Data: 2 września 2021

Warunki dla osób młodych

Poniżej znajduje się streszczenie pełnej treści warunków, aby ułatwić osobom młodym, w wieku od 13 do 18 lat, zrozumienie zasad dotyczących korzystania z naszej witryny, grania w gry i dokonywania zakupów lub korzystania z dowolnego z naszych pozostałych produktów lub usług.

Nasze gry nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Użytkownik nie może utworzyć konta ani grać w nasze gry, jeśli ma mniej niż 13 lat. Jeśli Użytkownik ma od 13 do 18 lat, może grać w nasze gry, pod warunkiem uzyskania pozwolenia od rodzica lub opiekuna prawnego.

Ten dokument nie zastępuje pełnych warunków, które można znaleźć tutaj. Rodzic lub opiekun prawny musi przeczytać pełną treść warunków i zaakceptować je. W szczególności zachęcamy do przeczytania poniższych części „Treści użytkownika” i „Bezpieczeństwo i nadużycia w Internecie”. Wszystkie terminy zapisane w tym streszczeniu wielkimi literami są zdefiniowane w pełnym tekście warunków.

Zawartość

 1. Wstęp
 2. Kim jesteśmy?
 3. Zakładanie konta i uzyskiwanie dostępu do usług.
 4. Zasady gry
 5. Własność gier i usług
 6. Treści użytkownika
 7. Bezpieczeństwo i nadużycia w Internecie
 8. Płatność za usługi
 9. Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze
 10. Bony gry
 11. Anulowanie i zwroty pieniędzy
 12. Zamykanie konta
 13. Dane osobowe
 14. Dane lokalizacyjne
 15. Skargi

Wstęp

Niniejszy dokument, razem z Umową licencyjną użytkownika końcowego, Zasadami gry i Polityką prywatności, przedstawia zasady, na jakich umożliwiamy Użytkownikowi granie w nasze gry i dostęp do naszych witryn oraz innych usług. Obejmuje wszystkie gry udostępniane przez nas, w tym wszystkie wersje RuneScape i Old School RuneScape oraz każde oprogramowanie, które jest wykorzystywane, aby uzyskać dostęp do gier i naszych witryn. W tym dokumencie pod terminem „gry” rozumiemy wszystkie nasze gry, usługi, oprogramowanie i witryny.

Może zajść konieczność zaktualizowania przez nas tego dokumentu oraz zmiany warunków. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszych warunków, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, Zasad gry lub naszej Polityki prywatności, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony. Dalsze korzystanie z gier zostanie uznane za wyrażenie zgody na aktualizacje.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, musi przestać korzystać z gier i usunąć je ze swojego urządzenia.

W zależności od tego, jak Użytkownik uzyskuje dostęp do gier, obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Na przykład jeśli dostęp do gier jest uzyskiwany za pomocą iPhone'a, mogą obowiązywać warunki App Store Apple.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą działającą w branży gier wideo pod nazwą Jagex. Nasz adres to 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA.

Zakładanie konta i uzyskiwanie dostępu do usług

Jeśli Użytkownik chce grać w nasze gry, konieczne może być utworzenie konta.

Podczas tworzenia konta konieczne będzie wybranie nazwy użytkownika, która będzie wykorzystywana przez innych graczy do identyfikowania Użytkownika.

Nazwa użytkownika nie może być:

 • celowo myląca,
 • obraźliwa,
 • rasistowska,
 • nieprzyzwoita,
 • krzywdząca,
 • niezgodna z prawem,
 • w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednia.

Nazwa użytkownika nie może również zawierać żadnej własności intelektualnej należącej do jakiejkolwiek innej osoby — na przykład nazwa użytkownika nie może zawierać żadnych znaków towarowych lub nazw marek, które nie należą do Użytkownika.

W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad będziemy wymagać zmiany nazwy użytkownika.

Udzielamy Użytkownikowi prawa do grania w gry. To prawo nazywamy „licencją”. Ta licencja jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku. Udzielamy licencji, która umożliwia Użytkownikowi granie w grę. Użytkownik nie może podejmować prób użycia jej do uzyskania dostępu do gry w jakimkolwiek innym celu. Użytkownik nie może na przykład:

 • kopiować lub zmieniać żadnego naszego oprogramowania ani udostępniać go innym osobom,
 • próbować łączyć naszego oprogramowania z oprogramowaniem lub grami innych osób,
 • tworzyć żadnych modów ani innych wytworów w oparciu o nasze oprogramowanie,
 • próbować obejść żadnego ze środków bezpieczeństwa ani środków technicznych, które chronią nasze oprogramowanie.

Użytkownik ma obowiązek zawsze chronić swoje hasło i nie może nikomu go podawać ani nie może pozwalać nikomu na korzystanie z jego konta w celu uzyskania dostępu do gier. Użytkownikowi nie wolno również brać udziału w żadnym handlu kontami w świecie rzeczywistym.

Jeśli Użytkownik uważa, że inne osoba uzyskała dostęp do jego kota, powinien złożyć żądanie odzyskania konta poprzez naszą witrynę. To Użytkownik odpowiada za wszystko, co inne osoby robią za pomocą jego konta do momentu powiadomienia nas o tym we wskazany sposób.

Nie wolno zachęcać innych do łamania tych zasad ani w tym pomagać.

Zasady gry

Użytkownik musi przestrzegać zasad związanych z grą, w którą gra. Te zasady można znaleźć w naszej witrynie, w tym miejscu:

W naszych grach możemy wykorzystywać technologie uniemożliwiające oszukiwanie. Takie oprogramowanie monitoruje zachowanie Użytkownika oraz oprogramowanie i pliki na komputerze Użytkownika w celu wykrycia oszustwa i zapobiegania mu podczas gry. Jeśli ta technologia wykryje jakąkolwiek formę oszustwa, zbadamy tę sprawę, a jeśli uznamy, że Użytkownik dopuścił się oszustwa, możemy usunąć jego konto.

Własność gier i usług

To my jesteśmy właścicielami gier, w tym wszystkich nazw marek i logo powiązanych z grami. Obejmuje to kod komputerowy do gier, motywy, obiekty, postacie, nazwy postaci, historie, dialogi, slogany, miejsca, pomysły, grafiki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne i efekty audiowizualne. Obejmuje to także Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze opisane poniżej.

Użytkownikowi udzielamy jedynie licencji na granie w gry oraz na uzyskiwanie dostępu do konta, każdej utworzonej przez Użytkownika postaci w grze oraz Elementów, które kupi. Użytkownik nie jest właścicielem żadnej naszej własności i nie wolno mu wykonywać w grze nic poza tym, co jest dozwolone i opisane w niniejszym dokumencie.

Nie gwarantujemy, że gra lub jakakolwiek z jej funkcji (w tym dowolny Element, Waluta wirtualna, Kredyty w mikrogrze lub Bony gry) będą dostępne na zawsze i że nie usuniemy ich w dowolnym czasie. Gdy zadecydujemy o usunięciu którejkolwiek z tych funkcji, postaramy się powiadomić Użytkownika odpowiednio wcześniej, zanim je usuniemy.

Będziemy dbali, aby gra działała normalnie przez cały czas, a wszelkie błędy usuniemy tak szybko, jak to możliwe. Możemy musieć tymczasowo zawiesić dostęp do gier, aby przeprowadzić prace konserwacyjne lub naprawić błędy.

Treści użytkownika

Niektóre z naszych gier umożliwiają publikowanie komentarzy i komunikowanie się z innymi graczami, zarówno poprzez prywatne wiadomości w grze, jak i na forach publicznych. Te posty i komunikację nazywamy „Treściami użytkownika”.

Użytkownik odpowiada za wszystkie swoje Treści użytkownika i jego obowiązkiem jest zadbanie, by były odpowiednie i nie naruszały żadnych przepisów oraz zasad przedstawionych w tym dokumencie. Użytkownik musi również zapewnić, że jest posiadaczem własnych Treści użytkownika lub mieć pozwolenie od właściciela na używanie jego treści.

Treści użytkownika nie mogą:

 • być nieuprzejme, agresywne, o charakterze seksualnym, wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub zastraszające w jakikolwiek sposób,
 • promować przemocy lub dyskryminacji,
 • promować ani popierać żadnej aktywności niezgodnej z prawem,
 • próbować niszczyć reputacji drugiej osoby ani naruszać praw jednostki do prywatności,
 • zawierać żadnej własności intelektualnej należącej do jakiejkolwiek innej osoby — na przykład nazwa użytkownika nie powinna zawierać żadnych znaków towarowych lub nazw marek, które nie należą do Użytkownika,
 • zawierać poufnych informacji należących do innych osób,
 • pozorować, że Użytkownik jest inną osobą lub próbować oszukać innych, by myśleli, że Użytkownika łączy związek z inną osobą,
 • zawierać hiperłączy lub połączeń do witryn internetowych podmiotów trzecich,
 • zawierać wirusów komputerowych ani żadnego innego szkodliwego kodu zaprojektowanego w celu wpływania na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego,
 • zawierać szczegółów umożliwiających Użytkownikowi lub komukolwiek innemu bycie zidentyfikowanym lub nawiązanie kontaktu poza grą (np. nazwisko, adres pocztowy/e-mail, numer telefonu),
 • mieć celu komercyjnego (np. reklamowanie innych produktów lub próba zarabiania pieniędzy poza grą),
 • zawierać wiadomości-śmieci lub spamu,
 • składać się z jakichkolwiek innych treści, które w naszej opinii naruszają lub mogą naruszać którykolwiek z powyższych punktów.

Możemy usunąć każdą z Treści użytkownika, jeśli narusza którąkolwiek z naszych zasad (w tym Zasady gry) lub gdy uznamy, że jest to konieczne, aby chronić inne osoby.

Jeśli Użytkownik chce złożyć skargę w sprawie Treści użytkownika innego gracza, może się skontaktować z naszym zespołem wsparcia klienta. W takiej sytuacji Użytkownik musi podać:

 • swoje dane kontaktowe, w tym pełne imię i nazwisko, nazwę gracza, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail,
 • szczegóły dotyczące treści, w sprawie których chce złożyć skargę i jej powód,
 • jeśli jest to możliwe, adres URL do treści w sprawie których składa skargę i/lub zrzuty ekranu z tą treścią,
 • jeśli skarga dotyczy treści należącej do Użytkownika, które zostały opublikowane przez innego gracza, Użytkownik musi przedstawić dowody, że jest rzeczywistym właścicielem tych treści.

Tworząc Treści użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przyznanie nam prawa do wykorzystywania tych Treści użytkownika w dowolny sposób, w tym na ich kopiowanie, zmienianie i publiczne wykorzystywanie. Obejmuje to wszelkie sugestie i pomysły Użytkownika, które dotyczą gry. Użytkownik nie ma prawa wymagać od nas żadnych płatności za wykorzystanie ich w taki sposób.

Bezpieczeństwo i nadużycia w Internecie

Przed rozpoczęciem grania w którąkolwiek z naszych gier należy przeczytać udostępnione przez nas informacje o pozostawaniu bezpiecznym w Internecie. Rodzic lub opiekun prawny również powinien przeczytać te informacje.

Nie możemy zagwarantować, że wszyscy gracze będą przestrzegać przedstawionych zasad lub że będą się zachowywać odpowiednio podczas grania w nasze gry. Nie należy zakładać, że dana osoba jest tą, za którą się podaje i dla własnego bezpieczeństwa nie należy podejmować prób kontaktowania się z żadnym graczem poza grą.

Jeśli Użytkownik jest ofiarą jakiejkolwiek formy przemocy lub nieodpowiedniego zachowania lub zastraszania przez Internet, powinien to zgłosić, korzystając z przycisku „Zgłoś nadużycie” w grze oraz poinformować o tym rodziców lub opiekunów prawnych. Może się również skontaktować z naszym zespołem wsparcia klienta.

Nie monitorujemy aktywnie żadnego czatu ani innej komunikacji pomiędzy graczami, jednakże posiadamy technologię, która wyszukuje określone słowa kluczowe i wyrażenia oraz oznacza treści, które mogą podlegać naszej kontroli. Na przykład sprawdzimy każdą treść, która sugeruje, że gracz ma mniej niż 13 lat i każdą treść, która sugeruje, że ktoś rozważa skrzywdzenie siebie samego lub innych.

Płatność za usługi

Korzystanie z niektórych funkcji naszych gier wymaga subskrypcji. Jeśli Użytkownik wnioskuje o subskrypcję, wszystkie przesłane informacje muszą być dokładne (w tym numer i data wygaśnięcia karty debetowej/kredytowej oraz pozostałe szczegóły płatności), a Użytkownik poniżej 18. roku życia musi posiadać odpowiednią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Przed wykupieniem subskrypcji Użytkownik musi uzyskać zgodę posiadacza karty płatniczej.

Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę wszystkich opłat związanych z subskrypcją, w tym wszystkich obowiązujących podatków. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie ceny podane dla krajów Unii Europejskiej zawierają podatek VAT.

Płatności za subskrypcję będą pobierane w regularnych odstępach (np. co miesiąc, jeśli wybrana zostanie subskrypcja miesięczna) oraz do momentu anulowania subskrypcji. Jeśli Użytkownik zarejestruje się na bezpłatny okres próbny, jego miesięczne płatności zaczną być pobierane po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Każda płatność uiszczona za pomocą karty kredytowej lub debetowej będzie podlegała naszym warunkom kart kredytowych/debetowych.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, klikając tutaj lub przechodząc do sekcji zarządzania kontem na ekranie menu danej gry.

Po anulowaniu opłaty subskrypcyjne nie będą już pobierane. Nie oferujemy zwrotów pieniędzy za żadną płatność już uiszczoną w związku z subskrypcją, ale Użytkownik może oczywiście wykorzystać każdy niewykorzystany kredyt subskrypcyjny na koncie.

Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze

W niektórych z naszych gier można używać Walut wirtualnych i/lub kredytów, które można wykorzystać do grania w mikrogry. Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze można wykorzystać jedynie do nabywania cyfrowych towarów i usług w grze. Te towary i usługi nazywamy „Elementami”.

Jeśli Użytkownik zakupi Walutę wirtualną lub Kredyty w mikrogrze, musi nas powiadomić, jeśli nie zostaną prawidłowo zapisane na jego koncie.

Waluty wirtualne i Kredyty w mikrogrze można wykorzystać tylko w świecie gry, w której zostały kupione. Każda gra może zawierać więcej niż jedną Walutę wirtualną lub Kredyt w mikrogrze, których nie można wymienić na inną Walutę wirtualną lub Kredyt w mikrogrze w tej samej grze. Są one osobiste i nie można ich przekazać innej osobie.

Ważność Waluty wirtualnej i Kredytów w mikrogrze może wygasnąć, jeśli nie zostaną wykorzystane w określonym czasie, dlatego należy je wykorzystać tak szybko, jak to możliwe. Datę ważności podamy podajemy w chwili zakupu Waluty wirtualnej lub Kredytu w mikrogrze. Jeśli nie określimy daty ważności, zostanie ona automatycznie ustawiona na okres 12 miesięcy od zakupu.

Waluta wirtualna i Kredyty w mikrogrze nie są własnością Użytkownika. Są one elementem gry i w ich przypadku obowiązują te same warunki licencyjne, które umożliwiają Użytkownikowi granie w gry.

Waluta wirtualna i Kredyty w mikrogrze nie mają wartości pieniężnej w realnym świecie i nie oferujemy za nie żadnych zwrotów pieniędzy. Nie wolno sprzedawać ani podejmować prób sprzedaży lub przekazania Walut wirtualnych lub Kredytów w mikrogrze nikomu innemu.

W niektórych przypadkach może zajść konieczność ograniczenia dostępu do Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze lub ich anulowania. Obejmuje to przypadki, gdy:

 • Waluta wirtualna lub Kredyty w mikrogrze zostaną wykorzystane w sposób niewłaściwy,
 • naruszone zostaną podane powyżej zasady,
 • Waluta wirtualna lub Kredyty w mikrogrze zostały przyznane w wyniku błędu,
 • transakcja zakupu Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze zostanie anulowana lub
 • działanie Użytkownika było oszukańcze lub niezgodne z prawem.

Z tych samych powodów możemy usunąć każdy element nabyty przez Użytkownika za pomocą Waluty wirtualnej lub Kredytów w mikrogrze.

Bony gry

W niektórych naszych grach Użytkownik kupuje Bony gry, które można wymienić na inne Elementy lub Waluty wirtualne lub Kredyty w mikrogrze.

Jeśli zakupione zostaną Bony gry, Użytkownik musi nas powiadomić, jeśli nie zostaną prawidłowo zapisane na jego koncie.

Bony gry:

 • można wykorzystać tylko w świecie gry, w której zostały kupione,
 • nie są własnością Użytkownika. Są one elementem gry i w ich przypadku obowiązują te same warunki licencyjne, które umożliwiają Użytkownikowi granie w gry.
 • Nie mają wartości pieniężnej w świecie rzeczywistym i nie oferujemy za nie zwrotu pieniędzy.
  W niektórych przypadkach może zajść konieczność ograniczenia dostępu do Bonów gry lub ich anulowania. Obejmuje to przypadki, gdy:
 • Użytkownik użyje Bony gry w sposób nieprawidłowy,
 • naruszone zostaną podane powyżej zasady,
 • Bony gry zostały przyznane w wyniku błędu,
 • transakcja zakupu Bonów gry została anulowana,
 • działanie Użytkownika było oszukańcze lub niezgodne z prawem.

Z tych samych powodów możemy usunąć każdy Element nabyty przez Użytkownika za pomocą Bonów gry.

Anulowanie i zwroty pieniędzy

Naszą politykę anulowania można znaleźć tutaj:

Żądania zwrotów pieniędzy są przez nas rozpatrywane odrębnie dla każdego przypadku.

Jeśli nie jest to wymagane przez prawo, nie przyznamy zwrotu pieniędzy:

 • jeśli Użytkownik padnie ofiarą oszustwa w grze, ponieważ w naszych witrynach i grach znajdują się ostrzeżenia mówiące o tym, w jaki sposób uniknąć takiej sytuacji, jednakże postaramy się pomóc Użytkownikowi w odzyskaniu konta,
 • jeśli konto Użytkownika zostało zawieszone lub zamknięte w wyniku złamania przez Użytkownika naszych zasad (w tym Zasad gry lub jakichkolwiek zasad wspomnianych w tym dokumencie),
 • jeśli do uzyskania dostępu do gier użyte zostanie niedozwolone oprogramowanie,
 • jeśli przestaniemy udostępniać daną grę,
 • jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować subskrypcję lub zamknąć konto.

Zamykanie konta

Jeśli Użytkownik złamie nasze zasady lub uznamy, że Użytkownik ma zamiar je złamać, może zajść konieczność zawieszenia przez nas konta Użytkownika lub zamknięcia go na stałe albo ograniczenia Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcji w grze. Obejmuje to przypadki, gdy naszym zdaniem:

 • Użytkownik ma mniej niż 13 lat,
 • Użytkownik ma 13–18 lat ale rodzic albo opiekun prawny nie wyraził zgodny na granie w gry,
 • Użytkownik oszukuje,
 • dane konta zostały przez Użytkownika udostępnione innej osobie,
 • Treści użytkownika publikowane przez Użytkownika:
  • są przedmiotem oficjalnej skargi,
  • naruszają zasady dotyczące Treści użytkownika,
  • łamią prawo,
 • działania Użytkownika były niezgodne z prawem lub nieuczciwe,
 • jest to konieczne, aby zapobiec wyrządzeniu szkody innym graczom lub nam.

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkownika będziemy wykorzystywać tylko w sposób opisany w naszej Polityce prywatności.

Dane lokalizacyjne

Niektóre z naszych gier mogą udostępniać pewne treści lub inne produkty i usługi w oparciu o fizyczną lokalizację Użytkownika. Używamy tych informacji również, aby zapobiegać oszustwom. Aby móc to robić, musimy wiedzieć, w jakim kraju przebywa Użytkownik. W tym celu śledzimy adres IP komputerów Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie udzieli grom dostępu do tych informacji, nie uzyska możliwości dostępu do dodatkowych treści.

Jeśli Użytkownik przyzna nam dostęp do danych lokalizacyjnych, będziemy je wykorzystywać tylko zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Skargi

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z gry, należy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia klienta.

Jeśli wynik złożonej skargi nie jest zadowalający, należy napisać do naszego Zespołu wsparcia klienta ds. skarg na adres 220 Cambridge Science Park, Cambridge, Anglia, CB4 0WA. Należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz szczegółowe informacje na temat powodu niezadowolenia z pierwotnej odpowiedzi.