpliktelser i henhold til denne lisensen, ikke håndhever rettigheter vi har vis-à-vis deg eller er sendrektige med å håndheve dem, innebærer det ikke at vi gir avkall på våre rettigheter vis-à-vis deg eller at du ikke må oppfylle disse forpliktelsene.

10.5 Denne lisensen, innholdet og inngåelsen av den, er underlagt engelsk og walisisk rett. Du og vi er enige om at engelske domstoler skal være verneting for eventuelle tvister i forbindelse med denne lisensen og spillet.

10.6 Denne lisensen utgjør og inneholder hele avtalen mellom partene når det gjelder innholdet, gitt at denne lisensen står sammen med og ikke har forrang foran betingelsene og personvernerklæringen.

Denne lisensen er utformet på engelsk og kan oversettes til andre språk. Den engelske versjonen av lisensen har forrang ved motstrid og inkonsekvens mellom språkversjoner eller ved behov for klargjøring. 

VEDLEGG 1: SPESIFIKKE REGLER FOR MELVOR IDLE

1. OM DETTE VEDLEGGET

1.1 Vilkårene i dette vedlegg 1 gjelder kun Melvor Idle.

1.2 Melvor Idle er et spill utviklet av Games by Malcs PTY Ltd. og utgitt av Jagex.

1.3 Alle vilkår og avtaler i lisensen inngått mellom deg og Jagex anses å være uttrykkelig innlemmet i dette vedlegg 1 (med mindre de uttrykkelig endres av dette vedlegg 1) og skal anses å ha samme forrang og virkning som om de var innlemmet i dette vedlegg 1 i sin helhet. I den grad vilkårene i dette vedlegg 1 ikke er konsekvente med lisensvilkårene, skal vilkårene i dette vedlegg 1 ha forrang.

2. INTET ABONNEMENTSKRAV

2.1 Melvor Idle krever enkeltbetalinger for tilgang til og bruk av premium-funksjoner i tillegg til basisversjonen av spillet, som er gratis.

2.2 Melvor Idle krever ikke et abonnement (hvor man f.eks. må betale en fast avgift for å beholde tilgangen til spillet) eller bruk av jevnlige transaksjoner i spillet (utover engangsbetalinger som nevnt i vedleggets paragraf 2.1) for å ha tilgang til innholdet som vist til i lisensens klausul 6. Det er heller ingen fremtidig intensjon om dette.

3. SPILLSAMFUNNS-MODDER

3.1 Melvor Idle støtter modifikasjoner (kjent som «modder») laget av spillsamfunnet, inkludert (men ikke begrenset til) nye systemer, spriter eller historier som endrer basisspillet (heretter kalt «modifikasjon(er)»).

3.2 Med forbehold om lisensvilkårene (dette vedlegg 1 i sær) og alle andre retningslinjer som Jagex måtte publisere, gir Jagex deg en ikke eksklusiv, ikke overførbar, ikke kommersiell, begrenset og gjenkallbar lisens til Melvor Idle utelukkende for at du skal kunne lage modifikasjoner som skal brukes med Melvor Idle.

3.3 Du kan ikke selge, leie ut, lisensiere, distribuere eller på annet vis bruke en modifikasjon til å oppnå kommersiell vinning.

3.4 Ved å lage en modifikasjon anerkjenner du at du ikke har noe eierskap eller eierskapsinteresse i Melvor Idle eller noen modifikasjon du lager, med mindre dette vedlegg 1 uttrykkelig sier noe annet.

3.5 Jagex og tilknyttede selskaper verken reviderer, regulerer eller godkjenner modifikasjoner. Du lager og bruker modifikasjoner for Melvor Idle utelukkende på eget ansvar, uten ansvar for Jagex og tilknyttede selskaper, og du alene er ansvarlig for alle forpliktelser, erstatningsansvar eller tap som oppstår som følge av en slik modifikasjon.

3.6 Alle modifikasjoner må etterleve lisensvilkårene, med unntak av at:

a. Lisensens paragraf 2.1c og 2.1e ikke er til hinder for at du lager modifikasjoner som er i samsvar med dette vedlegg 1; og

b. Lisensens paragraf 2.1d og 2.2 ikke begrenser din bruk av tredjeparts programvare og innhold for å lage modifikasjoner, gitt at du etterlever vilkårene i alle tilknyttede sluttbrukeravtaler for slik tredjeparts programvare og innhold, og at slik tredjeparts programvare ikke krenker Jagex’ eller tredjeparters immaterielle rettigheter eller noen av lisensvilkårene eller dette vedlegg 1.

3.7 Du kan ikke lage modifikasjoner som

a. anses å være pornografiske, uanstendige, obskøne, vulgære, diskriminerende (mot trekk som er beskyttet av lov, inkludert rase, religion, kjønn, seksuell orientering osv.), ulovlige, inneholder hatefulle ytringer, fremmer vold, bruk av alkohol, bruk av tobakksprodukter, pengespill, bruk av narkotika eller ulovlige aktiviteter eller på annet vis er støtende (etter Jagex’ eget forgodtbefinnende)

b. anses å være villedende, ment å imitere eller faktisk imiterer innhold laget av Jagex eller tilknyttede selskaper

c. inneholder skadelig kode (for eksempel spionprogramvare eller virus)

d) inneholder åndsverk fra andre spill utviklet av Jagex eller tilknyttede selskaper

e) kan komme til å skade Jagex’ omdømme eller goodwill eller omdømmet eller goodwill til tilknyttede selskaper

f) beskyldes for å krenke eller faktisk krenker immaterielle rettigheter som tilhører Jagex, tilknyttede selskaper eller tredjepart

3.8 Jagex forbeholder seg retten til å si opp lisensen tildelt deg i forbindelse med modifikasjonene hvis du bryter vilkårene i dette vedlegg 1 eller lisensen og kan uten varsel fjerne eventuelle modifikasjoner som ikke er i samsvar med dette vedlegg 1 eller lisensen.

3.9 Du godtar å holde Jagex og tilknyttede selskaper skadesløse fra erstatningsansvar, tap, krav, ansvar, sanksjoner, interesser, bøter, kostnader, gebyrer, utgifter og kompensasjon som oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på dette vedlegg 1 av deg.

3.10 Ved å lage en modifikasjon gir du Jagex og tilknyttede selskaper en royaltyfri, ikke eksklusiv, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende lisens til å bruke, modifisere og distribuere din modifikasjon, uavhengig av formål. Denne lisensen vil vedvare etter opphør av lisensen og/eller dette vedlegg 1. Jagex trenger denne lisensen primært for å unngå at modifikasjoner har noen innvirkning på fremtidige utgivelser eller oppdateringer av Melvor Idle. For eksempel, hvis det uavhengig utvikles en modifikasjon som har innhold som ligner på en kommende Melvor Idle-utgivelse, kan ikke Jagex risikere grunnløse søksmål som forhindrer slike utgivelser.

VEDLEGG 2: SPESIFIKKE REGLER FOR SCUM

1. OM DETTE VEDLEGGET

1.1 Vilkårene i dette vedlegg 2 gjelder kun SCUM.

1.2 SCUM er et spill utviklet av Gamepires d.o.o. og utgitt av Jagex.

1.3 Alle vilkår og avtaler i lisensen inngått mellom deg og Jagex anses å være uttrykkelig innlemmet i dette vedlegg 2 (med mindre de uttrykkelig endres av dette vedlegg 2) og skal anses å ha samme forrang og virkning som om de var innlemmet i dette vedlegg 2 i sin helhet. I den grad vilkårene i dette vedlegg 2 ikke er konsekvente med lisensvilkårene, skal vilkårene i dette vedlegg 2 ha forrang.

2. INTET KJØPSSKRAV

2.1 SCUM krever enkeltbetaling(er) for tilgang til grunnversjonen av spillet. SCUM kan kreve ytterligere engangsbetalinger for å få tilgang til og bruke premium-funksjoner og/eller ytterligere nedlastbart innhold.

2.2 SCUM krever ikke et abonnement (hvor man f.eks. må betale en fast avgift for å beholde tilgangen til spillet) eller bruk av jevnlige transaksjoner i spillet (ut over engangsbetaling(er) som nevnt i vedleggets paragraf 2.1) for å ha tilgang til innholdet som vist til i lisensens klausul 6.

3. Å LAGE TREDJEPARTSVERKTØY

3.1 SCUM støtter tredjepartsverktøy («tredjepartsverktøy») som er laget av spillfellesskapet for å fungere med og utfylle spillet, inkludert, men ikke begrenset til, det å lage Discord chat-boter.

3.2 Med forbehold om lisensvilkårene (dette vedlegg 2 i sær) og alle andre retningslinjer som Jagex måtte publisere, gir Jagex deg en ikke eksklusiv, ikke overførbar, ikke kommersiell, begrenset og gjenkallbar lisens til SCUM utelukkende for at du skal kunne lage tredjepartsverktøy som skal brukes med programvaren.

3.3 Alle modifikasjoner må etterleve lisensvilkårene, inkludert, men ikke begrenset til lisensens paragraf 2.1c, med unntak av at:

a. Lisensens paragraf 2.1d ikke er til hinder for at du lager tredjepartsverktøy som er i samsvar med dette vedlegg 2; og

b. Lisensens paragraf 2.1d og 2.2 ikke begrenser din bruk av tredjeparts programvare og innhold for å lage tredjepartsverktøy, gitt at du etterlever vilkårene i alle tilknyttede sluttbrukeravtaler for slik tredjeparts programvare og innhold, og at slik tredjeparts programvare ikke krenker Jagex’ eller tredjeparters immaterielle rettigheter eller noen av lisensvilkårene eller dette vedlegg 2.

3.4 Ved å lage et tredjepartsverktøy anerkjenner du at du ikke har noe eierskap eller eierskapsinteresse i SCUM eller noe tredjepartsverktøy du lager, med mindre dette vedlegg 2 uttrykkelig sier noe annet.

3.5 Du kan ikke selge, leie ut, leie, lisensiere, distribuere eller på annet vis utnytte noe tredjepartsverktøy for kommersiell vinning, og alle slike tredjepartsverktøy må tilbys gratis. Uavhengig av denne klausul 3.5 kan du legge ut en frivillig donasjonslenke på sider, poster eller lenker som tilbyr nedlasting av tredjepartsverktøyet eller på annen måte markedsfører det.

3.6 Du kan ikke lage tredjepartsverktøy som

a) anses å være pornografiske, uanstendige, obskøne, vulgære, diskriminerende (mot trekk som er beskyttet av lov, inkludert rase, religion, kjønn, seksuell orientering osv.), ulovlige, inneholder hatefulle ytringer, fremmer vold, bruk av alkohol, bruk av tobakksprodukter, pengespill, bruk av narkotika eller ulovlige aktiviteter eller på annet vis er støtende (etter Jagex’ eget forgodtbefinnende)

b) anses å være villedende, ment å imitere eller faktisk imiterer innhold laget av Jagex eller tilknyttede selskaper

c) inneholder skadelig kode (for eksempel spionprogramvare eller virus)

d) inneholder åndsverk fra andre spill utviklet av Jagex eller tilknyttede selskaper

e) kan komme til å skade Jagex’ omdømme eller goodwill eller omdømmet eller goodwill til tilknyttede selskaper

f) beskyldes for å krenke eller faktisk krenker immaterielle rettigheter som tilhører Jagex, tilknyttede selskaper eller tredjepart

3.7 Jagex og tilknyttede selskaper verken reviderer, regulerer eller godkjenner tredjepartsverktøy. Du lager og bruker tredjepartsverktøy for SCUM utelukkende på eget ansvar, uten ansvar for Jagex og tilknyttede selskaper, og du alene er ansvarlig for alle forpliktelser, erstatningsansvar eller tap som oppstår som følge av et slikt tredjepartsverktøy.

3.8 Jagex forbeholder seg retten til å si opp lisensen tildelt deg i forbindelse med tredjepartsverktøyene hvis du bryter vilkårene i dette vedlegg 2 eller lisensen og kan uten varsel fjerne eventuelle tredjepartsverktøy som ikke er i samsvar med dette vedlegg 2 eller lisensen.

3.9 Du godtar å holde Jagex og tilknyttede selskaper skadesløse fra erstatningsansvar, tap, krav, ansvar, sanksjoner, interesser, bøter, kostnader, gebyrer, utgifter og enhver kompensasjon som oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på dette vedlegg 2 av deg.