En oppsummering av dette dokumentet, skrevet for unge mennesker, er tilgjengelig her.

Betingelser

Versjon 0.7

Dato: September 2022

1. Innledning

Disse bruksbetingelsene, sammen med personvernerklæringen, spillreglene, sluttbrukeravtalen for autorisert programvare («EULA») og alle tilleggsvilkår (som kan bli gjenstand for endring), andre dokumenter og regler som det uttrykkelig vises til i disse betingelsene («betingelsene») er styrende for din bruk av alle produkter fra Jagex (som definert under) og gjort tilgjengelig for deg («du», «deg», «dine») av Jagex.

Jagex-produktet (som definert) gjøres tilgjengelig for deg i henhold til disse betingelsene av Jagex Limited («Jagex», «vi», «vår», «oss»), et selskap registrert i England og Wales (registreringsnummer 3982706), hjemmehørende på adressen 220 Science Park, Cambridge, CB4 0WA, Storbritannia. Vårt VAT-nummer er 791 951 784.

Les disse betingelsene nøye. De utgjør en rettslig bindende kontrakt mellom deg og oss. Ved å laste ned, se gjennom, installere, aksessere eller bruke Jagex-produkter på noe vis, godtar du at du er bundet av disse betingelsene. Hvis du ikke godtar å være bundet av disse betingelsene, ikke opprett en konto («konto») for Jagex-produkter eller last ned, installer, se gjennom, bruk eller aksesser Jagex-produkter. Hvis du har opprettet en konto eller brukt eller lastet ned et Jagex-produkt, men ikke godtar disse betingelsene, avslutt umiddelbart din bruk av Jagex-produktet, si opp kontoen og avinstaller produktet fra din enhet.

For å bruke Jagex-produktet kan det kreves at du etterlever betingelsene til tredjeparts plattformoperatører (f.eks. betingelsene for Apples App Store eller Googles Play Butikk). Hvis du aksesserer et Jagex-produkt fra en tredjeparts plattform, gjelder disse betingelsene her for din bruk av Jagex-produktet, i tillegg til eventuelle betingelser som gjelder for tredjepartens plattform.

BEHOLD EN KOPI AV DISSE BETINGELSENE SLIK AT DU KAN SLÅ OPP I DEM I FREMTIDEN. DU BØR SJEKKE REGLENE HVER GANG DU BRUKER ET JAGEX-PRODUKT, DA DET NÅR SOM HELST KAN KOMME ENDRINGER I HENHOLD TIL PROSESSEN BESKREVET I AVSNITT 3 UNDER.

2. Definisjoner

«Jagex-produkt(er)» betyr de gjeldende mobile og nettbaserte PC-plattformversjonene av spillene «RuneScape» (også kjent som «RuneScape 3» og «RS3») og «Old School RuneScape» (også kjent som «OSRS») og andre slik spill og plattformversjoner som Jagex gjør tilgjengelige for deg (både eksisterende og fremtidige) i henhold til disse betingelsene, og dekker også all autorisert programvare som trengs for å drifte disse spillene og for å få tilgang til plattformene, alle oppdateringer, tilleggsinnhold og lokaliserte versjoner av disse og andre tilknyttede produkter, nettsteder, applikasjoner og tjenester som Jagex gjør tilgjengelig. LEVERING AV JAGEX-PRODUKTER GARANTERES IKKE. NOEN JAGEX-PRODUKTER ER UNDERLAGT ALDERSGRENSER.

Bruken av begrepene «stenging» og «stenge» i forbindelse med en konto inkluderer å midlertidig eller permanent deaktivere, suspendere, utestenge eller dempe en konto. Hvis din konto dempes, kan du fortsette å spille, men du kan ikke bruke gratis tekstchat. Hvis din konto deaktiveres eller utestenges, har du ikke tilgang til kontoen, og alle lisenser du har for bruk av Jagex-produkter, trekkes midlertidig eller varig tilbake. DETTE BETYR AT DU VIL MISTE KONTOEN, FIGURENE, SPILLGJENSTANDENE OG SPILLVALUTALEN DIN. ABONNEMENTSKREDITT FORTSETTER Å UTLØPE HVIS KONTOENE STENGES. Du finner mer informasjon om hva som kan få Jagex til å stenge kontoen din, i avsnitt 11 av disse betingelsene.

«Abonnent» er en bruker av et Jagex-produkt som betaler en avgift for å få tilgang til forbedrede funksjoner i produktet. Les mer om abonnementer i avsnitt 12 av disse betingelsene.

«Brukergenerert innhold» betyr all informasjon (inkludert kommentarer, forslag, ideer, grafikk, tekst, bilder, video, informasjon om meldinger) som kommuniseres, postes, lastes opp eller sendes av brukere (enten de er abonnenter eler gratisspillere) i eller i sammenheng med Jagex-produkter (inkludert brukergenerert innhold laget i spillet, som for eksempel utseendet til en figur). Jagex-produkter kan inkludere sosiale elementer som lar spillere kontakte og chatte med hverandre. Meldinger som utveksles mellom spillere, uansett om det er i private meldinger eller offentlige forumer, dekkes av denne definisjonen av brukergenerert innhold.

«Virtuell valuta» beskriver spillvalutaer som kan kjøpes i enkelte Jagex-produkter. Les mer om dette i avsnitt 13 av disse betingelsene.

Andre begreper er definert i sin kontekst under.

3. Endringer i disse betingelsene

Vi kan endre disse betingelsene for å innlemme (a) endringer i gjeldende lovverk; (b) forskriftsmessige krav eller sikkerhetskrav; (c) relevante retningslinjer eller etiske regler; (d) tekniske endringer i Jagex-produkter; (e) endringer som gjør lisensen klarere og mer konsekvent; eller (f) endringer av andre grunner etter Jagex’ forgodtbefinnende.

Sjekk betingelsene hver gang du bruker et Jagex-produkt. Vi vil anse fortsatt bruk av Jagex-produktet som at du godtar endringene i betingelsene fra forrige versjon. Hvis du ikke godtar endringene, bør du si opp kontoen og eventuelle abonnementer før de fornyes neste gang.

4. Barn under 13 og brukere under 18

Jagex-produkter er underlagt aldersbegrensninger slik at brukere under 13 ikke kan opprette en konto. Du kan ikke opprette en konto eller bruke Jagex-produkter hvis du er under 13 år gammel. Det er et brudd på våre betingelser å opprette en konto på vegne av noen som er yngre enn 13. I tilfelle et organ som er bemyndiget til å sette aldersgrenser for innhold (f.eks. PEGI, ESRB eller USK) eller en plattform (f.eks. Apple eller Google Play) setter en aldersgrense for et Jagex-produkt som er høyere enn 13 år, har ikke brukere yngre enn dette (selv om de har en konto) rett til å spille, bruke eller aksessere Jagex-produktet før de når aldersgrensen. Under alle andre omstendigheter har brukere mellom 13 og 18, med forbehold om begrensningene over og lovene i landet de bor i (inkludert gjeldende aldersgrense satt for Jagex-produktet av kompetente myndigheter og/eller den relevante plattformen), og forutsatt at de har sine foresattes samtykke, rett til å bruke Jagex-produktene. Vi samler ikke inn og lagrer identifiserende opplysninger om barn som er yngre enn 13 år med vitende og vilje. Hvis vi finner ut av vi har samlet inn identifiserende opplysninger om noen som er yngre enn 13, stenger vi kontoen.

Hvis du er under 18 år gammel, bekrefter (m.a.o. lover) du at du har dine foresattes samtykke til å bruke Jagex-produkter i samsvar med våre betingelser. Vi kan stenge kontoen hvis vi ikke er overbevist om at slikt samtykke er gitt. Du og dine foresatte må gå gjennom disse betingelsene sammen. Foresatte er ansvarlige for handlingene til barn som er under 18 år når de bruker Jagex-produktene. Vi anbefaler at foresatte gjør seg kjent med innstillingene for foreldrekontroll på enheter de gjør tilgjengelige for sine barn.

Hvis foresatte informerer oss om at deres barn har oppgitt feil alder da de registrerte seg i forbindelse med Jagex-produkter, vil vi stenge kontoen hvis vi kan bekrefte at vedkommende som ga oss informasjonen, faktisk er barnets foresatte.

Foresatte kan finne mer informasjon om Jagex’ produkter og hvordan de kan kontakte oss, i foreldreveiledningen

5. Sikkerhet og misbruk

Før du tar et Jagex-produkt i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen. Foresatte for brukere under 18 bør også gå gjennom denne informasjonen.

Du bør være klar over risikoen ved å bruke en tjeneste som inneholder store menger brukergenerert innhold. Brukergenerert innhold kan være feilaktig, utdatert eller upassende på andre måter. Vi kan ikke garantere at brukerne vil etterleve våre betingelser og regler og ellers oppføre seg passende. Du bør ikke gå ut fra at personer du møter i produktet, er de de utgir seg for. For din egen skyld bør du ikke forsøke å kontakte personer du møter i et Jagex-produkt, utenfor produktet.

Hvis du opplever støtende eller upassende oppførsel eller uønskede henvendelser, rapporter det til oss i spillet via «Report abuse»-knappen og oppsøk hjelp, for eksempel fra foreldre eller politiet. Hvis du fortsatt opplever problemer, slutt å bruke Jagex-produktene det gjelder. Du kan også kontakte vår kundestøtte.

Vi har ingen plikt til å aktivt overvåke og/eller moderere brukergenerert innhold. Vi overvåker imidlertid innholdet i meget begrenset grad, som beskrevet under.

Antijuksteknologi

Vi kan bruke teknologi mot juksing i Jagex-produkter. Når du kobler deg til en spillserver, kan disse teknologiene aktiveres og overvåke hvordan du spiller, filene på datamaskinen din som er knyttet til Jagex-produktet eller filer som ellers aksesserer våre servere og minnet i datamaskinen din. Dette er utelukkende for å oppdage og forhindre juks.

Hvis noen av disse teknologiene oppdager juks, kan vi samle inn opplysninger som er nødvendige for å undersøke saken og håndheve våre regler, inkludert navnet på kontoen, informasjon om uautorisert tredjeparts programvare og endringer i filer i Jagex-produkter som oppdages og når det ble oppdaget. Vi kan også si opp disse betingelsene, din adgang til Jagex’ produkter og din Jagex-konto hvis vi kan fastslå at du har jukset.

Chat-overvåkere

Vi overvåker ikke aktivt chatter mellom brukere. Vi har systemer som overvåker chatter og reagerer på enkelte ord og flagger brukergenerert innhold som har høy risiko og dermed bør sjekkes.

Vi sjekker også chatter som inneholder fraser som kan indikere at barn er i fare. Disse har vi fått fra Internet Watch Foundation. Vi sjekker også chatter hvor brukere oppgir eller antyder at de er under 13 år gamle.

Vi går også gjennom chattelogger hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at en bruker vurderer selvmord eller skader andre brukere eller tredjeparter. Vi kan overlevere chattelogger til politiet eller sivile myndigheter i henhold til personvernerklæringen.

6. Kontoen og lisensen din

For å bruke mange av funksjonene i Jagex’ produkter krever vi at du oppretter en konto og, i forbindelse med noen plattformversjoner av våre produkter, at du laster ned og/eller installerer autorisert programvare på enheten din. Du kan måtte opprette en konto før du laster ned og installerer programvare. Vi tildeler en ikke eksklusiv, ikke overførbar, ikke underlisensierbar, personlig og begrenset lisens til alle kontoinnehavere. Denne lisensen, som kan trekkes tilbake når som helst, gir rett til aksessere og bruke Jagex-produktene, (hvis relevant) laste ned og bruke vår programvare, installere Jagex-produkter på en enhet og koble deg til våre servere utelukkende for å bruke Jagex-produkter til personlige og ikke kommersielle formål, og til enhver tid underlagt et krav om at du etterlever disse betingelsene. For å gjøre det klart: Vi anser at det å opprette en konto for å aksessere autorisert programvare for å forstå, dekompilere, dekonstruere, kopiere, reprodusere eller overføre slik autorisert programvare faller utenfor «personlig og ikke kommersiell bruk». Vi forbeholder oss alle andre rettigheter, inkludert alle rettigheter og interesser i Jagex’ produkter og tilknyttede immaterielle rettigheter. Du kan ikke bruke, dekompilere, dekonstruere, kopiere, reprodusere, overføre, fremføre offentlig, distribuere, utnytte kommersielt, tilpasse, oversette, endre, pakketere, slå sammen, dele eller gjøre tilgjengelig for andre Jagex-produkter, eller lage avledede verker av dem. Du kan heller ikke bruke automatiseringsverktøy, makroer, bot-er, autoskrivere og verktøy for å omgå tekniske mekanismer eller beskyttelsesanordninger, dele, selge eller kjøpe andre kontoer, delta i noen form for handel med kontoer i den virkelige verden, bruke flere kontoer for å bryte disse betingelsene, utnytte kjente feil eller kodefeil i Jagex’ produkter eller autorisert programvare, utgi deg for å være ansatt i, bemyndiget av eller representant for Jagex, overtale eller forsøke å overtale (inkludert forårsake at andre overtaler) andre brukere til å dele kontoopplysninger, kjøre eller forsøke å kjøre hasardspill, uavhengig av om dette skjer i Jagex-produkter eller i den virkelige verden ved hjelp av Jagex-produkter eller deler av Jagex-produkter (inkludert virtuell valuta), direkte eller indirekte oppmuntre andre til å bryte disse betingelsene, bruke upassende språk eller oppføre deg upassende, inkludert handlinger som kan anses som støtende, rasistiske, obskøne eller diskriminerende, be om personlige opplysninger fra andre brukere eller annonsere for andre nettsteder i Jagex-produkter eller på noen forumer eller sosiale medier godkjent av Jagex.

Med mindre disse betingelsene sier annet, gir ikke bruk av Jagex-produkter deg noen interesser i eller rettigheter eller lisens til åndsverk du får tilgang til gjennom Jagex-produktene. Med mindre disse betingelsene sier annet, er all bruk eller reproduksjon av Jagex-produkter og åndsverk i slike produkter strengt forbudt.

JAGEX’ PRODUKTER OG TILKNYTTET PROGRAMVARE LISENSIERES TIL DEG, DE SELGES IKKE. DIN LISENS GIR INGEN RETTIGHETER ELLER EIERSKAP TIL JAGEX’ PRODUKTER OG PROGRAMVARE.

Når du oppretter en konto for et Jagex-produkt, kan du bli bedt om å velge et brukernavn som identifiserer deg for andre brukere, for eksempel et figurnavn i et Jagex-produkt. Du kan ikke velge et brukernavn som krenker rettighetene til tredjeparter, utgir seg for å være ansatte i Jagex eller andre brukere, som er forsettlig forvirrende, rasistiske, obskøne, sårende, ulovlige eller på annen måte upassende eller som er i strid med brukernavnkravene i reglene som gjelder for Jagex-produktet. Vi forbeholder oss retten (etter vårt eget forgodtbefinnende) til å endre brukernavn eller iverksette andre tiltak vi mener er passende.

Du lover å holde passordet ditt hemmelig til enhver tid og ikke dele med det noen andre. Du er ansvarlig for alle aktiviteter på din konto (inkludert aktivitetene til alle personer som bruker passordet ditt til å bruke din konto eller som bruker enheten som Jagex-produktet og tilknyttet programvare er installert og/eller lastet ned på) og for å etterleve lisenser som er gitt i disse betingelsene og for enhver annen programvare. Det er uttrykkelig ikke lov å la andre bruke din konto eller spille eller aksessere Jagex-produktet på dine vegne. Vi forbeholder oss retten til å stenge din konto umiddelbart hvis noen andre bruker den. For å hjelpe oss med å sikre passordet ditt må du passe på at datamaskinen og/eller enheten din ikke har datavirus eller annen skadelig kode, inkludert trojanere, ormer, tidsbomber, skadevare og spionvare. Du må bruke passordet ditt i samsvar med passordkravene i reglene for Jagex-produktet. INGEN ANSATTE I JAGEX VIL NOEN GANG BE DEG OM Å OPPGI PASSORDET DITT.

Vi garanterer ikke at Jagex-produkter ikke inneholder kodefeil eller virus.

Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Jagex-produktet, serveren som Jagex-produktet er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er knyttet til Jagex-produktet. Du må ikke angripe Jagex-produktene med et tjenestenektangrep eller distribuerte tjenestenektangrep. Hvis du bryter denne bestemmelsen, har du begått en straffbar handling i henhold til den britiske loven Computer Misuse Act (1990). Slike angrep anmeldes og vi vil bistå politiet med å avdekke din identitet i henhold til personvernerklæringen. I tilfelle slike angrep opphører din rett til å bruke Jagex-produktet og lisensene gitt i disse betingelsene umiddelbart uten varsel.

Hvis du tror at noen har stjålet passordet ditt, at du har mistet eller fått stjålet enheten som Jagex-produktet eller tilknyttet programvare er installert på eller tilgjengelig gjennom, eller at noen andre enn deg selv har fått tilgang til kontoen din, bør du umiddelbart sende en forespørsel om å gjenopprette kontoen via hovedmenyen i Jagex-produktet. Du er ansvarlig for din konto inntil du har varslet oss.

7. Immaterielle rettigheter, eierskap og begrensninger

Jagex ®, RuneScape ®, og Old School RuneScape ® er registrerte og/eller uregistrerte varemerker som eies av Jagex Limited i Storbritannia, USA og andre land. Navnene, merkene og logoene til alle andre dataspill publisert av Jagex, nåværende eller fremtidige, er registrerte eller uregistrerte varemerker som enten eies av Jagex Limited eller av tredjeparter og som Jagex da bruker i henhold til lisens.

Du må ikke lage eller på annet vis gjøre det mulig for andre å spille Jagex-produkter (inkludert, uten begrensninger, erstatningsprogramvare eller endret programvare for klienter eller servere eller serveremulatorer). Vær klar over at slike handlinger kan være lovstridige og/eller straffbare, og at vi forbeholder oss retten til å iverksette de tiltak vi finner passende hvis vi oppdager dette.

Materiell (inkludert, uten begrensninger, all informasjon, programvare, data, tekst, fotografier, grafikk, lyd og video) som vi har plassert i Jagex-produkter eller som er plassert der på våre vegne, er beskyttet av vår (eller våre forretningspartneres/annonsørers og lisensgiveres) opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke bruke dette materiellet eller noen andre Jagex-produkter med mindre bruken er i samsvar med disse betingelsene og utelukkende av personlig og ikke kommersiell art.

Du anerkjenner at alle åndsverk og andre rettigheter i Jagex’ produkter, inkludert og uten begrensning spillfigurer, kontoinnhold, virtuell valuta og virtuelle gjenstander, er og forblir Jagex’ og/eller lisensgivernes eiendom. Lisensen som gis i henhold til disse betingelsene, gir deg kun en begrenset, ikke overførbar, ikke underlisensierbar tillatelse (som kan trekkes tilbake når som helst) til å bruke slikt innhold eller slike Jagex-produkter, underlagt og i henhold til disse betingelsene og kun for din eget personlige og ikke kommersielle bruk.

Uavhengig av om det er i motstrid med noe annet i dette dokumentet, anerkjenner og godtar du at du ikke har noe eierskap, rettigheter eller andre eierandeler i noen Jagex-produkter eller -kontoer, og du anerkjenner og godtar også at alle rettigheter i og til en konto er og forblir eiet av Jagex og kommer Jagex til gode. Jagex tillater ikke: (a) overføring av virtuelle gjenstander eller virtuell valuta som ikke finner sted på en måte som ikke tillates av reglene i et Jagex-produkt; (b) overføring av kontoer; og (c) salg, gaveoverrekkelse eller byttehandel i den virkelige verden av eller med noe som finnes i eller har sin opprinnelse i et Jagex-produkt.

Jagex forbeholder seg retten til å ikke lenger tilby et Jagex-produkt eller en del av et Jagex-produkt, enten for godt eller midlertidig. Lisensen som er gitt deg for bruk av Jagex-produktet eller deler av produktet, vil da automatisk trekkes tilbake eller suspenderes, og kontoen din stenges. I slike tilfeller vil ikke Jagex ha noen plikt til å tilby refusjon, goder eller annen kompensasjon i forbindelse med slike avsluttede elementer i Jagex-produkter, med mindre loven sier noe annet.

8. Spillregler

Du må etterleve den gjeldende utgaven av regler, retningslinjer, etiske regler og instruksjoner som spesifiseres i Jagex-produktet, inkludert våre spillregler. Du finner lenker til gjeldende utgaver av spillreglene for hvert enkelt Jagex-produkt under («spillregler»). Spillreglene er uttrykkelig innlemmet i disse betingelsene. All bruk av Jagex-produkter som ikke er i henhold til spillreglene, faller utenfor lisensen gitt av disse betingelsene og er ikke tillatt.

Du finner reglene for RuneScape her

Du finner reglene for Old School RuneScape her

Du finner reglene for RuneScape Fresh Start Worlds her

9. Brukergenerert innhold

Du anerkjenner at du er ansvarlig for alt brukergenerert innhold du legger frem og at du, ikke Jagex, bærer det hele og fulle ansvar for det brukergenererte innholdet, inkludert lovligheten, stabiliteten, egnetheten og originaliteten av innholdet, og for at det etterlever alle gjeldende lover og forskrifter. Du vil etterleve og være bundet av betingelsene for brukergenerert innhold som beskrevet i avsnitt 10 under.

Vi forbeholder oss retten til å overvåke, registrere, suspendere, fjerne og slette, uten varsel eller refusjon, brukergenerert innhold, suspendere eller varig stenge kontoen din og/eller varsle relevante myndigheter om brukergenerert innhold hvis: (a) innholdet gjøres til gjenstand for en klage; (b) hvis vi anser eller mistenker at innholdet bryter med eller kan bryte med våre betingelser (inkludert våre standarder) eller reglene for et Jagex-produkt (inkludert spillreglene); (c) hvis vi anser at slike tiltak er nødvendige for å beskytte oss eller andre; (d) det har blitt begått en straffbar handling eller et sivilrettslig urett; eller (e) hvis gjeldende lover eller kompetent myndighet krever det.

Hvis du ønsker å klage inn brukergenerert innhold til Jagex (inkludert uttalelser du mener er ærekrenkende), uansett om dette innholdet påtreffes på vårt nettsted eller i forbindelse med Jagex-produkter i et eller annet format, og du mener at det brukergenererte innholdet er i strid med betingelsene i avsnitt 10, send en e-post til vår kundestøtte. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

 1. Dine kontaktopplysninger, inkludert fullt navn, spillernavn (hvis relevant), postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

 2. All tilgjengelig informasjon om innholdet du vil klage på, og hvorfor.

 3. Hele URL-en hvor du fant innholdet, og et skjermbilde av innholdet fra spillet;

 4. Hvis henvendelsen gjelder opphavsrett eller åndsverk, legg ved dokumentasjon på at du eier innholdet og en rettslig gyldig erklæring om at du har rettighetene til innholdet eller er en bemyndiget representant for vedkommende som har rettighetene til innholdet.

Du kan fjerne innhold du har postet på et forum for Jagex-produkter, med redigeringsfunksjonene i Jagex-produktet. Hvis du trenger bistand, kontakt Jagex via kundestøttefunksjonen for det relevante nettstedet, -applikasjonen eller enheten. Vær klar over at fjerning av brukergenerert innhold fra offentlig visning ikke er det samme som fullstendig sletting.

10. Innholdsstandarder

Du må sikre at alt brukergenerert innhold du lager eller poster, er i samsvar med kravene i dette avsnitt 10. Disse kravene gjelder i tillegg til de spesifikke reglene for brukergenerert innhold på nettsiden vår, som for eksempel regler for poster på Jagex-forumer, chat i spill og private meldinger, og andre regler som måtte publiseres på vår nettside.

I tillegg til å godta å etterleve ordlyden i disse bestemmelsene, lover du også å etterleve ånden i dem. Du vil ikke oppmuntre til eller bistå andre brukere med å bryte disse bestemmelsene. Du alene er ansvarlig for ditt brukergenererte innhold, inkludert innhold du legger ut på wiki-er, forumer, tredjeparts nettsteder for innholdsdeling eller sosiale medier.

Brukergenerert innhold:

 • Må:

  • være nøyaktig, fullstendig, lastet eller sendt i god tro og etterleve alle gjeldende lover, forskrifter og etiske regler; og
  • kun lastes opp eller sendes hvis du har rettighetene til innholdet, har tillatelse fra rettighetshaveren eller er bemyndiget på annet vis ved lov.
 • Må ikke:

  • være obskønt, hatefullt, oppildnende, truende, forsettlig villedende, trakasserende, seksuelt eksplisitt eller på noe vis misvisende eller bedragersk;

  • fremme vold eller diskriminering, fremme eller anbefale ulovlige aktiviteter eller være støtende på annet vis;

  • være ærekrenkende eller krenke privatlivets fred;

  • krenke tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, databaserettigheter, konfidensialitetsrettigheter eller lignende;

  • forsøke å spre falsk, unøyaktig eller villedende informasjon;

  • forsøke å utgi seg for å være en annen person eller oppgi feil identitet, tilhørighet eller forbindelse til en annen person;

  • inneholde hyperlenker eller forbindelser til tredjeparts nettsteder;

  • inneholde virus, trojanere, ormer, tidsbomber, tasteloggere, spionvare, annonsevare eller annen skadelig programvare eller programkode som er ment å påvirke driften av programvare, maskinvare eller nettverk;

  • avsløre opplysninger som gjør det mulig å identifisere eller kontakte deg eller noen andre utenfor spillet (f.eks. etternavn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer);

  • ha et kommersielt formål;

  • involvere uadressert reklame, spam, pyramidesalg eller lignende opplegg; eller

  • bestå av innhold som, etter vår vurdering, bryter eller er i strid med ånden eller intensjonen bak noen av «må ikke»-reglene over.

Du godtar at ved å gi oss materiell av enhver type (inkludert, men ikke begrenset til posting av chattemeldinger) og for ethvert formål knyttet til Jagex’ produkter (for eksempel forslag og ideer til spill aller bidrag til gallerisider), gir du oss en ikke eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende og royaltyfri lisens til å bruke, endre, kopiere, fremføre offentlig, vise frem offentlig, reformatere, oversette, lage utdrag av (fra hele eller deler), publisere og distribuere slikt brukergenerert innhold til tredjeparter, gitt at Jagex ikke kan bruke brukergenerert innhold slik at det strider med personvernerklæringen. Du sier fra deg alle moralske rettigheter i den grad loven tillater og lover at du ikke vil trekke tilbake innholdet eller forsøke å belaste Jagex for bruken. Videre garanterer og erklærer du at du er eneste innehaver av de immaterielle rettighetene til innholdet, og at innholdet ikke krenker andres rettigheter.

Alt brukergenerert innhold du laster opp til et Jagex-produkt, anses som ikke konfidensielt og ikke underlagt eiendomsrett. Du garanterer og erklærer at alt brukergenerert innhold du laster opp, er ditt originale innhold, at det ikke inneholder tredjeparters personopplysninger og at du er i besittelse av alle nødvendige rettigheter og samtykker til å gi oss tilgang til innholdet.

Du lover og anerkjenner at du ikke har noe eierskap eller andre eiendomsrettigheter til Jagex-produktet eller det brukergenererte innholdet du lager, med mindre disse betingelsene eksplisitt sier noe annet. Du lover, anerkjenner og godtar at interesser i elementer i det brukergenererte innholdet som representerer, består av, er avledet fra eller er basert på immaterielle rettigheter som finnes i Jagex-produktet (inkludert, men ikke begrenset til, datakode, temaer, gjenstander, figurer, figurnavn, historier, dialoger, slagord, steder, konsepter, illustrasjoner, animasjoner, lyder, musikalske komposisjoner, audiovisuelle effekter og tekst), også de som ikke er omfattet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse eller andre immaterielle rettigheter i produktet eller tilknyttet det, uansett om de ikke er registrerte eller ikke kan registreres, eies av eller på vegne av Jagex og Jagex’ lisensgivere.

11. Stenging av din konto

Hvis vi med rimelighet anser at:

 1. Våre betingelser eller reglene for et av Jagex’ produkter (inkludert spillreglene) har blitt brutt eller vil bli brutt;

 2. at bedragerske eller ulovlige aktiviteter eller misbruk har funnet sted; og/eller

 3. det er nødvendig for å forhindre eller stanse skade på oss, Jagex-produkter, andre spillere, publikum eller deg (hvis vi for eksempel anser at du bruker altfor mye penger på virtuelle gjenstander og innhold i et Jagex-produkt), da:

Kan vi, når som helst og etter eget forgodtbefinnende: stenge (som definert over) enhver eller alle dine kontoer for Jagex-produkter; (ii) begrense tilgang til all opplasting av innhold og andre funksjoner i Jagex-produktet eller tilknyttede tjenester; og/eller (iii) begrense adgang til eller slette virtuell valuta eller ting du har anskaffet med virtuell valuta. Slike tiltak kan føre til at du taper virkelige penger betalt i ikke tillatte transaksjoner, som for eksempel ved kjøp og salg av kontoer. Hvis vi iverksetter tiltak som beskrevet over, kan du anke beslutningen. Du finner mer informasjon om dette her.

VI GARANTERER IKKE FORTSATT LEVERING AV NOE JAGEX-PRODUKT ELLER AT JAGEX-PRODUKTER OG TILKNYTTEDE TJENESTER VIL VÆRE TILGJENGELIGE TIL ENHVER TID, PÅ ALLE STEDER ELLER PÅ GITTE TIDSPUNKTER, ELLER AT VI VIL FORTSETTE Å TILBY SLIKE JAGEX-PRODUKTER, TILKNYTTEDE TJENESTER OG INNHOLD I ET BESTEMT TIDSROM. MED RIMELIG VARSEL TIL DEG (OG UTEN GRUNN) KAN JAGEX STENGE ENHVER KONTO. DU ANERKJENNER OG GODTAR AT DU IKKE ER BERETTIGET TIL REFUSJON FOR PENGER DU HAR BETALT I FORBINDELSE MED KONTOEN.

12. Betaling, abonnement og oppsigelse

Jagex er ikke ansvarlig for bruks- eller salgsskatt du lignes for i forbindelse med din bruk av Jagex-produkter. Hvis det påløper bruks- eller salgsskatt i forbindelse med din bruk av Jagex-produkter, kan Jagex belaste deg for slik skatt i tillegg til eventuelle abonnementsavgifter og andre betalinger til Jagex.

Ved å godta disse betingelsene erklærer du til Jagex at du er en autorisert bruker av betalingsinformasjonen eller metoden du opplyser til Jagex eller bruker i forbindelse med Jagex-produkter, inkludert, men ikke begrenset til, kreditt- eller bankkortopplysninger, PIN-koder, sikkerhetsnøkler og kontoer knyttet til betalingen, og du autoriserer Jagex til å belaste ditt kredittkort eller behandle din betaling hos relevant leverandør av betalingstjenester i forbindelse med beløp du skal betale.

Jagex kan kreve at du oppgir adresse og andre personopplysninger, slik at vi kan etterleve våre forpliktelser i henhold til gjeldende skattelovgivning. Ved å godta disse betingelsene erklærer du at adressen er din bostedsadresse, og at alle andre slike opplysninger er riktige og oppdaterte, og at du ikke har og ikke kommer til å bruke IP-proxy eller andre metoder for å kamuflere hvor du bor, uavhengig om du gjør dette for å omgå geografiske begrensninger for spillinnhold, for å kjøpe et produkt til en pris som ikke gjelder i landet eller området hvor du bor, eller for et annet formål. Hvis du gjør noe av dette, kan Jagex avslutte din tilgang til kontoen.

Du trenger et abonnement for å bruke enkelte funksjoner i Jagex-produkter. Hvis du ber om et abonnement, pass på at alle opplysninger du oppgir, er riktige (inkludert, uten begrensninger, hvis det etterspørres, ditt kreditt- eller bankkortnummer, utløpsdatoen og andre betalingsopplysninger), og at du har påkrevet samtykke fra dine foresatte hvis du er yngre enn 18 år. Du godtar å betale alle abonnementsavgifter som spesifiseres når du ber om abonnementet, inkludert alle skatter som måtte påløpe. Med mindre noe annet oppgis, er priser for EU-land inklusiv merverdiavgift.

Ved å gjøre en bestilling tilbyr du deg å abonnere på den relevante delen av Jagex-produktene. Ditt tilbud aksepteres og utgjør en bindende kontrakt når en av følgende ting skjer: (i) vi sender en melding til din konto og bekrefter at din betaling er mottatt, eller (ii) du logger inn på en del av et Jagex-produkt som kun er for abonnenter.

ALLE ABONNEMENTSBETALINGER FORTSETTER Å LØPE FORSKUDDSVIS VED OPPGITTE INTERVALLER (F.EKS. MÅNEDLIG FOR MÅNEDSABONNEMENTER ELLER MÅNEDLIG ETTER EN INNLEDENDE GRATIS PRØVEPERIODE HVOR OPPGITT OG AVTALT) INNTIL DU SIER OPP ABONNEMENTET (LES VÅR KREDITTKORTAVTALE VED Å KLIKKE PÅ LENKEN UNDER OG LES MER OM Å SI OPP ABONNEMENTER UNDER). FORNYELSESAVGIFT PÅLØPER 3 DAGER FØR DIN NÅVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODE UTLØPER.

Betalinger med kreditt- eller debetkort er også underlagt våre betingelser for kreditt- og debetkort, som er innlemmet i disse betingelsene.

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre abonnementsavgifter og betingelsene som gjelder for dem. Dette gjelder kun abonnenter som, etter endringen, oppretter nye abonnementer eller gjenoppretter et abonnement (etter at deres tidligere abonnement har utløpt) og uttrykkelig godtar de nye avgiftene og betingelsene i henhold til disse betingelsene. Eksisterende abonnenter som abonnerte før endringene i abonnementsavgiften og/eller -betingelsene ble innført, er ikke bundet av slike påfølgende endringer, gitt at deres abonnement ikke hadde utløpt eller blitt sagt opp og at de ikke hadde endret type abonnement.

Vi forbeholder oss retten til å belaste deg for uautorisert bruk av ditt abonnement av tredjeparter.

Si opp abonnementet

Du kan si opp abonnementet ditt når du vil, ved å klikke på lenken her eller ved å besøke kontoadministrasjonsdelen på menyskjermen i Jagex-produktet.

Ved oppsigelse vil du ikke bli belastet ytterligere abonnementsavgifter. Betalinger du allerede har gjort i forbindelse med abonnementer (inkludert forhåndsavgifter hvor det gjenstår betalte perioder), virtuell valuta og gjenstander refunderes ikke (verken helt eller delvis), men du kan selvfølgelig bruke opp abonnementer du har betalt for.

13. Virtuelle valutaer, mikrospillkreditter og virtuelle gjenstander

I enkelte Jagex-produkter kan du ha muligheten til å kjøpe en lisens (eller, etter vårt forgodtbefinnende, skaffe deg en gratis lisens som et ledd i markedsføringskampanjer) for: (i) virtuelle valutaer, og/eller (ii) kreditt som kan brukes til å spille mikrospill («mikrospillkreditter»). Virtuelle valutaer og mikrospillkreditter kan veksles (m.a.o. brukes) til å kjøpe enkelte digitale varer/tjenester i Jagex-produktet, beskrevet under som «gjenstander». Hvis du mottar en lisens til å bruke slike virtuelle valutaer eller mikrospillkreditter fra Jagex, sjekk at de er riktig kreditert din konto, og informer oss umiddelbart hvis ikke. Hvis du bekrefter at du ønsker å kjøpe eller skaffe deg en lisens for slike virtuelle valutaer og mikrospillkreditter, er vi kun rettslig forpliktet til å gi deg en slik lisens for virtuelle valutaer og mikrospillkreditter hvis vi (eller vår tredjeparts driftsansvarlige) deretter informerer deg om vår aksept som respons på din bekreftelse, og kun når de virtuelle valutaene og mikrospillkredittene gjøres tilgjengelig som del av Jagex-produktet.

Du godtar at når du mottar dine virtuelle valutaer og/eller mikrospillkreditter fra oss eller våre autoriserte partnere, mottar du en personlig, begrenset, ikke overførbar, ikke underlisensierbar, ikke eksklusiv, tilbakekallbar lisens til å aksessere og velge de rettigheter Jagex uttrykkelig gir deg i forbindelse med slike virtuelle valutaer og/eller mikrospillkreditter og kun i forbindelse med det gjeldende Jagex-produktet. De virtuelle valutaene og mikrospillkredittene lisensieres til deg, de selges ikke. Alle lisenser gitt til deg krever streng etterlevelse av disse betingelsene.

MERK AT VIRTUELLE VALUTAER OG MIKROSPILLKREDITTER ER UNDERLAGT FØLGENDE MEGET VIKTIGE BEGRENSNINGER:

Virtuelle valutaer og mikrospillkreditter kan utløpe hvis de ikke innløses innen en viss frist etter anskaffelse. Du bør derfor løse dem inn så snart som mulig. Utløpsperioden er som spesifisert av oss når du anskaffer den virtuelle valutaen og mikrospillkredittene. Hvis vi ikke har satt en frist, er den tolv måneder fra anskaffelse.

Virtuell valuta og mikrospillkreditter kan kun innløses innenfor verdenen til det relevante Jagex-produktet du anskaffet dem i. Hvert Jagex-produkt kan inneholde en eller flere virtuelle valutaer og mikrospillkreditter. Med mindre annet er oppgitt, er hver virtuelle valuta og mikrospillkreditt uavhengig og kan ikke veksles i andre virtuelle valutaer eller mikrospillkreditter i samme Jagex-produkt. VI KAN NÅR SOM HELST ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE ENDRE ELLER FJERNE GJENSTANDER SOM KAN ANSKAFFES MED VIRTUELLE VALUTAER ELLER MIKROSPILLKREDITTER. VI KAN OGSÅ ENDRE PRISEN PÅ GJENSTANDER I VIRTUELLE VALUTAER ELLER MIKROSPILLKREDITTER. Du kan kun løse inn virtuelle valutaer og mikrospillkreditter mot gjenstander som er tilgjengelige ved innløsning.

Virtuell valuta og mikrospillkreditter har ingen iboende pengeverdi og er ikke dine private eiendeler. Når du kjøper eller anskaffer lisensen til å bruke virtuell valuta og mikrospillkreditter, får du ikke eierskap til den virtuelle valutaen eller mikrospillkredittene. De er i stedet et element i din lisens i det relevante Jagex-produktet. Det innestående beløpet i virtuell valuta eller mikrospillkreditter på din konto er ikke et innestående i den virkelige verden og har ingen pengeverdi i valutaer i den virkelige verden.

Vi betaler ikke kontant og refunderer ikke virtuelle valutaer, mikrospillkreditter eller gjenstander (med mindre loven krever det), og virtuelle valutaer, mikrospillkreditter og gjenstander har ingen pengeverdi i den virkelige verden. Virtuell valuta og mikrospillkreditter er kun til ditt personlige bruk og er kun en del av din konto tilknyttet det relevante Jagex-produktet. Du kan ikke selge, overføre, handle med eller utveksle dem (direkte eller ved å overføre din konto), gjøre dem tilgjengelige for noen andre eller forsøke å gjøre dem tilgjengelige for andre eller oppmuntre noen til å gjøre noe av dette. Virtuelle valutaer, mikrospillkreditter og gjenstander kan aldri løses inn i penger, varer eller andre gjenstander med pengeverdi i den virkelige verden, og de kan ikke arves. Vi kan legge ytterligere begrensninger på anskaffelse eller innløsing av virtuell valuta, mikrospillkreditter og gjenstander. For eksempel kan vi sette en øvre grense for mengden virtuell valuta eller mikrospillkreditt som kan anskaffes, besittes eller innløses i en bestemt periode eller sette begrensninger basert på landet du bor i. ENKELTE GJENSTANDER KAN KUN VÆRE TILGJENGELIGE FOR ABONNENTER.

FOR Å UNNGÅ TVIL: VIRTUELL VALUTA OG MIKROSPILLKREDITTER HAR INGEN KONTANTVERDI, DET PÅLØPER IKKE RENTE PÅ DEM, OG, MED MINDRE LOVEN KREVER NOE ANNET, KAN DE IKKE PÅ NOE TIDSPUNKT INNLØSES ELLER REFUNDERES AV JAGEX I PENGER ELER PENGEVERDI.

Jagex forbeholder seg retten til å begrense adgang til, slette, redusere eller avvikle virtuell valuta og mikrospillkreditter: (1) hvis du har misbrukt den virtuelle valutaen eller mikrospillkredittene; (2) hvis du har brutt eller kan komme til å bryte disse betingelsene; (3) hvis den virtuelle valutaen eller mikrospillkredittene ble tildelt deg ved en feil; (4) hvis en betaling for virtuell valuta eller mikrospillkreditter refunderes, kanselleres eller reverseres; eller (5) hvis du har brukt virtuell valuta eller mikrospillkreditter i bedragerske eller ulovlige aktiviteter.

Jagex forbeholder seg retten til å begrense adgang til eller slette gjenstander: (1) hvis du har misbrukt gjenstandene; (2) hvis du har brutt eller kan komme til å bryte disse betingelsene; (3) hvis gjenstandene ble kjøpt for virtuell valuta eller mikrospillkreditter som ble tildelt deg ved en feil; (4) hvis en betaling for virtuell valuta eller mikrospillkreditter som ble brukt til å kjøpe gjenstandene refunderes, kanselleres eller reverseres. I tillegg kan gjenstander som er anskaffet ved å løse inn i virtuell valuta eller mikrospillkreditter, utløpe etter en tid, vanligvis tolv måneder etter anskaffelse hvis annet ikke er oppgitt. I tillegg kan gjenstander være underlagt spesielle begrensninger eller forbrukes eller opphøre mens du bruker Jagex-produktet.

Vi kan når som helst beslutte å trekke inn den virtuelle valutaen eller mikrospillkredittene for alle eller noen av våre Jagex-produkter. Før vi sletter ubrukt virtuell valuta eller mikrospillkreditter, vil vi forsøke å kontakte deg for å gi deg en rimelig frist på å løse dem inn.

Jagex-produktobligasjoner

Hvis det er relevant, kan brukere i enkelte Jagex-produkter ha rett til å kjøpe en obligasjon («Jagex-produktobligasjon») fra oss. Disse Jagex-produktobligasjonene kan løses inn i eller byttes mot enkelte andre virtuelle valutaer, mikrospillkreditter, abonnementsgjenstander, promoteringsgjenstander i markedsføringkampanjer gjennomført av Jagex og ethvert annet virtuelt produkt eller tjeneste i det relevante Jagex-produktet (sammen kalt «innløsingsgjenstander»). Jagex-produktobligasjoner kan kun løses inn eller kjøpes og selges i samme Jagex-produkt og ikke på tvers av forskjellige Jagex-produkter. For eksempel kan brukere kjøpe en Old School Jagex-produktobligasjon fra Jagex i Old School RuneScape. Old School Jagex-produktobligasjoner kan kun kjøpes og selges innenfor Old School RuneScape og RuneScape Jagex-produktobligasjoner kan kun kjøpes og selges innenfor RuneScape. Old School Jagex-produktobligasjoner kan ikke overføres til RuneScape for å kjøpe RuneCoins eller Keys, og RuneScape Jagex-produktobligasjoner kan ikke overføres til Old School RuneScape. Følg lenkene under for å lese mer om dette:

For OSRS klikk her

For RS klikk her

Hvis du anskaffer en Jagex-produktobligasjon fra Jagex, må du sjekke at obligasjonen er riktig kreditert din konto og informere oss umiddelbart hvis ikke.

MERK AT JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER ER UNDERLAGT FØLGENDE VIKTIGE BEGRENSNINGER:

Jagex-produktobligasjoner kan kun kjøpes og selges innenfor Jagex-produktet de er forbundet med.

VI KAN NÅR SOM HELST ENDRE ELLER FJERNE INNLØSINGSGJENSTANDER SOM KAN KJØPES MED JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER, SAMT ENDRE HVOR MANGE JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER SOM KREVES FOR EN SPESIFIKK INNLØSINGSGJENSTAND. Du kan kun løse inn Jagex-produktobligasjoner i innløsingsgjenstander som tilbys på innløsningstidspunktet.

Jagex-produktobligasjoner: (i) har ingen pengeverdi i den virkelige verden; (ii) kan ikke løses inn i virkelige penger og kan ikke arves; og (iii) er ikke dine private eiendeler. En Jagex-produktobligasjon er en del av din lisens i et Jagex-produkt.

VI BETALER IKKE KONTANT FOR ELLER REFUNDERER JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER (MED MINDRE LOVEN KREVER DET). VI KAN ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE LEGGE YTTERLIGERE BEGRENSNINGER PÅ ANSKAFFELSE OG INNLØSING AV JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER. FOR EKSEMPEL, KAN VI SETTE EN ØVRE GRENSE FOR ANTALLET JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER SOM KAN ANSKAFFES, BESITTES ELLER LØSES INN I EN DEFINERT PERIODE. VI KAN OGSÅ INNFØRE BEGRENSNINGER FOR LANDET DU BOR I, ELLER INNFØRE ANDRE BEGRENSNINGER VI FINNER NØDVENDIGE.

Jagex forbeholder seg retten til å begrense adgang til, slette, redusere eller avvikle Jagex-produktobligasjoner: (1) hvis du har misbrukt obligasjonen; (2) hvis du har brutt eller kan komme til å bryte disse betingelsene; (3) hvis obligasjonen ble tildelt deg ved en feil; (4) hvis en betaling for obligasjoner refunderes, kanselleres eller reverseres; eller (5) hvis du har brukt obligasjoner i bedragerske eller ulovlige aktiviteter.

Jagex forbeholder seg retten til å begrense adgang til eller slette innløsingsgjenstander: (1) hvis du har misbrukt gjenstandene; (2) hvis du har brutt eller kan komme til å bryte disse betingelsene; (3) hvis gjenstandene ble kjøpt for Jagex-produktobligasjoner som ble tildelt deg ved en feil; (4) hvis en betaling for Jagex-produktobligasjoner som ble brukt til å kjøpe gjenstandene refunderes, kanselleres eller reverseres. I tillegg kan innløsningsgjenstander som er anskaffet ved å løse inn Jagex-produktobligasjoner, utløpe etter en tid, vanligvis tolv måneder etter anskaffelse hvis annet ikke er oppgitt.

I tillegg kan innløsningsgjenstander være underlagt spesielle begrensninger eller forbrukes eller opphøre mens du bruker Jagex-produktet.

VI KAN NÅR SOM HELST BESLUTTE Å AVSLUTTE, HELT ELLER DELVIS, JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONSPROGRAMMET. FØR VI SLETTER UBRUKTE JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER, VIL VI FORSØKE Å KONTAKTE DEG FOR Å GI DEG EN RIMELIG FRIST PÅ Å LØSE DEM INN.

HVIS DIN KONTO FOR ET JAGEX-PRODUKT IKKE BENYTTES I LØPET AV EN 12-MÅNEDERSPERIODE, OG DET ER IKKE INNLØST VIRTUELL VALUTA, MIKROSPILLKREDITTER ELLER JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER INNESTÅENDE PÅ KONTOEN, KAN VI VELGE Å KREDITERE DIN KONTO MED GJENSTANDER MED TILSVARENDE VERDI FOR UTLØPTE VIRTUELLE VALUTAER, MIKROSPILLKREDITTER OG JAGEX-PRODUKTOBLIGASJONER. VI VIL FORSØKE Å KONTAKTE DEG PÅ E-POST FØR VI GJØR DETTE.

Du godtar at virtuelle valutaer, mikrospillkreditter og Jagex-produktobligasjoner ikke kan selges eller overføres (inkludert å selge eller overføre kontoen de er knyttet til), og at de ikke kan utveksles mot kontanter eller andre varer og tjenester, unntatt virtuelle gjenstander som er tilgjengelige i det relevante Jagex-produktet.

Du godtar at vi ikke er ansvarlige for og heller ikke gir noen garantier om nødvendig bruk eller registrering av tapt virtuell valuta, mikrospillkreditter eller Jagex-produktobligasjoner, uavhengig om de ble slettet av deg eller gikk tapt på grunn av virus, kodefeil, teknisk forstyrrelse eller lignende feil.

14. Refusjonsregler

Vi avgjør forespørsler om refusjon etter individuell behandling.

Med mindre loven krever noe annet, refunderer vi ikke betalinger gjort i forbindelse med abonnementer, mikrospillkreditter, Jagex-produktobligasjoner eller virtuell valuta når:

 • Du er offer for svindel i spillet, da det er informasjon om hvordan du unngår dette i Jagex’ produkter (vi vil imidlertid forsøke å hjelpe deg med å gjenopprette kontoen din).
 • Du har blitt utestengt fra et Jagex-produkt for å ha brutt disse betingelsene, inkludert eventuelle regler for et Jagex-produkt (inkludert spillreglene) og reglene for brukergenerert innhold.
 • Du har brukt uautorisert programvare for å aksessere Jagex-produktet.
 • Jagex slutter å tilby Jagex-produktet.
 • Du bestemmer deg for å si opp abonnementet eller kontoen din.

Hvis, etter å ha lest det ovenstående, du ønsker å be om refusjon, gå til kundestøtte på nettsiden for det relevante Jagex-produktet og gi så mye informasjon som mulig. Betalingsstøtte finner du her. Merk at refusjoner gis utelukkende etter Jagex’ eget forgodtbefinnende (men dine rettslige rettigheter påvirkes ikke).

Les også gjennom våre oppsigelsesregler, som er innlemmet i disse betingelsene ved at de henvises til.

15. Jagex-produkters fungering

Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å opprettholde driften av Jagex’ produkter og rette feil så fort som mulig. Jagex forbeholder seg retten til å endre, også gjennom jevnlige oppdateringer, Jagex’ produkter, og vi kan måtte innstille driften av et produkt uten varsel for å reparere, vedlikeholde eller forbedre det, av sikkerhetsgrunner eller andre grunner. I så fall vil vi gjøre vårt beste for å sikre at dette skjer så fort som mulig. Vi har ikke ansvar for slike innstillinger, avbrudd eller feil forårsaket av omstendigheter vi ikke med rimelighet kan ha kontroll over (se avsnitt 21 under).

Tredjeparts programvare

Noen Jagex-produkter krever ytterligere programvare, kjent som klientprogramvare, for å kunne driftes på enkelte enheter. Jagex gjør denne klientprogramvaren tilgjengelig gratis på nettstedet for det relevante Jagex-produktet. Jagex er klar over at det finnes alternativ programvare for noen Jagex-produkter («tredjeparts programvare»). Jagex anbefaler ikke, bifaller ikke og autoriserer ikke bruk av slik tredjeparts programvare med Jagex-produkter. Tredjeparts programvare gjøres aldri tilgjengelig for nedlasting på nettsteder godkjent av Jagex.

Jagex aksepterer imidlertid at slik tredjeparts programvare brukes av brukere til å aksessere relevante Jagex-produkter, gitt at slik tredjeparts programvare etterlever regler og retningslinjer utstedt av Jagex (inkludert spillreglene), og slike retningslinjer utformes utelukkende i henhold til Jagex’ eget forgodtbefinnende. Jagex gir verken garantier eller løfter som gjelder tredjeparts programvare, og lisensierer heller ikke slik programvare; lisenser for slik tredjeparts programvare gis av tredjeparten som leverte programvaren.

Slik tredjeparts programvare brukes for egen risiko. Bruk innebærer at man godtar at garantier og løfter, uavhengig av om de er gitt i disse betingelsene eller gjennom lov, ikke gjelder for Jagex-produktet når det brukes med slik tredjeparts programvare, i den grad dette er tillatt av gjeldende lover.

Jagex forbeholder seg retten til å, når som helst, begrense brukerens tilgang til Jagex-produktet, hvis tredjeparts programvare benyttes av brukeren med et Jagex-produkt, og til å kreve at alle brukere heretter kun bruker klientprogramvare godkjent av Jagex. Under slike omstendigheter skal Jagex i rimelig grad forsøke å varsle alle brukere på forhånd og gi dem en rimelig mulighet til å laste ned og installere klientprogramvare godkjent av Jagex.

Vi kan ikke garantere at alle Jagex-produkter vil fungere på, være kompatibelt med eller kunne aksesseres på spesifikke enheter, plattformer, operativsystemer eller utstyr, eller sammen med spesifikk programvare eller nettilkoblingstjenester ikke godkjent av Jagex. Vi tar ikke ansvar for slikt utstyr, programvare eller tjenester. Vi garanterer heller ikke at Jagex-produktet kan aksesseres over alt.

Tekniske minimumskrav og kompatibilitetsinformasjon er tilgjengelig på nettstedene til Jagex’ produkter. For mer informasjon, klikk her

Vi kan ikke garantere at Jagex-produkter vil leveres uten avbrudd eller opphør.

16. Tredjeparts nettsteder og teknologier

JAGEX’ PRODUKTER KAN INNEHOLDE LENKER TIL NETTSTEDER OG ANDRE TEKNOLOGIER LEVERT AV TREDJEPARTER, INKLUDERT NETTSTEDER OG TEKNOLOGIER SOM GJØR DET MULIG FOR DEG Å GJENNOMFØRE BETALINGER VIA BETALINGSMETODER LEVERT AV TREDJEPARTER. VI GIR INGEN LØFTER OM DISSE TREDJEPARTS NETTSTEDENE OG TEKNOLOGIENE ELLER INNHOLD, PRODUKTER OG TJENESTER I DEM, DA JAGEX IKKE ER ANSVARLIG FOR INNHOLDET OG NETTSTEDENES OG TEKNOLOGIENES INNSAMLING, BRUK OG DELING AV PERSONOPPLYSNINGER.

TREDJEPARTS NETTSTEDER OG TEKNOLOGIER SOM FORESLÅS, ANBEFALES, KONTROLLERES OG VERIFISERES IKKE AV JAGEX. JAGEX GARANTERER IKKE AT FORESLÅTTE TEKNOLOGIER VIL FUNGERE PÅ DIN DATAMASKIN OG VÆRE UTEN VIRUS. FORSLAG SOM GIS, INNEBÆRER INGEN GARANTIER, OG JAGEX ER IKKE ANSVARLIG FOR AVBRUDD, PROBLEMER, SKADE, TAP AV DATA, KOSTNADER ELLER ULEMPE SOM FORÅRSAKES AV FORESLÅTTE NETTSTEDER ELLER TEKNOLOGIER. JAGEX GIR IKKE BRUKERSTØTTE FOR NETTSTEDER OG TEKNOLOGIER SOM IKKE ER VÅRE. JAGEX HAR INGEN KONTROLL OVER ETTERLEVELSE AV OPPHAVSRETTS-, VAREMERKE- OG PATENTRETTIGHETER ELLER LOVLIGHETEN AV DE FORESLÅTTE NETTSTEDENE OG TEKNOLOGIENE. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVVERKET, FRASIER JAGEX SEG UTTRYKKELIG ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE SOM FORÅRSAKES AV DIN AKSESSERING AV TREDJEPARTS NETTSTEDER ELLER TEKNOLOGIER.

17. DITT OG VÅRT RETTSLIGE ANSVAR

JAGEX’ PRODUKTER LEVERES «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIGE». I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVER, GIR VI INGEN UTTRYKT, IMPLISITT ELLER RETTSLIG GARANTI OM AT DU VIL KUNNE AKSESSERE ELLER BRUKE ET JAGEX-PRODUKT NÅR OG HVOR DU VIL, ELLER AT ET JAGEX-PRODUKT VIL VÆRE TILGJENGELIG UTEN AVBRUDD OG IKKE VÆRE BEHEFTET MED FEIL, KODEFEIL, KORRUMPERTE DATA, TAP AV DATA, FORSTYRRELSER, DATAINNBRUDD ELLER VIRUS. JAGEX ER DERFOR IKKE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR TAP ELLER SKADE SOM KAN OPPSTÅ, FOR EKSEMPEL, FORDI JAGEX-PRODUKTET IKKE ER DRIFTSKLART ELLER TILGJENGELIG ELLER ER BEHEFTET MED SIKKERHETSMESSIGE SÅRBARHETER ELLER FORDI DU ER AVHENGIG AV KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL JAGEX-PRODUKTET. VI GARANTERER HELLER IKKE AT JAGEX-PRODUKTER VIL FUNGERE MED ELLER KUNNE AKSESSERES FRA BESTEMTE ENHETER, PLATTFORMER, OPERATIVSYSTEMER ELLER UTSTYR, ELLER SAMMEN MED BESTEMT PROGRAMVARE ELLER TILKOBLINGSTJENESTER. VI GODTAR IKKE NOE ANSVAR FOR SLIKT UTSTYR, PROGRAMVARE ELLER TJENESTER.

JAGEX FRASIER SEG UTTRYKKELIG ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV OSS, VÅRE ANSATTE ELLER VÅRE REPRESENTANTER UNDER OMSTENDIGHETER HVOR (A) VI IKKE HAR FORBRUTT OSS MOT NOEN LOVPÅLAGT AKTSOMHETSPLIKT MOT DEG OG INGEN AV VÅRE ANSATTE ELLER REPRESENTANTER HAR BRUTT EN SLIK AKTSOMHETSPLIKT; (B) SLIKE TAP ELLER SKADER IKKE ER EN KONSEKVENS AV ET BRUDD PÅ AKTSOMHETSPLIKTEN SOM MED RIMELIGHET KUNNE FORUTSES; ELLER (C) SLIKE TAP ELLER SKADER GJELDER EN FORRETNINGSVIRKSOMHET. VED Å BRUKE ET JAGEX-PRODUKT ELLER EN TJENESTE SOM LEVERES AV JAGEX, FRITAR DU JAGEX FOR ALL AKTSOMHETSPLIKT OVERFOR DEG I DEN GRAD LOVEN TILLATER.

I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVVERK, ER VÅRT TOTALE ANSVAR, UAVHENGIG AV OM DET HAR GRUNNLAG I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET OG INKLUDERT VÅRT ANSVAR FOR TAP, PÅLØPTE KOSTNADER ELLER ERSTATNINGSUTBETALINGER, IKKE STØRRE ENN (DET TOTALE) BELØPET SOM UTGJØRES AV ABONNEMENTSAVGIFTENE TIL SPILLET SOM DU FAKTISK HAR BETALT TIL JAGEX I LØPET AV DE TOLV (12) MÅNEDENE FORUT FOR AT ÅRSAKEN TIL ANSVARSFORHOLDET FØRST OPPSTO. UAVHENGIG AV DET FOREGÅENDE SKAL INGENTING I DISSE BETINGELSENE UNNTA ELLER BEGRENSE JAGEX’ ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE, I DEN GRAD SLIKT ANSVAR IKKE KAN UNNTAS ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK.

DU ER ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE VI LIDER SOM FØLGE AV DINE EVENTUELLE BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER MISBRUK AV ET JAGEX-PRODUKT.

VI UNNTAR IKKE OG BEGRENSER IKKE PÅ NOEN MÅTE VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG I DEN GRAD DET VILLE VÆRE ULOVLIG Å GJØRE DETTE. DETTE INKLUDERER ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV VÅR ELLER VÅRE ANSATTES ELLER LEVERANDØRERS UAKTSOMHET OG FOR BEDRAGERI OG BEDRAGERSKE PÅSTANDER.

MERK AT VI KUN LEVERER JAGEX-PRODUKTER MENT FOR PERSONLIG BRUK. DU GODTAR Å IKKE BRUKE JAGEX-PRODUKTER TIL KOMMERSIELLE ELLER FORRETNINGSMESSIGE FORMÅL, OG VI HAR INTET ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP AV FORTJENESTE, OMSETNING, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER ELLER ANDRE INDIREKTE TAP ELLER FØLGETAP.

INGENTING I DISSE BETINGELSENE PÅVIRKER DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM FORBRUKER.

18. HVORDAN VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil bruke dine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen.

REGLER FOR LENKING TIL JAGEX-PRODUKTER

Du kan lenke til vår hjemmeside eller oppgi lenker til Jagex’ produktside i en tredjeparts app-butikk eller andre tredjeparts nettsteder eller plattformer, gitt at du gjør dette på en redelig og lovlig måte og ikke skader eller utnytter vårt omdømme eller omdømmet til våre produkter og tjenester.

Du kan ikke lenke på en måte som antyder noen form for tilknytning til eller godkjenning eller anbefaling fra oss hvor dette ikke finnes.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til å lenke til innhold uten varsel.

Hvis du ønsker å lenke til eller bruke innholdet i et Jagex-produkt på andre måter enn de som beskrives over, kontakt oss på den relevant nettsiden.

19. STEDSVARSLER OG -MELDINGER

Et Jagex-produkt kan tillate deg tilgang til eller gi deg mulighet til å se bestemt innhold og motta andre produkter, tjenester og/eller materiell basert på hvor du befinner deg. For å kunne gi deg disse mulighetene vil Jagex-produktet fastslå din plassering på grunnlag av ett eller flere referansepunkter, som GPS, Bluetooth og/eller programvare i din enhet. Hvis du har slått av GPS, Bluetooth og annen lokasjonsprogramvare eller ikke gir Jagex-produktet tilgang til dine lokasjonsdata, vil du ikke kunne aksessere slikt stedsspesifikt innhold, produkter, tjenester og materiell. For å finne ut mer om hvordan Jagex-produktet bruker og lagrer dine opplysninger, les vår personvernerklæring.

Vi kan komme til å sende deg e-poster, tekstmeldinger, push-meldinger, varsler og andre meldinger i forbindelse med Jagex-produktet, om for eksempel forbedringer, tilbud, produkter, arrangementer og andre kampanjer. Etter å ha lastet ned Jagex-produktet eller programvaren kan du, avhengig av enheten, bli bedt om å godta eller avslå push-meldinger/-varsler. Hvis du avslår, vil du ikke motta push-meldinger/-varsler. Hvis du godtar, vil du automatisk motta push-meldinger/-varsler. Hvis du ikke lenger ønsker å motta push-meldinger/-varsler fra Jagex-produktet, kan du takke nei ved å endre varselinnstillingene på enheten. Når det gjelder andre typer meldinger og kommunikasjon, som e-post, tekstmeldinger osv., kan du melde deg av eller takke nei ved å følge instruksjonene som følger med i kommunikasjonen, eller ved å sende forespørselen din til oss via e-post til DPO@Jagex.com.

Du godtar å motta forhåndsprogrammerte varsler fra forhandlere i Jagex-produktet hvis du har slått på stedstjenester på din mobiltelefon eller andre håndholdte enheter.

20. Generelle bestemmelser

Disse betingelsene og ethvert dokument som er innlemmet i dem ved at de refereres til, utgjør den hele og fulle avtalen mellom partene for temaet for disse betingelsene og trer inn for alle tidligere betingelser mellom partene for disse temaene. Begrensningene, unntakene og restriksjonene i disse betingelsene skal komme Jagex’ lisensgivere, etterfølgere og stedfortredere til gode. Disse betingelsene er utformet på engelsk og kan oversettes til andre språk. Den engelske versjonen av betingelsene har forrang ved motstrid og inkonsekvens mellom språkversjoner eller ved behov for klargjøring. Overskriftene i disse betingelsene er kun ment å gjøre det lettere å finne fram og har ingen betydning for forståelsen eller tolkningen av betingelsene. Hvis vi ikke håndhever bestemmelser i disse betingelsene, skal det ikke være til hinder for at vi kan håndheve dem (eller lignende bestemmelser) på et senere tidspunkt. Hvis bestemmelser i disse betingelsene erklæres ugyldige av en domstol, er vi enige om at domstolen bør bestrebe å sikre at partenes intensjoner oppfylles slik de gjenspeiles i bestemmelsen, og at andre bestemmelser fortsatt skal gjelde. Vi kan overføre alle eller deler av våre rettigheter i henhold til disse betingelsene, gitt at vi iverksetter rimelige tiltak for å sikre at dine rettigheter i henhold til disse betingelsene ikke svekkes. Da disse betingelsene er personlige, kan du ikke overføre noen av dine rettigheter eller plikter i henhold til betingelsene uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Personer som ikke er part i disse betingelsene har ingen rett til å håndheve dem. Disse betingelsene er underlagt engelsk og walisisk rett. Du og vi er enige om at engelsk rett skal være verneting for tvister i forbindelse med disse betingelsene og Jagex-produkter.

21.Force Majeure

Force majeure betyr årsaker eller hendelser som ikke med rimelighet kan anses å være under den påvirkede partens kontroll, inkludert uten begrensninger krig, borgerkrig, væpnet konflikt, terrorangrep, kjernefysisk, kjemisk eller biologisk kontaminering, pandemier, søksmål, manglende nettilgang, ikke planlagt hosting og vedlikehold av systemer, strømavbrudd og tap av data og naturhendelser. Vi er ikke forpliktet til å utføre våre plikter i henhold til disse betingelsene i den grad vi er forhindret fra dette av force majeure. Etterlevelsen av disse betingelsene kan opphøre også etter en force majeure-hendelse og så lenge som nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser igjen. Så lenge en force majeure-hendelse pågår, er våre forpliktelser i henhold til disse betingelsene opphevet. Hvis en slik hendelse pågår i mer enn fire måneder, kan vi stenge tilgangen til Jagex-produktene umiddelbart etter å ha varslet deg.

22. Klager

Hvis du er misfornøyd med et Jagex-produkt eller deler av det, kontakt oss via kundestøtte på Jagex’ produktnettsted her. Hvis du ikke er fornøyd med svaret på klagen, skriv til vår forretningsadresse over og oppgi følgende: Navn, brukernavn, e-postadresse, den hele og fulle klagen, Jagex’ tidligere svar på klagen og en forklaring på hvorfor du er misfornøyd med resultatet. Merk brevet «Customer Support Complaints Team».