Bu belgenin, gençler için yazılmış bir özeti burada mevcuttur.

  • Sürüm 4.0 (22 Kasım 2021): Üçüncü taraf lisanslar listesi, hangilerinin Melvor Idle için geçerli olduğunu netleştirmek amacıyla güncellendi.
  • Sürüm 5.0 (20 Aralık 2021): Melvor Idle hakkında bazı özel kuralları netleştiren Ek 1 eklendi.
  • Sürüm 5.1 (20 Mayıs 2022): Madde 5.4 eklendi, Kullanıcının Yüklediği Üçüncü Taraf Hizmetlerin kullanımı netleştirildi.
  • Sürüm 5.3 (12 Temmuz 2023): Üçüncü taraf Yazılım listesi güncellendi.

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN

Bu son kullanıcı lisans anlaşması ("Lisans"), Jagex tarafından sunulan yazılım programları ("RuneScape Client" veya "Old School RuneScape Client" olarak bilinen yazılım programları, Jagex "Yükleyici" veya Jagex'in halihazırda yayımladığı veya gelecekte yayımlayabileceği diğer video oyunları dâhil) ile muhtelif zamanlarda bu yazılım programlarında yapılabilecek her tür güncelleme, yükseltme, yama veya diğer değişiklikler (toplu olarak "Yazılım" olarak anılacaklardır) hakkında Siz ile 220 Cambridge Science Park, Cambridge, İngiltere, CB4 0WA adresinde mukim Jagex Limited arasında akdedilmiş yasal bir anlaşmadır.

Bu Lisansın amaçları kapsamında, "Oyun" için yapılmış her tür atıf, RuneScape veya Old School RuneScape oyunlarını ya da Jagex tarafından yayımlanmış diğer oyunları ve bunlarla ilgili her tür güncellemeyi, yükseltmeyi, ek içeriği, değişikliği ve genişletme paketini içerecektir.

Bu Lisansta, Yazılımın kullanıcısı olan sizden "siz", "sizi/size" ve "sizin" şeklinde, bizden ise "Jagex", "biz", "bizi/bize" ve "bizim" şeklinde bahsedilecektir.

Size bu Yazılımı kullanma hakkını bu lisans kapsamında veriyoruz. Yazılımı size satmıyoruz ve Yazılımın mülkiyeti daima bize ait kalmaya devam edecektir.

TÜM KULLANICILARA YÖNELİK ÖNEMLİ BİLDİRİM:

Bu Lisans, Yazılımın size sunulduğu ve sizin tarafınızdan kullanılmasına izin verildiği hükümleri düzenler. Yazılımı herhangi bir şekilde indirmek veya Yazılıma erişmek (bir Hesap oluşturarak (aşağıda tanımlanmıştır) ya da herhangi bir Jagex veya üçüncü taraf platformunda olsun fark etmeksizin) suretiyle, en az 18 yaşında olduğunuzu ve bu Lisansın hükümlerini okuyup kabul ettiğinizi ya da 13 ile 18 yaş arasındaysanız ebeveyninizin veya yasal vasinizin bu Lisansın hükümlerini okuyup kabul ettiğini onaylamış sayılırsınız. Ebeveyninizin veya yasal vasinizin hükümleri kabul ettiği konusunda şüphelerimiz olduğu takdirde bu Lisansı derhal feshedebilir ve Yazılıma erişiminizi durdurabiliriz. Ebeveynleriniz veya yasal vasileriniz bu Lisansın hükümlerini birlikte gözden geçirmelidir. Ebeveynler ve yasal vasiler, 18 yaşından küçük çocuklarının bu Yazılımı kullanırken yaptıkları tüm eylemlerden sorumludur.

  • "EVET" VEYA "YÜKLE" DÜĞMESİNE TIKLAMAK YA DA YAZILIMA ERİŞMEK, YAZILIMI İNDİRMEK VEYA YAZILIMI YÜKLEMEK YA DA YAZILIMI VEYA İLGİLİ OYUNU BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANMAK SURETİYLE BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ (VE İLİŞKİLİ OLARAK EKLENMİŞ TÜM HÜKÜMLERİ) VE BUNLARIN SİZİN İÇİN YASAL OLARAK BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

  • BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN "HAYIR" VEYA "ÇIK" DÜĞMESİNE TIKLAYIN VE/VEYA YAZILIMI HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMAYIN. BÖYLE BİR DURUMDA SİZE YAZILIMIN LİSANSINI VERMEYECEĞİZ VE YAZILIMI YÜKLEME, İNDİRME, ERİŞME, KOPYALAMA ŞEKLİNDE VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMA HAKKINIZ OLMAYACAKTIR. YAZILIMI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ (YAZILIMI YÜKLEMENİZ DÂHİL OLMAK ÜZERE) BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

Yazılımın herhangi bir şekilde kullanımı, bu Lisansın hükümlerine ek olarak gizlilik politikamıza ("Gizlilik Politikası"), Oyun kullanım hüküm ve koşullarına ("Hüküm ve Koşullar"), RuneScape Kurallarına, Old School RuneScape Kurallarına ve muhtelif zamanlarda Jagex tarafından yayımlanıp bu Lisansa dâhil edilen diğer Oyun kurallarına da ("Oyun Kuralları") tabidir. Bu Lisansı kabul etmek suretiyle, Gizlilik Politikasının, Oyun Kurallarının ve Hüküm ve Koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş olursunuz.

Dilediğimiz zaman bu Lisansa yeni hükümler ekleyebileceğimizi veya Lisansın hükümlerini değiştirebileceğimizi anlamış ve kabul etmiş olursunuz. Bu Lisansın hükümlerini, (a) yürürlükteki kanunlarda yapılan değişikliklere göre, (b) mevzuat veya güvenlik gerekliliklerine göre, (c) ilgili mevzuat veya uygulama kurallarına göre, (d) teknik değişikliklere göre, (e) açıklığı ve tutarlılığı artırmak için, (f) kullanıcılarımızın ihtiyaçlarında veya ticari önceliklerimizde yaşanabilecek değişikliklere uymak için veya (g) başka bir nedenle değiştirebiliriz.

Bu Lisansın hükümlerinde yapılan herhangi bir değişiklik, derhal yürürlüğe girecek ve Yazılımı herhangi bir şekilde kullanmaya devam etmeniz (herhangi bir Jagex platformunda veya üçüncü taraf bir platformda), bu Lisansın muhtelif zamanlarda değiştirilmiş veya güncellenmiş yeni hükümlerini de kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu nedenle, bu Lisansın hüküm ve koşullarını düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Güncel lisans burada mevcuttur.

1. LİSANSIN VERİLMESİ VE KAPSAMI

1.1 Bu Lisansa uymanız şartıyla ve yalnızca ticari olmayan kişisel kullanıma yönelik olarak, Yazılımı kullanmanız için size sınırlı, geri alınabilir, telifsiz, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisans edilemez bir lisans veriyoruz. Netleştirmek gerekirse kullanmanıza izin verilen Yazılımı anlamak, analiz etmek, kodlarına ayırmak, klonlamak, değiştirmek, uyarlamak, üzerinde değişiklik yapmak, tersine mühendislik yapmak, kopyalamak, çoğaltmak, aktarmak veya bunlara benzer davranışlarda bulunmak amacıyla bir Hesap oluşturmanız (aşağıdaki Bölüm 4'te tanımlanmıştır) "ticari olmayan kişisel kullanım" kapsamının dışında kalır ve bu Lisans hükümlerinin madden ihlali anlamına gelir.

1.2 Yazılımı indirirken, Yazılıma erişirken veya Yazılımdan karşıya içerik yüklerken standart şebeke ve/veya geniş bant ücretleri ödemeniz gerekebilir. İlgili internet servis sağlayıcınızla olan sözleşmenize bağlı olarak şebeke operatörünüz tarafından bazı ek veri ücretleri de uygulanabilir ve bunların hepsi sizin sorumluluğunuzdadır.

2. KISITLAMALAR

2.1 Bu Lisansta açıkça izin verilmedikçe şunları yapmayacağınızı (veya doğrudan ya da dolaylı olarak başkalarının yapmasına izin vermeyeceğinizi, bunu sağlamayacağınızı ya da buna teşvik etmeyeceğinizi) taahhüt ediyorsunuz:

a. bu tür bir kopyalama işlemi Yazılımın normal kullanımı gereği doğal olmadıkça, Yazılımı (veya herhangi bir bölümünü) kısmen veya tamamen kopyalamak, kodlarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, ters mühendislik uygulamak veya Yazılımdan türev ürünler yaratmak;

b. Yazılımı veya herhangi bir kopyasını kısmen veya tamamen kiralamak, satmak, kiraya vermek, ödünç vermek, yayımlamak, teşhir etmek, dağıtmak veya başka bir şekilde üçüncü taraflara aktarmak;

c. Yazılımın tamamını veya bir kısmını klonlamak, tercüme etmek, değiştirmek veya üzerinde değişiklikler yapmak ya da Yazılımın tamamının veya bir kısmının başka programlarla birleştirilmesini veya onlara entegre edilmesini sağlamak;

d. üçüncü taraf yazılımları, bileşenleri veya eklenti özellikleri Yazılımla veya Yazılımın herhangi bir kısmıyla herhangi bir şekilde birleştirmek, ilişkilendirmek, entegre etmek veya uyumlu hâle getirmek;

e. Yazılımın tamamını veya bir kısmını, her tür ticari amaç dâhil herhangi bir amaç için kötüye kullanmak veya kullanıma sunmak;

f. Yazılımın tamamını veya bir kısmını kodlarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik uygulamak veya Yazılımdan türev ürünler yaratmak veya bunları yapmaya çalışmak (kanunun bu tür eylemleri yasaklamadığı durumlar hariç);

g. Şu anda bilinen veya gelecekte geliştirilebilecek teknik ve teknolojilerin kullanılması dâhil herhangi bir yöntem kullanarak, Yazılımla ilgili güvenlik tedbirlerini veya teknik tedbirleri devre dışı bırakmak veya bırakmaya çalışmak (herhangi bir güvenlik kodunun açığa çıkarılması dâhil).

2.2 Yazılımla ilgili olarak yukarıdaki Bölüm 2.1'de belirtilmiş yasak faaliyetleri gerçekleştiren veya gerçekleştirilmesini sağlayan hiçbir üçüncü taraf yazılımı (Jagex tarafından geliştirilmemiş veya bu Lisans kapsamında lisans verilmemiş her tür oyun istemcisi dâhil) Oyunla birlikte kullanmamalısınız.

2.3 Yazılımın bu Lisansın hükümlerinde açıkça izin verilmemiş herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazılımın, Lisansa ve kısıtlamalara aykırı bir şekilde kullanılması bu Lisans hükümlerinin ihlal edilmesi ve/veya Yazılımla ilgili fikri mülkiyet haklarımızın (aşağıda detaylı olarak verilmiştir) çiğnenmesi olarak kabul edilecektir.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1 Yazılım ve kopyalarıyla ilgili tüm sahiplik, mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının (başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, hikayeler, meşhur olmuş sözler, yerler, konseptler, sanat eserleri, manzara/peyzaj tasarımları, animasyonlar, sesler, müzikal besteler, kayıtlar ve sesli-görsel efektler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) dünyanın her yerinde yalnızca bize ve/veya üçüncü taraf lisans verenlerimize ait olduğunu kabul ve taahhüt edersiniz.

3.2 Yazılımla ilgili hakların size lisanslandığını (satılmadığını) ve Yazılımı bu Lisansın hükümlerine uygun bir şekilde kullanma hakkı dışında Yazılımla ilgili başka hiçbir hakkınız bulunmadığını kabul edersiniz.

3.3 Aksi bu Lisansta açıkça belirtilmediği sürece Yazılımın kaynak kodlarıyla ilgili hiçbir hakkınızın ve bunlara erişme izninizin olmadığını kabul edersiniz.

3.4 Yazılım hiçbir surette "açık kaynak" veya "halka açık" yazılım olarak kabul edilmeyecektir.

4. HESAPLAR

4.1 Yazılıma erişip kullanabilmek ve Oyuna erişebilmek için (bir Jagex platformu veya üçüncü taraf bir platform aracılığıyla olsun fark etmeksizin) sisteme kaydolup bir hesap ("Hesap") açmanız ve adınız ile e-posta adresiniz gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz ("Kayıt") istenebilir. Bu tür bilgilerin nasıl toplanıp kullanılabileceği, Gizlilik Politikamızda açıklanmaktadır. Hesap bir Jagex platformunda oluşturulduğu takdirde Hüküm ve Koşullar ile yönetilir. Bu Lisansın hükümleri, Hüküm ve Koşulların bir parçası olarak otomatikman dâhil edilir.

5. DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERLE ENTEGRASYON VE ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARA İLİŞKİN KABULLER

5.1 Muhtelif zamanlarda, Yazılım diğer üçüncü taraf hizmetlerle veya platformlarla entegre edilebilir.

5.2 Bu tür üçüncü taraf hizmetler veya platformlar, sundukları hizmetlere veya platformlara erişebilmeniz için genellikle sizden kendi hüküm ve koşullarını kabul etmenizi, ayrı bir Hesap açmanızı veya kendi sistemlerine kaydolmanızı ister. Bu üçüncü taraf hizmetlerin veya platformların sizinle etkileşim kurma ve Yazılımla veya bizimle bilgi ya da veri paylaşma konusunda uyguladığı hükümler her bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya özeldir. Bu tür üçüncü taraf hizmetleri veya platformları kullanmadan önce ilgili hizmet sağlayıcının hüküm ve koşullarını mutlaka öğrenmelisiniz.

5.3 Yazılım, üçüncü taraf yazılımları ("Üçüncü Taraf Yazılımlar") kullanabilir veya barındırabilir. RuneScape Client ve/veya Old School RuneScape Client ve/veya Jagex tarafından yayımlanmış diğer Oyunlarda kullanılan Üçüncü Taraf Yazılımların güncel bir listesi, varsa kullanım koşulları ve sınırlamalarıyla birlikte burada mevcuttur. Bu Üçüncü Taraf Yazılım listesini uygun gördüğümüz herhangi bir zamanda güncelleme, değiştirme ve buna eklemeler yapma hakkımızı saklı tutarız.

5.4 Yazılıma herhangi bir üçüncü taraf yazılım (varsa üçüncü taraf oyun istemcileri dâhil) veya hizmet (birlikte, "Kullanıcının Yüklediği Üçüncü Taraf Hizmetler" olarak anılacaktır) entegre ederseniz bu Lisansın 8. maddesinin genel geçerliliğine halel getirmeksizin ve yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüyle sınırlı olmak üzere, Kullanıcının Yüklediği Üçüncü Taraf Hizmet nedeniyle Yazılımın (veya Yazılımla sunulan bir Jagex hizmetinin) sorun çıkarması nedeniyle Jagex hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Jagex, Kullanıcının Yüklediği Üçüncü Taraf Hizmetleri denetlemez, düzenlemez veya onaylamaz. Kullanıcının Yüklediği Üçüncü Taraf Hizmetin Yazılımla birlikte kullanılmasıyla ilgili her tür risk tamamen size aittir, Jagex bununla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez ve bundan kaynaklanabilecek her tür yükümlülük, zarar veya kayıptan yalnızca siz sorumlu olursunuz.

6. ABONELİKLER VE İPTALLER

6.1 Yazılımın bazı özelliklerine erişmek ve bunları kullanmak için abone olmanız ve/veya ödeme yapmanız gerekebilir. Abonelikler, ödemeler, para iadeleri ve iptaller tamamen bu Lisansın hükümleri ile Hüküm ve Koşullar'a göre yönetilir.

7. GARANTİLERDEN FERAGAT

7.1 YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE BU YAZILIM, OLASI TÜM HATALARLA BİRLİKTE VE SARİH YA DA ZIMNİ KOŞUL, KALİTE, MEMNUNİYET, KESİNTİSİZ KULLANIM, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ, PERFORMANS GÜVENCESİ VEYA BAŞKA TÜRDEN BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YAZILIMI KULLANMAK TAMAMEN KENDİ RİSKİNİZDEDİR. JAGEX, YAZILIMIN HİÇBİR HATA İÇERMEYECEĞİ, DİĞER YAZILIMLARLA UYUMLU OLACAĞI VEYA BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİ YA DA YAZILIMDAKİ OLASI HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

7.2 YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE YAZILIMA ERİŞİMİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI, HİÇBİR HATA, ARIZA VEYA EKSİKLİK YAŞANMAYACAĞI, AKTARILAN VERİLERİN KAYBEDİLMEYECEĞİ YA DA YAZILIMLA BİRLİKTE HİÇBİR VİRÜS BULAŞMAYACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR TEMSİLDE BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEYİZ. YAZILIMA DİLEDİĞİNİZ HER ZAMAN VE HER YERDEN ERİŞEBİLECEĞİNİZ VEYA KULLANABİLECEĞİNİZ YA DA BELLİ BİR COĞRAFİ BÖLGEDE YAZILIMI EKSİKSİZ VE KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE SİZE SUNMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA GARANTİ VERMEYİZ.

7.3 YAZILIMIN SİZİN BİREYSEL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK İÇİN GELİŞTİRİLMEDİĞİNİ VE YAZILIMIN, İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMASINI SAĞLAMANIN KENDİ SORUMLULUĞUNUZ OLDUĞUNU KABUL VE TAAHHÜT EDERSİNİZ.

8. SORUMLULUK SINIRLAMASI

8.1 BÖLÜM 8.3'E TABİ OLARAK JAGEX; YAZILIMDAN VEYA YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN, VERİ KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA DİĞER ZARAR VE ZİYANLAR DÂHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR ZARARDAN VE ZİYANDAN SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. JAGEX AYRICA OYUNDAKİ, HESAPLARDAKİ VEYA İSTATİSTİKLERDEKİ KARAKTERLER, SANAL ÜRÜNLER VEYA PARALAR GİBİ DİJİTAL VARLIKLARLA İLGİLİ ZARARDAN VEYA ZİYANDAN DA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. JAGEX, İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISI KESİNTİLERİ, YAZILIM VEYA DONANIM ARIZALARI YA DA VERİ KAYBIYLA VEYA HİZMET KESİNTİSİYLE SONUÇLANABİLECEK BAŞKA OLAYLAR DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR HİZMET KESİNTİSİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. JAGEX, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA SONUCA BAĞLI ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SİZE KARŞI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

8.2 Yazılım; size, bu Lisansın hükümlerine tabi olmak şartıyla ücretsiz sunulmaktadır. Kanunun izin verdiği maksimum ölçüde olmak üzere kayıplar, masraflar, giderler veya zararlar dâhil sözleşmeden, haksız fiilden, kusursuz sorumluluktan veya başka bir nedenden doğan toplam yükümlülüğümüz, dava açma hakkı veren yasal nedenin ilk ortaya çıktığı tarihten önce on iki (12) ay boyunca Oyun ile ilgili olarak Jagex'e ödemiş olduğunuz toplam Abonelik ücretlerine eşittir.

8.3 Bu Lisansta bulunan hiçbir hüküm veya ifade şunlarla ilgili sorumluluğumuzu sınırlamaz veya ortadan kaldırmaz: (a) bizim kusurumuzdan doğan yaralanma veya ölüm; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan ya da (c) İngiliz kanunlarına göre sınırlandırılamayan veya hariç bırakılamayan başka yükümlülükler.

9. FESİH

9.1 Bu Lisansı herhangi bir şekilde ihlal ettiğiniz takdirde bu Lisansı ve Oyundaki herhangi bir kullanıcı Hesabını derhal feshedebiliriz.

9.2 Herhangi bir nedenle fesih durumunda; (a) bu Lisans kapsamında size verilmiş tüm haklar ortadan kalkar, (b) bu Lisansla izin verilmiş tüm faaliyetleri derhal sonlandırmanız gerekir, (c) tüm bilgisayar donanımınızdaki Yazılımı derhal silmeniz veya kaldırmanız gerekir ve (d) Hüküm ve Koşullar kapsamında Oyuna erişme ve Oyunu kullanma izniniz derhal ortadan kalkar ve son bulur.

10. GENEL

10.1 Bu lisansın tüm garantileri ve koşulları (veya hak ve yükümlülükleri) ayrı ayrı geçerlidir.

10.2 Bu Lisansın taahhütler ve koşullar (veya haklar ve yükümlülükler) dâhil herhangi bir hükmünün veya kısmi hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili makam tarafından yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, bu Lisansın taahhütler ve koşullar dâhil diğer hükümlerinin yasaya uygunluğu, geçerliliği veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez.

10.3 Bu Lisanstan doğan haklarımızı ve yükümlülüklerimizi başka bir kuruluşa devredebiliriz fakat böyle bir durum, bu Lisanstan doğan sizin haklarınızı veya bizim yükümlülüklerimizi etkilemez. Bu Lisanstan doğan haklarınızı veya yükümlülüklerinizi üçüncü bir tarafa devredemez veya temlik edemezsiniz.

10.4 Bu Lisanstan doğan yükümlülüklerinizin herhangi birini yerine getirmeniz konusunda ısrar etmememiz, size karşı olan haklarımızı kullanmamamız veya bunu geç kullanmamız size karşı olan bu haklarımızdan feragat ettiğimiz ve/veya sizin artık bu yükümlülüklere uymak zorunda olmadığınız anlamına gelmez.

10.5 Bu Lisans, konusuyla ve yapısıyla birlikte İngiltere ve Galler kanunlarına göre yönetilir. Siz ve Biz, bu Lisansla veya Oyunla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her tür anlaşmazlığın çözümü için münhasır yargı yetkisinin İngiltere mahkemelerinde olduğunu kabul ederiz.

10.6 Bu Lisans, Lisansın konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki yegane anlaşmayı oluşturur ancak bu Lisans, "Hüküm ve Koşullar" ve "Gizlilik Politikası" ile birlikte geçerlidir ve bunların yerini alarak bunları geçersiz kılmaz.

Bu Lisans İngilizce hazırlanmış olmakla birlikte başka dillere tercüme edilebilir. Lisansın tercüme edilmiş hâliyle İngilizce hâli arasında bir tutarsızlık ya da çakışma olması durumunda veya bazı hükümlerin netleştirilmesi gerektiği takdirde Lisansın İngilizce sürümü geçerli kabul edilecektir. 

EK 1: MELVOR IDLE HAKKINDA ÖZEL KURALLAR

1. BU EK HAKKINDA

1.1 Bu Ek 1'deki hükümler yalnızca Melvor Idle için geçerlidir.

1.2 Melvor Idle, Games by Malcs PTY Ltd. tarafından geliştirilen ve Jagex tarafından yayımlanan bir oyundur.

1.3 Siz ile Jagex arasındaki Lisansta belirtilen tüm hüküm ve mutabakatlar bu Ek 1'e de açıkça dâhil edilmiş (bu Ek 1 ile açıkça değiştirilmiş kapsama kadar olmak üzere) ve bunların bu Ek 1'de belirtilenlerle aynı etki ve geçerliliğe sahip oldukları kabul edilir. Bu Ek 1'de belirtilen hükümlerin Lisans hükümleriyle tutarsız olduğu sınıra kadar olmak şartıyla, bu Ek 1'deki hükümler önceliğe ve üstünlüğe sahiptir.

2. ABONE OLMA ŞARTI BULUNMAMASI

2.1 Melvor Idle, oyunun temel sürümünde bulunmayan premium özelliklere erişmek ve bunları kullanmak için tek seferlik ödemeler ister.

2.2 Melvor Idle, Lisans'ın 6. maddesinde bahsi geçen içeriğe erişilmesi için abone olunmasını (örneğin bir oyuna erişmeye devam edebilmek için düzenli bir ücret ödemeniz gereken) veya düzenli oyun içi mikro işlemler yapılmasını (2.1 maddesinde belirtilen tek seferlik ödemeler dışında) zorunlu kılmaz ve gelecekte de bunu yapmayı düşünmemektedir.

3. KULLANICI TOPLULUĞUNUN YAPABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER

3.1 Melvor Idle; kullanıcı topluluğunun, temel oyunu değiştiren yeni sistemler, bağımsız görüntüler veya hikayeler oluşturulması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli değişiklikler yapmasını (buradan itibaren birlikte "Değişiklikler" olarak anılacaktır) desteklemektedir.

3.2 Lisans'ın hüküm ve koşulları (özellikle bu Ek 1) ile Jagex'in muhtelif zamanlarda yayımladığı diğer politikalara tabi olmak şartıyla Jagex, yalnızca Melvor Idle ile birlikte kullanılacak Değişiklikler üretme konusunda olmak kaydıyla size Melvor Idle ile ilgili münhasır olmayan, devredilemez, ticari olmayan, sınırlı ve tamamen geri alınabilir bir lisans vermektedir.

3.3 Bir Değişikliği herhangi bir ticari kazanç elde etmek amacıyla satamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, lisanslandıramaz, dağıtamaz veya başka bir şekilde kötü niyetle kullanamazsınız.

3.4 Bir Değişiklik ürettiğinizde, bu Ek 1'de açıkça belirtilen koşullar dışında Melvor Idle veya ürettiğiniz bir Değişiklik üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına veya menfaate sahip olmayacağınızı kabul edersiniz.

3.5 Jagex ve iştirakleri; Değişiklikleri denetlemez, düzenlemez veya onaylamaz. Bir Melvor Idle Değişikliği üretmenin veya kullanmanın riski tamamen size aittir, Jagex veya iştirakleri bununla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez ve söz konusu Değişiklikten doğabilecek her tür yükümlülükten, zarardan veya kayıptan yalnızca siz sorumlu olursunuz.

3.6 Her tür Değişiklik, aşağıdaki koşullara tabi olmak şartıyla Lisans hükümlerine uygun olmalıdır:

a) Lisansın 2.1(c) veya 2.1(e) maddeleri, bu Ek 1'e uygun Değişiklikler üretmenizi engellemez;

b) Lisansın 2.1(d) veya 2.2 maddeleri, söz konusu üçüncü taraf yazılımın veya içeriğin son kullanıcı lisans anlaşmasında belirtilen tüm koşullara uymanız ve üçüncü taraf yazılımın Jagex veya başkalarına ait fikri mülkiyet hakları ile Lisans veya bu Ek 1 hükümlerini ihlal etmemesi şartıyla, Değişiklik üretmek için üçüncü taraf yazılımları ve içerikleri kullanmanızı yasaklamaz.

3.7 Şu niteliklerde bir Değişiklik üretemezsiniz:

a) pornografik, müstehcen, ayıp, kaba, ayrımcı (ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih vb. her tür kişisel özelliğe yönelik), yasa dışı, nefret söylemi niteliğinde, şiddete teşvik edici, alkol, tütün veya uyuşturucu kullanımını özendirici, kumar oynamayı özendirici, yasa dışı bir eylem niteliğinde veya başka bir şekilde kabul edilemeyecek özellikte (buna karar vermek tamamen Jagex'in takdirindedir);

b) yanıltıcı ve yanlış yönlendirici kabul edilen ya da Jagex veya iştiraklerinin ürettiği herhangi bir içeriği taklit etmek amacıyla üretilen veya gerçekten de taklit eden;

c) zararlı kodlar içeren (örneğin casus yazılım veya virüs);

d) Jagex veya iştiraklerinin geliştirdiği ya da yayımladığı başka oyunların fikri mülkiyet haklarını içeren;

e) Jagex veya iştiraklerinin itibarını veya saygınlığını olumsuz etkileyebilecek;

f) Jagex, iştirakleri veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddia edilen ya da gerçekten de ihlal eden.

3.8 Jagex, bu Ek 1 veya Lisans hükümlerini ihlal etmeniz hâlinde size verdiği lisansı feshetme hakkını saklı tutar ve bu Ek 1 veya Lisans hükümlerini ihlal eden her tür Değişikliği önceden haber vermek zorunda olmaksızın kaldırabilir.

3.9 Bu Ek 1 hükümlerini ihlal eden eylem veya ihmalleriniz sonucu ya da bununla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar, kayıp, hak talebi, yükümlülük, para cezası, yaptırım, faiz, ceza, masraf, harcama, gider veya tazminat karşısında Jagex ve iştiraklerini beri kılmayı ve gerektiğinde tazmin etmeyi kabul edersiniz.

3.10 Bir Değişiklik üretmek suretiyle Jagex ve iştiraklerine, Değişikliğinizi herhangi bir amaçla kullanma, değiştirme ve dağıtma konusunda telif gerektirmeyen, münhasır olmayan, geri alınamaz, devredilebilir, alt lisans verilebilir ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiş olursunuz. Bu lisans, Lisans'ın ve/veya bu Ek 1'in feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. Jagex'in bu lisansı uygulamasının temel nedeni Değişikliklerin gelecekteki olası Melvor Idle sürümlerinden veya güncellemelerinden etkilenmesini önlemektir. Örneğin, gelecekteki bir Melvor Idle sürümünün içeriğine benzer bir bağımsız Değişiklik geliştirilirse Jagex o içeriğin önemsiz bir yasal davadan ötürü çıkarılamaması riskiyle karşılaşmayacaktır.