Bu belgenin gençler için yazılmış bir özeti burada mevcuttur.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Sürüm 1.0

Tarih: 27-02-2024

BAZI TEMEL BİLGİLER:


Bilgilerinizin sorumluluk ilkesi doğrultusunda ve uygun güvenlik önlemleri alınarak korunmasına özen gösteriyoruz. Bu politikada, aşağıdaki durumlarda (nereden ziyaret ettiğiniz veya eriştiğinizden bağımsız olarak) Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu açıklıyoruz:

 • web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde;
 • mobil platformumuza eriştiğinizde;
 • yayın hizmetleri üzerinden yayımladığımız oyunlara sosyal ağ kimliğinizle eriştiğinizde veya
 • ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birine eriştiğinizde

Biz kimiz?

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Jagex adlı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısıyız. 220 Cambridge Science Park, Cambridge, İngiltere, CB4 0WA adresinde faaliyet gösteriyoruz. dpo@jagex.com adresinden Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dilediğiniz zaman:

 • Bizden hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin bir kopyasını isteyebilir;
 • Bizden hakkınızda tuttuğumuz bilgileri güncellememizi isteyebilir;
 • Bizden hakkınızda tuttuğumuz bilgileri silmemizi isteyebilir veya
 • Bize bilgilerinizi nasıl kullandığımız hakkında sorular sorabilirsiniz.

Aşağıdaki her konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili bağlantılara tıklayın:

İçindekiler

 1. BU GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI
 2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
 3. DEĞİŞİKLİKLERİ BİZE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ
 4. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILAR
 5. HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER
 6. İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI
 7. VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ
 8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ
 9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİ
 10. ULUSLARARASI AKTARIMLAR
 11. VERİ GÜVENLİĞİ
 12. VERİLERİN SAKLANMASI
 13. YASAL HAKLARINIZ
 14. BİRLEŞİK KRALLIK VE AB DIŞINDA İKAMET EDENLER İÇİN EK BİLGİLER
 15. POLİTİKA GÜNCELLEMELERİ

1.0 BU GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI

Bu gizlilik politikasının amacı, Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz konusunda sizi bilgilendirmektir. Verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı tam olarak anlamanız için bu gizlilik politikasını okumanız önemlidir.

Jagex Limited veya aşağıda adı geçen ilgili grup şirketi (bu gizlilik politikasında birlikte "Şirket," "Biz", "Bizi/Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Veri Sorumlusu olarak hareket eder ve Kişisel Verilerinizden sorumludur.

Bu gizlilik politikasının amaçları doğrultusunda aşağıdaki ifadeler şu anlamlara sahip olacaktır:

 • "Yasal Bir Yükümlülüğe Uymak", tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğunda Kişisel Verilerinizin işlenmesi anlamına gelir;
 • "Veri Sorumlusu", Kişisel Verilerin işleme amaçları ve araçları hakkında genel kontrole sahip kuruluş anlamına gelir;
 • "Veri Koruma Kanunları", 2018 tarihli Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası ve gizlilik ya da veri korumayla ilgili olarak dünya çapında yürürlükte olan tüm diğer mevzuat anlamına gelir (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, California Tüketici Gizliliği Yasası ve Brezilya Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dâhil olmak üzere);
 • Dışsal pazarlama için "Açık İzin", siz buna açıkça izin vermedikçe Kişisel Verilerinizin hiçbir üçüncü tarafa ifşa edilmeyeceği anlamına gelir;
 • "Meşru Çıkar", size en iyi ürün veya hizmeti sunabilmek ve en güvenli kullanıcı deneyimini yaşatabilmek amacıyla işimizi yaparken veya yönetirken şirketimizin çıkarını ifade eder. Kişisel Verilerinizi meşru çıkarlarımız doğrultusunda işlemeden önce, bunun size verebileceği olumlu veya olumsuz etkiler ile sahip olduğunuz hakları dikkate alır ve bunlar arasında bir denge gözetiriz. Kişisel Verilerinizi, size verebileceği etkilerin Bizim çıkarlarımızı geçersiz kılabileceği faaliyetler için kullanmayız (izninizi almadıkça veya kanunlar bunu zorunlu kılmadıkça ya da buna izin vermedikçe). Meşru çıkarlarımızı belirli faaliyetlerimizin size verebileceği etkiye göre nasıl değerlendirdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bizimle iletişime geçebilirsiniz;
 • "Sözleşmenin Yerine Getirilmesi" veya "Sözleşmeye Dayalı Gereklilik", tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya böyle bir sözleşmeye girmenizden önce talep ettiğiniz adımların yerine getirilmesi için gereken durumlarda verilerinizin işlenmesi anlamına gelir;
 • "Kişisel Veriler", kimliği belirli ya da doğrudan söz konusu bilgilerden belirlenebilen veya kimliği diğer bilgilerle birlikte dolaylı olarak belirlenebilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir ve
 • Kişisel Veriler kapsamındaki "Özel Kategori" veya "Özel Kategoriler:" (a) ırkı veya etnik kökeni açığa çıkaran Kişisel Veriler; (b) politik görüşleri açığa çıkaran Kişisel Veriler; (c) dinî veya felsefi inançları açığa çıkaran Kişisel Veriler; (d) sendika üyeliğini açığa çıkaran Kişisel Veriler; (e) genetik veriler; (f) biyometrik veriler (kimlik tanımlama amacıyla kullanıldığı durumlarda); (g) sağlıkla ilgili veriler; (h) bir kişinin cinsel hayatıyla ilgili veriler ve (i) bir kişinin cinsel eğilimiyle ilgili veriler anlamına gelir.

2.0 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jagex

 • Tüzel kişinin (Veri Sorumlusunun) tam adı: Jagex Limited
 • Kayıtlı Genel Merkez Adresi: 220 Cambridge Science Park, Cambridge, İngiltere, CB4 0WA
 • Atanan Veri Koruma Görevlisinin Adı: Pembroke Privacy Limited
 • DPO e-posta adresi dpo@jagex.com

Pipeworks

 • Tüzel kişinin (Veri Sorumlusunun) tam adı: Pipeworks Inc.
 • Kayıtlı Genel Merkez Adresi: 133 W. Broadway, Eugene, Oregon 97401, ABD
 • Atanan Veri Koruma Görevlisinin Adı: Pembroke Privacy Limited
 • DPO e-posta adresi: dpo@jagex.com

Gamepires

 • Tüzel kişinin (Veri Sorumlusunun) tam adı: Gamepires d.o.o
 • Kayıtlı Genel Merkez Adresi: Slavonska Avenija 6A, Zagreb, Hırvatistan.
 • Atanan Veri Koruma Görevlisinin Adı: Pembroke Privacy Limited
 • DPO e-posta adresi: dpo@jagex.com

Veri korumayla ilgili sorunlar için Birleşik Krallık denetim makamı olarak görev yapan Bilgi Komisyonu Ofisi'ne dilediğiniz zaman şikâyette bulunabilirsiniz: Bilgi Komisyonu Ofisi, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tel: 0303 123 1113 (şehir içi ücretlendirme) veya 01625 545 745 (şehirler arası ücretlendirme) Faks: 01625 524 510 Canlı Sohbet Bağlantısı

AB içinde ikamet eden bir müşteriyseniz üye devletinizin [burada listelenen] yerel veri koruma makamına şikâyette bulunabilirsiniz (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

Ancak olası şikâyetlerinizi ICO'ya veya yerel veri koruma makamına iletmeden çözüme kavuşturmak isteriz. Bu nedenle lütfen ilk olarak Bizimle iletişime geçin.

3.0 DEĞİŞİKLİKLERİ BİZE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bizimle olan ilişkiniz sırasında Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olursa lütfen Bizi bilgilendirin.

4.0 ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILAR

Bu web sitesi; üçüncü taraf web sitelerine, eklentilerine ve uygulamalarına bağlantılar içermektedir. Bu bağlantılara tıklanınca veya bu bağlantılar etkinleştirilince üçüncü taraflar sizin hakkınızda veri toplayabilir veya paylaşabilirler. Bu üçüncü taraf web siteleri Bizim kontrolümüzde olmadığı gibi onların gizlilik beyanlarından da Biz sorumlu değiliz. Web sitemizden ayrıldığınız zaman, gezdiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

5.0 HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ VERİLER

Hakkınızda, aşağıda grupladığımız gibi çeşitli kategorilerde Kişisel Verileri toplar, kullanır, saklar ve aktarırız:

 • Kimlik Verileri; adı, soyadını, kullanıcı adını veya benzer bir tanımlayıcıyı, ünvanı ve doğum tarihini içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.
 • İletişim Verileri; posta adresini, e-posta adresini ve telefon numaralarını içerir.
 • Finansal Veriler; banka hesabı, ödeme kartı bilgileri ve bordro bilgilerini içerir.
 • Pazarlama ve İletişim Verileri; Bizden ve üçüncü taraf iş ortaklarımızdan pazarlama iletişimleri almakla ilgili tercihlerinizi ve genel iletişim tercihlerinizi içerir.
 • Profil Verileri; kullanıcı adınız ve şifrenizi, ilgi alanlarınızı, tercihlerinizi, Bizimle olan yazışma ve etkileşimlerinizin kayıtlarını, geri bildirimlerinizi ve anket yanıtlarınızı içerir;
 • Teknik Veriler; genel olarak çevrimiçi tanımlayıcılar olarak bilinir ve internet protokolü (IP) adresini, benzersiz mobil aygıt tanımlama numaralarını (Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresiniz, Reklam Tanımlayıcısı (IDFA) ve/veya Uluslararası Mobil Donanım Kimliği (IMEI) gibi), cihaz türünü, oturum açma bilgilerinizi, tarayıcı tür ve sürümünü, saat dilimi ayarlarını ve coğrafi konumu, tarayıcı eklentisi tür ve sürümlerini, işletim sistemi ve platformunu ve bu web sitesine erişmek için cihazlarınızda kullanılan diğer teknolojileri içerir;
 • İşlem Verileri; size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelere ilişkin detaylar ile Bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin diğer detayları içerir;
 • Kullanım Verileri; web sitemizi, mobil platformlarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri içerir;

Herhangi bir ürün veya hizmetimiz için bir ödeme yapmaya karar verirseniz banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerinizi içeren Finansal Verileriniz, şirket dışı ödeme hizmeti sağlayıcımız tarafından toplanacak ve işlenecektir. Biz, Finansal Verilerinize erişme veya bunları toplama, kullanma, saklama veya aktarma imkânına sahip olmayacağız.

Ayrıca istatistiksel veya demografik veriler gibi birleştirilmiş verileri de toplar, kullanır ve paylaşırız. Birleştirilmiş Veriler, Kişisel Verilerinizden elde edilir ancak kimliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak açığa çıkarmadığından kanunen Kişisel Veri sayılmaz. Örneğin belirli bir web sitesi özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için Kullanım Verilerinizi birleştiririz. Bununla birlikte, Birleştirilmiş Verileri kimliğiniz doğrudan veya dolaylı olarak açığa çıkarabilecek biçimde kişisel verilerinizle birleştirirsek veya aralarında bağlantı kurarsak bu birleştirilen yeni verileri Kişisel Veri olarak ele alır ve bu gizlilik politikasına uygun bir şekilde kullanırız.

Hakkınızda hiçbir Özel Kategoride Kişisel Veri toplamayız (ırkınız, etnik kökeniniz, dinî veya felsefi inançlarınız, cinsel hayatınız, cinsel eğiliminiz, politik görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlık bilgileriniz ve genetik ya da biyometrik verileriniz gibi). Ayrıca adli siciliniz veya sabıkalarınız hakkında da hiçbir bilgi toplamayız.

Mobil yazılımımızın cihazınızdaki işlevselliğini daha iyi anlayabilmek amacıyla mobil analiz yazılımları kullanırız. Bu yazılımlar; oyunlarımızı ne sıklıkla oynadığınız, oyunlarda gerçekleşen etkinlikler, birleştirilmiş kullanım verileri, performans verileri ve oyunların nereden indirildiği gibi bilgileri kaydeder. Analiz yazılımlarımıza kaydedilen bilgileri, oyunlarımız aracılığıyla ilettiğiniz kişisel bilgilerle bağlamayız.

SOSYAL OYUN PLATFORMLARI

(A) OYUN YAYIN PLATFORMLARI

Oyunlarımızı kullanıma sunduğumuz yayın platformlarından Kimlik Verileri ve iletişim bilgileri, oyuncu tanımlayıcıları ve e-posta adresleri dâhil olmak üzere Kişisel Verileri toplarız. Bu platformlar Valve (Steam), Apple (iOS) ve Google'ı (Android) kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir. Yayın platformlarındaki hesaplarınızdan ve Kişisel Verilerinizden ilgili platformlar sorumlu olduğundan gizlilik politikalarını okumanızı öneririz. Kişisel Verilerinizi sadece yayın platformundaki hesabınız Jagex Hesabınızla bağlantılı olduğu sürece saklayacağız.

(B) MOBİL PLATFORMLAR

Oyunlarımızı mobil cihazınızla veya tabletinizle oynuyorsanız hakkınızdaki bilgileri IOS veya Android uygulama mağazalarından ve diğer mobil platform sağlayıcılardan alırız. Bu bilgilere kullanıcı adınız veya cihaz kimliğiniz dâhildir ancak finansal bilgiler dâhil değildir. Bazı mobil platformlar, sağlamaları için onları yetkilendirdiğiniz bilgileri Bize gönderir. Verilerinizi sadece hesabınız Jagex Hesabınızla bağlantılı olduğu sürece saklayacağız.

(C) SOSYAL AĞLARLA BAĞLANTILI HESAPLAR

Oyunlarımızı mobil platformumuz veya web sitemiz üzerinden oynamak için Google, Facebook veya Apple ile sosyal medya hesabınızı bağladığınızda hakkınızdaki bilgileri sosyal ağ sağlayıcınızdan alırız. Bu bilgilere adınız, e-posta adresiniz, dil tercihiniz ve profil resminiz dâhildir. Verilerinizi sadece hesabınız Jagex Hesabınızla bağlantılı olduğu sürece saklayacağız.

(D) YAYINCI OLARAK JAGEX

Oyun platformlarında oyunlarını yayımlamak için oyun geliştirme stüdyolarıyla yayın sözleşmeleri yaptığımız durumlarda Kişisel Verilerinizi hem geliştirici hem de yayıncı (Jagex) işleyecek ve ayrı ayrı veri sorumluları olarak hareket edecektir. Bu düzenlemeler kapsamına giren konu başlıklarını buradan görebilirsiniz. Hem bu gizlilik politikasını hem de geliştirme stüdyosunun web sitesindeki gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ VERMEDİĞİNİZ TAKDİRDE

Kanun veya sizinle yaptığımız bir sözleşmenin hükümleri gereği Kişisel Verilerinizi toplamamız gerekiyorsa fakat sizden talep ettiğimiz hâlde bu verileri Bize vermezseniz sizinle yaptığımız veya yapmak üzere olduğumuz (örneğin oyunlarımızdan birine erişmenize izin vermek için) bir sözleşmenin hükümlerini yerine getirmeyebiliriz. Bu durumda Bizden aldığınız ürün veya hizmeti iptal etmek zorunda kalabiliriz ancak böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde size haber veririz.

6.0 İŞLEMENİN YASAL DAYANAĞI

Kişisel bilgilerinizi işlemek için yasal dayanağımız, topladığımız bilgilerin türüne ve bunları hangi bağlamda topladığımıza göre değişir.

Birleşik Krallık'ta veya benzer yasal gerekliliklerin geçerli olabileceği bir yetki bölgesinde (Brezilya, İsviçre ve Avrupa Birliği gibi) ikamet ediyorsanız hakkınızdaki bilgileri işlemek için birçok yasal dayanağımız vardır. İzninizi almamız, bunu yapmak için Meşru Çıkarımızın olması, sizinle yaptığımız bir Sözleşmeyi Yerine Getirmek için işlemenin gerekli olması ve bilgilerinizi işlemek için yasal yükümlülüğümüz olması durumunda hakkınızdaki bilgileri işleyeceğiz. Örneğin dayanaklarımız genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Size e-posta pazarlama iletişimleri göndermek veya hizmetlerimiz üzerinden size üçüncü taraf hedefli reklamlar göstermek amacıyla internet üzerinden (çerez izin yöneticimiz aracılığıyla) cihazınıza çerez yerleştirdiğimizde İzinler;
 • Size müşteri hizmetleri desteği verirken bilgilerinizi işlemek veya (Bizde bir hesap açtıysanız ya da Bizden ürün veya hizmetler satın aldıysanız ve bununla ilgili pazarlama iletişimleri alma seçeneğini devre dışı bırakmadıysanız) hizmetlerimize ilişkin hedefli pazarlama materyalleri göstermek için, dolandırıcılığı önleme ve güvenlik amaçları doğrultusunda Meşru Çıkarlarımız ve
 • Size hizmetlerimizi sağlamamız için bir Jagex Hesabı açtığınızda bilgilerinizi işlemek amacıyla Sözleşmeye Dayalı Gereklilikler.

7.0 VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ

Sizden ve sizin hakkınızda veri toplamak için aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yöntemler kullanırız:

Doğrudan Etkileşimler. Çeşitli formları doldurarak veya posta, telefon, e-posta ya da başka yöntemler aracılığıyla Bizimle iletişim kurarak Bize Kimlik Verilerinizi, İletişim Verilerinizi ve Finansal Verilerinizi verebilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda verdiğiniz Kişisel Veriler buna dâhildir:

 • ürünlerimizi veya hizmetlerimizi satın alırken;
 • web sitemizde veya mobil uygulamamız aracılığıyla bir hesap oluştururken veya oyunlarımızı oynarken;
 • sosyal medya hesabınızı Jagex Hesabınıza bağlarken;
 • hizmetimize veya yayınlarımıza abone olurken;
 • size pazarlama iletişimleri gönderilmesini isterken;
 • ürünlerimizle ilgili destek talebinde bulunurken;
 • bir yarışma, tanıtım veya ankete katılırken veya
 • Bize geri bildirimde bulunurken.

Otomatikleştirilmiş teknolojiler veya etkileşimler. Web sitemizle etkileşim kurduğunuzda donanımınız, gezinme faaliyetleriniz ve alışkanlıklarınız hakkında otomatik olarak Teknik Veriler toplarız. Bu Kişisel Verileri çerezler, pikseller, sunucu günlükleri ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplarız. Ayrıca çerezlerimizi kullanan başka web sitelerini ziyaret etmeniz durumunda da hakkınızda Teknik Veriler elde edebiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza bakın.

Üçüncü taraflar veya halka açık kaynaklar. Çeşitli üçüncü taraflardan ve halka açık kaynaklardan, aşağıda belirtildiği gibi hakkınızda Kişisel Veriler alırız:

 • Aşağıdaki taraflardan Teknik Veriler:
  • genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde VE dışında bulunan analiz hizmeti sağlayıcılar (Google gibi);
  • genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde VE dışında bulunan reklamcılık ağları (Facebook gibi) ve
  • genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde VE dışında bulunan arama bilgisi sağlayıcılar (Google gibi).
 • Genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde VE dışında bulunan teknik hizmet, ödeme hizmeti ve teslimat hizmeti sağlayıcılardan İletişim ve İşlem Verileri.
 • Genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde VE dışında bulunan veri aracılarından veya birleştiricilerinden Kimlik ve İletişim Verileri.
 • Genel merkezi Birleşik Krallık ve AB içinde bulunan halka açık kaynaklardan (Ticaret Odası ve Seçmen Kütüğü gibi) Kimlik ve İletişim Verileri.

8.0 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ

Kişisel Verilerinizi yalnızca kanun buna izin verdiği zaman kullanacağız. Kişisel Verilerinizi çoğunlukla aşağıdaki durumlarda kullanacağız:

 • sizinle yaptığımız veya yapmak üzere olduğumuz bir Sözleşmeyi Yerine Getirmek için;
 • sizin çıkarlarınız ve temel haklarınızın Bizim Meşru Çıkarlarımızla çatışmaması şartıyla Bizim (veya bir üçüncü tarafın) Meşru Çıkarlarımız için gerekli olduğunda;
 • Yasal Bir Yükümlülüğe Uymamız için gerekli olması veya
 • Açık İzninizi aldığımız durumlarda.

Genellikle Kişisel Verilerinizi işleme konusunda yasal gerekçe olarak sadece Bize verdiğiniz izni temel almayız (size üçüncü taraf doğrudan pazarlama iletişimleri gönderilmesiyle bağlantılı durumlar dışında). Pazarlama konusunda Bize verdiğiniz izni dilediğiniz zaman Bölüm 2'de (İletişim Bilgileri) belirtildiği şekilde Bize ulaşarak geri alma hakkına sahipsiniz. Bu iznin geri alınması, bundan önce gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANMA AMAÇLARIMIZ

Kişisel Verilerinizi kullanabileceğimiz tüm yöntemlerin bir açıklaması ile bunu yapabilmemizin yasal dayanakları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Ayrıca uygun durumlarda Meşru Çıkarlarımızın neler olduğunu da tanımladık.

Kişisel Verilerinizi, bunları kullanma amacımıza bağlı olarak birden fazla yasal dayanağa göre işleyebileceğimizi de hatırlatırız.

Amaç/Faaliyet Veri türü Meşru Çıkar dâhil olmak üzere veri işlemenin yasal dayanağı
Yeni bir müşteri olarak kaydınızı yapmak
 • Kimlik
 • İletişim
 • Teknik
 • Profil
 • Kullanım
Sizinle yaptığımız bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
Şunlar dâhil olmak üzere siparişinizi işlemek ve size teslim etmek:
 • Ödeme ve ücretlerin yönetilmesi
 • Üçüncü tarafların gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri için izin alınması
 • Kimlik
 • İletişim
 • İşlem
 • Pazarlama ve İletişim
 • Sizinle yaptığımız bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
 • Açık İzin
Şunları içerecek biçimde, sizinle olan ilişkimizi yönetmek:
 • Hükümlerimizde veya gizlilik politikamızda yaptığımız değişiklikleri size bildirmek
 • Bir geri bildirim bırakmanızı veya bir ankete katılmanızı istemek
 • Kimlik
 • İletişim
 • Profil
 • Pazarlama ve İletişim
 • Sizinle yaptığımız bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
 • Yasal Bir Yükümlülüğe Uymak için gerekli olması
 • Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (kayıtlarımızı güncel tutmak ve müşterilerimizin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını incelemek için)
Bir ödül çekilişine veya yarışmaya katılmanızı ya da bir anket doldurmanızı sağlamak
 • Kimlik
 • İletişim
 • Profil
 • Kullanım
 • Pazarlama ve İletişim
 • Sizinle yaptığımız bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
 • Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (müşterilerimizin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını incelemek, onları geliştirmek ve işimizi büyütmek için)
Şirketimizi ve bu web sitesini yönetmek ve korumak (sorun giderme, veri analizi, test, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma dâhil)
 • Kimlik
 • İletişim
 • Teknik
 • İşlem
 • Kullanım
 • Profil Verileri
 • Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
 • Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (işimizi yürütmek, yönetim ve BT hizmetleri temin etmek, ağ güvenliğini sağlamak, sahteciliği önlemek için ya da şirket yeniden yapılandırması veya grup yeniden yapılandırması kapsamında)
 • Yasal Bir Yükümlülüğe Uymak için gerekli olması
 • Yasa dışı eylemleri tespit etmek ya da önlemek gibi Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması
İlgili web sitesi içeriğini ve reklamlarını size sunabilmek ve size sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlayabilmek
 • Kimlik
 • İletişim
 • Profil
 • Kullanım
 • Pazarlama ve İletişim
 • Teknik
 • Çerezlerin, işaretçi teknolojisinin veya benzer yazılımların kullanıldığı durumlarda Açık İzin.
 • Tüm diğer durumlarda Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (müşterilerimizin ürünlerimizi/hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını incelemek, onları geliştirmek, işimizi büyütmek ve pazarlama stratejimiz hakkında bilgi vermek için)
Web sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlama faaliyetlerimizi, müşteri ilişkilerimizi ve müşteri deneyimlerini geliştirmek amacıyla veri analizi kullanmak
 • Teknik
 • Kullanım
 • Pazarlama ve İletişim
 • Profil
 • Çerezlerin, işaretçi teknolojisinin veya benzer yazılımların kullanıldığı durumlarda Açık İzin.
 • Tüm diğer durumlarda Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (ürün ve hizmetlerimizin müşteri profillerini belirlemek, web sitemizi güncel ve alakalı tutmak, işimizi geliştirmek ve pazarlama stratejimiz hakkında bilgi vermek için)
İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında size öneri ve tavsiyeler sunmak
 • Kimlik
 • İletişim
 • Teknik
 • Kullanım
 • Profil
 • Çerezlerin, işaretçi teknolojisinin veya benzer yazılımların kullanıldığı durumlarda Açık İzin.
 • Tüm diğer durumlarda Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işimizi büyütmek için)
Oyun platformumuzu geliştirebilmemiz için bir araştırmaya katılmanızı istemek
 • Kimlik
 • İletişim
 • İşlem
 • Teknik
 • Profil
 • Kullanım
Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işimizi büyütmek için)
Bizimle çalışmak için yaptığınız iş başvurusunu işlemek
 • Kimlik
 • İletişim
Sizinle yaptığımız bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi
Size karşı bir yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek
 • Kimlik
 • İletişim
 • İşlem
 • Profil
 • Kullanım
Meşru Çıkarlarımız için gerekli olması (ürünlerimizle/hizmetlerimizle etkileşim kurarken çeşitli faaliyetlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için)

PAZARLAMA

Kişisel Verilerinizi pazarlama ve reklamcılık amaçları için kullanmamızla ilgili olarak size birkaç seçenek sunarız. Aşağıdaki Kişisel Veri kontrol mekanizmalarını oluşturduk:

(a) Pazarlama kanallarımıza katılmayı tercih ettiyseniz veya (b) Bizde bir hesap açtıysanız ya da Bizden ürün veya hizmetler satın aldıysanız ve bununla ilgili pazarlama iletişimleri alma seçeneğini devre dışı bırakmadıysanız Bizden pazarlama iletişimleri alacaksınız (yerel Veri Koruma Kanunlarının (b) seçeneğine izin vermediği durumlar hariç olmak üzere).

Size gönderdiğimiz tüm pazarlama iletişimlerinde, dilediğiniz zaman bu iletişimleri almaktan vazgeçmenize imkân tanıyan bir ayrılma seçeneği olacaktır. Bu ayrılma seçeneğini kullanmanızın, bundan önce gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemeyeceğini unutmayın.

ÜÇÜNCÜ TARAF PAZARLAMA

Kişisel Verilerinizi pazarlama amaçları için Jagex dışındaki herhangi bir şirketle paylaşmadan önce mutlaka açık izninizi alacağız.

PAZARLAMA İLETİŞİMLERİNDEN AYRILMA

Dilediğiniz zaman web sitesinde oturum açarak ve ilgili kutuları pazarlama tercihlerinize göre işaretleyerek veya işaretlerini kaldırarak, size gönderdiğimiz pazarlama mesajlarındaki ayrılma bağlantılarına tıklayarak veya Bölüm 2'de (İletişim Bilgileri) belirtildiği şekilde Bize ulaşarak Bizden veya üçüncü taraflardan size artık pazarlama mesajı gönderilmemesini isteyebilirsiniz.

REKLAM KİMLİĞİNDEN AYRILMA İŞLEMİ

Reklam Tanımlayıcısı (IDFA), reklam gösterimi için mobil cihazın işletim sistemi tarafından sağlanan ve kullanıcı tarafından sıfırlanabilen benzersiz bir kimliktir. Reklam gösterme ve hedefleme kapasitelerimizi artırmak, belirli kampanyaları yeniden yönlendirmek veya iş ortaklarımıza iletmek amacıyla bu kimliği kullanabiliriz. Reklam Kimliği, kullanıcı veya cihaz hakkında herhangi bir bilgiyi açığa çıkarmaz. IDFA'dan ayrılmak veya IDFA'yı sıfırlamak istiyorsanız lütfen şu standart talimatları izleyin:

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLARINDAN AYRILMA İŞLEMİ

Hizmetlerimize erişmenizin ya da onları ziyaret etmenizin ardından size reklamlar göstermek için pazarlama hizmetlerini kullanırız. Biz ve üçüncü taraf sağlayıcılarımız, Cihazınızı tanımak ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı anlamak için çerezleri ve çerez olmayan teknolojileri kullanırız; böylece ilgi alanlarınızı yansıtacak şekilde hizmetlerimizi iyileştirebilir ve ilginizi çekmesi muhtemel reklamları gösterebiliriz.

Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, aşağıdakileri yapabilmemiz için Gizlilik Politikaları doğrultusunda hizmetlerimizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgi toplar, saklar, kullanır, işler ve aktarır:

 • hizmetlerimizdeki trafiğinizi ve gezinme faaliyetlerinizi ölçmek ve analiz etmek;
 • üçüncü taraf web sitelerinde veya uygulamalarında ürünlerimiz veya hizmetlerimiz için reklamlar göstermek ve
 • reklam kampanyalarımızın performansını ölçmek ve analiz etmek.

Bu üçüncü taraf sağlayıcıların bazıları, çerez olmayan teknolojiler kullanabilir ve bu teknolojileri engelleyen tarayıcı ayarlarından etkilenmeyebilir. Tarayıcınız bu teknolojileri engellemenize izin vermeyebilir. Bilgilerin size ilgi alanına dayalı reklamlar göstermek için toplanmasını ve kullanılmasını reddetmek için şu üçüncü taraf araçlarını kullanabilirsiniz:

Mobil cihazınızda Reklam Takibini Sınırlandırma (iOS) ve Reklam Kişiselleştirmeden Ayrılma (Android) gibi gizlilik özelliklerini etkinleştirerek tüm kişiselleştirmiş reklamlardan ayrılabilirsiniz. Daha fazla bilgi için mobil cihazınızın yardım sistemine bakın.

Bu üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla hizmetlerimizden toplanan şifrelenmiş e-posta adresleri (uygun durumlarda) veya diğer çevrimiçi tanımlayıcılar gibi bilgileri paylaşabiliriz. Bu, üçüncü taraf sağlayıcılarımızın cihazlarınızı ve tarayıcılarınızı tanımasını ve tümünde size reklamlar göstermesini sağlar. Bu üçüncü taraf sağlayıcıların kullandığı teknolojiler ve cihazlar arası özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıda listelenen her sağlayıcının kendi gizlilik politikasına bakın. Kullandığımız üçüncü taraf satıcılar şunlardır:

 • Google Ads (AdWords) yeniden pazarlama hizmetleri Google Inc. tarafından sağlanır.

  • Google Ads Ayarları sayfasını ziyaret ederek Görüntüleme Reklamcılığı için Google Analytics'ten ayrılabilir ve Google Display Network reklamlarını özelleştirebilirsiniz: http://www.google.com/settings/ads.
  • Google ayrıca web tarayıcınız için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi'ni yüklemenizi tavsiye eder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, ziyaretçilere verilerinin Google Analytics tarafından toplanmasını ve kullanılmasını önleme imkânı verir. Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sitesini ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook yeniden pazarlama hizmetleri Facebook Inc. tarafından sağlanır.

Facebook'un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un Veri Politikası'nı ziyaret edin: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

KONUM BELİRLEMEDEN AYRILMA İŞLEMİ

Coğrafi konum verilerinize erişmemize daha önce izin verdiyseniz mobil cihazınızın oyunlarla ilgili ayarlarına veya oyunlara ait "ayarlar" sayfasına giderek coğrafi konumunuzu öğrenme iznimizi geri alabilirsiniz.

DİĞER İLETİŞİMLERDEN AYRILMA İŞLEMİ

Oyunlarımızı mobil cihazınıza yüklediğinizde, oyunlarımızın oyun açık değilken bile mobil cihazınıza gönderdiği mesajlar olan anlık bildirimleri almayı seçebilirsiniz. Cihazınızın "ayarlar" sayfasına giderek bildirimleri kapatabilirsiniz.

ÇEREZLER

Tarayıcınızı, tarayıcı çerezlerinin bazılarını veya tamamını reddedecek ya da web siteleri çerezler oluşturduğu veya çerezlere eriştiği zaman sizi uyaracak biçimde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz bu web sitesinin bazı bölümlerine erişemeyeceğinizi veya gerektiği gibi kullanamayacağınızı unutmayın. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.

AMACIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Başka bir nedenle kullanmamız gerektiğine karar vermediğimiz ve bu neden, orijinal kullanım amacıyla uyumlu olduğu sürece Kişisel Verilerinizi sadece bunları toplama amaçlarımız doğrultusunda kullanacağız.

Kişisel Verilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmamız gerekirse size önceden haber verecek ve izninizi alacağız. Kanunen zorunlu olan veya kanunun buna izin verdiği durumlarda yukarıdaki kurallara uygun olarak fakat önceden size haber verip izninizi almadan Kişisel Verilerinizi işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.

9.0 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİ

Kişisel Verilerinizi, yukarıdaki Bölüm 8'de (Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz) bulunan tabloda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • Burada listelenen belirli pazarlama ortakları.
 • Başka şirketleri satın almayı, onlarla birleşmeyi veya şirketimizi ya da şirketimizin bir kısmını satmayı düşünebiliriz. İşletme yapımızda herhangi bir değişiklik meydana gelirse Kişisel Verileriniz, Bizim reklamcılarımıza ve potansiyel alıcıların reklamcılarına ifşa edilebilir ve şirketimizin yeni sahipleri veya ortakları Kişisel Verilerinizi bu gizlilik politikasında belirtildiği gibi kullanabilir. Bir kanun veya yönetmelik aksini zorunlu kılmadıkça veya aksine izin vermedikçe verileriniz yalnızca bu gizlilik politikasında (zaman zaman güncellendiği hâliyle) tanımlanan amaçlar için ifşa edilebilir. Tüm üçüncü tarafların, Kişisel Verilerinizin güvenliğine saygı duymalarını ve verilerinizi kanuna uygun bir şekilde ele almalarını sağlayacağız. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların Kişisel Verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin vermeyecek, bunları yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda ve talimatlarımıza uygun bir şekilde işlemelerine izin vereceğiz. Tüm üçüncü taraf veri işleme ortaklarımız, üçüncü taraf durum tespiti süreçlerimize göre taranmış ve Bizimle veri işleme sorumlusu sözleşmeleri imzalamıştır.

10.0 ULUSLARARASI AKTARIMLAR

Bazı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındadır; bu nedenle de Kişisel Verilerinizi işlerken verilerinizi Birleşik Krallık ve AEA dışına aktarabilirler.

Harici Taraf Kategorisi Aktarım Amacı Yasal Dayanak
a) Teknik ortak a) Teknik işleme hizmetlerinin sağlanması a) Sözleşme
b) Pazarlama ortağı b) Pazarlama hizmetlerinin sağlanması b) İzin

Kişisel Verilerinizi Birleşik Krallık ve AEA dışına aktardığımızda aşağıdaki tedbirlerin en az birinin uygulanmasını sağlayarak Bizim uyguladığımızla aynı veri koruma seviyesinin uygulanmasını sağlayacağız:

 • Kişisel Verilerinizin, sadece Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Komisyonu'nun (duruma göre) Kişisel Verileri yeterince koruduğunu kabul ettiği ülkelere aktarılması.
 • Veri Koruma Kanunlarına uygun güvenlik tedbirlerinin alınması. Bu tedbirler, İngiltere Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Komisyonu'nun (duruma göre) onayladığı standart sözleşme hükümlerinin/veri koruma hükümlerinin ya da bağlayıcı şirket kurallarının uygulanmasını da içerir veya
 • Veri Koruma Kanunlarının veri aktarımına başka bir biçimde izin verdiği durumlar (izninizi aldığımız durumlar veya sizinle yaptığımız bir Sözleşmeyi Yerine Getirebilmemiz için veri aktarımının gerekli olduğu durumlar dâhil).

11.0 VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerinizin yanlışlıkla kaybedilmesini veya izinsiz bir şekilde kullanılmasını, erişilmesini, değiştirilmesini, ifşa edilmesini veya ortadan kaldırılmasını önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini uygularız. Ayrıca Kişisel Verilerinize erişimi yalnızca asgari ayrıcalıkla bunlara sahip olması gereken çalışanlarımız, temsilcilerimiz, mesleki danışmanlarımız, yüklenicilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla sınırlandırırız. Bu kişiler, Kişisel Verilerinizi yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işleyecek ve bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaktır. Tüm gizlilik ve güvenlik politikalarını periyodik olarak gözden geçiririz ve Veri Koruma Kanunlarındaki değişiklikler doğrultusunda veya işimizde yeni teknolojiler kullanılmaya başlandığında gerekirse bunları güncelleriz.

Yeni teknolojileri uygulamaya koymamızın Kişisel Verileriniz açısından büyük bir risk doğurduğu durumlarda veri koruma etki değerlendirmesi yapacak ve sadece belirtilen büyük riskleri hafifletmemiz mümkünse süreci devam ettireceğiz. Kişisel Veri toplama yöntemleri uygulanmadan önce aşağıdaki amaçlarla yönetim tarafından incelenir:

(a) Kişisel Verilerin hiçbir tehdit veya aldatmaca olmadan adil bir şekilde elde edilmesini sağlamak ve

(b) Kişisel Verilerin toplanmasıyla ilgili tüm kanun ve kurallara (genelge ve yönetmelikler dâhil) uyularak yasal bir şekilde elde edilmesini sağlamak.

Kişisel Veri ihlali şüphelerini incelemeye yönelik bazı prosedürleri uygulamaya koyduk ve böyle bir ihlal tespit ettiğimiz takdirde hem sizi hem de kanunen mecbursak ilgili düzenleyici makamı bilgilendireceğiz.

12.0 VERİLERİN SAKLANMASI

KİŞİSEL VERİLERİMİ NE KADAR SÜREYLE KULLANACAKSINIZ?

Kişisel Verilerinizi sadece hukuk, muhasebe veya bildirim gerekliliklerine uyma amaçları dâhil olmak üzere veri toplama amaçlarımız için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız. Talep etmeniz hâlinde Veri Saklama Planımızın bir kopyasını sunabiliriz.

Kişisel Verilerinizin saklanacağı uygun süreyi belirlerken Kişisel Verilerin miktar, tür ve hassasiyetini, Kişisel Verilerinizin izinsiz kullanım veya ifşasından doğabilecek olası zararın büyüklüğünü, Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarımızı, bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki yasal gereklilikleri dikkate alıyoruz.

Kanun gereği, yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda müşterilerimizle ilgili temel bilgileri (İletişim Verileri, Kimlik Verileri, Finansal Veriler ve İşlem Verileri dâhil) cari vergi dönemi ve altı mali yıl boyunca saklamamız gerekir. Bazı durumlarda Bizden verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki "Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme" bölümünü inceleyin.

Bazı durumlarda araştırmaya yönelik veya istatistiksel amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi artık sizinle ilişkilendirilemeyecek biçimde anonimleştirebiliriz. Böyle bir durumda size başka bir bildirimde bulunmaksızın bu bilgileri sonsuza dek kullanabiliriz.

VERİLERİN İMHA EDİLMESİ

Veri saklama süreleri sona erdiğinde dijital kayıtlar kalıcı olarak imha edilir veya istatistiksel amaçlarla ya da araştırmaya yönelik olarak saklanmışsa tamamen anonimleştirilir. Bu durumda kişilerin kimliğinin belirlenememesi için tüm kişisel tanımlayıcılar kalıcı olarak kaldırılır.

13.0 YASAL HAKLARINIZ

Birleşik Krallık ve AB Veri Koruma Kanunları dâhil olmak üzere dünya çapındaki belirli Veri Koruma Kanunları kapsamında ve belirli şartlar altında Kişisel Verilerinizle ilgili bazı haklar sahipsiniz. Bu tür haklarınızın kısa bir açıklamasını aşağıda sunuyoruz:

 • Bilgi alma: Kişiler, Kişisel Verilerinin toplandığı ve kullanıldığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Bu hak, Birleşik Krallık ve AB Veri Koruma Kanunları kapsamında önemli bir şeffaflık gerekliliğidir. Bu gizlilik politikası ve çerez politikamız, bu gerekliliği yerine getirmektedir.
 • Kişisel Verilerinize erişim talep etme (genellikle "veri sahibi erişim talebi" olarak bilinir): Bazı istisnalar dışında hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasını alabilirsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etme: Hakkınızda tuttuğumuz eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini sağlayabilirsiniz ancak böyle bir durumda Bize verdiğiniz yeni bilgileri teyit etmenizi isteyebiliriz.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme: Kişisel Verilerinizi işlemeye devam etmemiz için geçerli bir neden yoksa onları silmemizi veya kaldırmamızı isteyebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı başarıyla kullandığınız (aşağıda bulabilirsiniz), Kişisel Verilerinizi kanuna aykırı şekilde işlemiş olabileceğimiz veya kanunen Kişisel Verilerinizi silmek için yasal yükümlülüğümüz olduğu durumlarda Kişisel Verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı isteyebilirsiniz. Bununla birlikte verilerinizin silinmesini talep etme hakkı mutlak değildir ve talebinizi yerine getirmek zorunda olmadığımız bazı durumlar mevcuttur. Bunlar uygun durumlarda talepte bulunduğunuz sırada size bildirilecektir.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme: Meşru Çıkarlarımız ya da bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistik amaçları doğrultusunda işlediğimiz ya da üçüncü tarafların işlediği Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Kişisel Verilerinizi işlemeye devam etmemiz gerektiğine dair güçlü ve meşru gerekçelerimiz varsa verilerinizin işlenmesine son vermek zorunda olmayız. Ayrıca Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için kullanmamıza itiraz etme hakkınız da vardır. Bu mutlak bir hak olmakla birlikte otomatikman tüm Kişisel Verilerinizi silmek zorunda olduğumuz anlamına gelmez, örneğin gelecekte de size doğrudan pazarlama iletişimleri gönderilmemesini sağlamak için bilgilerinizi hariç tutma listesine ekleyebiliriz.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme: (a) Verilerinizin doğruluğunu sağlamamızı istediğiniz veya (b) verilerinizi kullanmamıza itiraz ettiğiniz fakat Bizim de verilerinizi kullanmak için meşru gerekçelerimiz olup olmadığını kontrol etmemiz gereken durumlar gibi bazı özel durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesini askıya almamızı isteyebilirsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin size veya üçüncü bir tarafa aktarılmasını talep etme: Kişisel Verilerinizi düzenlenmiş, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilir bir formatta size veya seçtiğiniz üçüncü tarafa sunacağız. Bu hakkın yalnızca sizinle yaptığımız bir sözleşmeyi yerine getirebilmemiz veya böyle bir sözleşme yapabilmemiz için başlangıçta Kişisel Verilerinizi kullanmamıza izin verdiğiniz (ya da Kişisel Verilerinizi kullandığımız) ve veri işlemenin otomatikleştirildiği durumlar için geçerli olduğunu unutmayın.
 • Kişisel Verilerinizi işlemek için izninizi esas aldığımız durumlarda izni geri alma: İzninizi geri almanızdan önce gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemez. İzninizi geri aldığınız takdirde size bazı ürün veya hizmetleri sunamayabiliriz. İzninizi geri aldığınızda bu durumun yaşanıp yaşanmayacağını size bildireceğiz.

Yukarıdaki hakların tamamının mutlak olmadığını, yürürlükteki Veri Koruma Kanunlarına tabi olduğunu ve yürürlükteki Veri Koruma Kanunlarında belirtilen hüküm ve koşullara tabi olabileceğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi almak veya yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen Bizimle iletişime geçin.

GENELLİKLE ÜCRET ÖDEMENİZ GEREKMEZ

Kişisel Verilerinize erişmek (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanmak) için herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, söz konusu talebiniz net bir gerekçeye dayanmıyorsa, tekrar ediyorsa veya aşırı bir talepse makul bir ücret isteyebiliriz. Alternatif olarak bu tür durumlarda talebinizi yerine getirmeyi reddedebiliriz.

SİZDEN İSTEYEBİLECEKLERİMİZ

Kimliğinizi teyit edebilmek ve Kişisel Verilerinize erişme (veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanabilme) hakkınızı güvenceye alabilmek için sizden bazı özel bilgiler isteyebiliriz. Bu, Kişisel Verilerin, bunları almaya hakkı olmayan hiç kimseye ifşa edilmemesini sağlamaya yönelik bir tedbirdir. Ayrıca size vereceğimiz yanıtı hızlandırmak için talebinize ilişkin bazı ek bilgiler vermenizi de istemek için de sizinle iletişime geçebiliriz.

YANIT VERMEK İÇİN SÜRE SINIRI

Tüm meşru taleplere bir ay içinde yanıt vermeye çalışırız. Bununla birlikte, talebiniz çok karmaşıksa veya birden fazla talepte bulunmuşsanız size yanıt vermemiz bir aydan daha uzun sürebilir. Bu durumda süre 2 aya kadar uzayabilir. Sizi ilerleme konusunda bilgilendireceğiz.

14.0 BİRLEŞİK KRALLIK VE AB DIŞINDA İKAMET EDENLER İÇİN EK BİLGİLER

Brazil

HAKLARINIZ

Brezilya Genel Veri Koruma Kanunu (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veya LGPD), 14 Ağustos 2018 tarihinde Brezilya Ulusal Kongresi tarafından kabul edilmiş ve 15 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bölümde belirtilen bilgiler, yalnızca Brezilya’da bulunan kişilere ait Kişisel Verilerin işlenmesi için geçerlidir.

VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA ONAY İSTEME HAKKI

Verilerinizin işlenmesi için sizden onay alınmasını isteyebilirsiniz.

 • ERİŞME HAKKI Kullanıcılar, bir veri sahibi erişim formu doldurarak haklarında tuttuğumuz kişisel verilere erişme hakkına sahiptir. Kullanıcılar verilerin kaynağını, işlenme amacını ve varsa kayıt tutulup tutulmadığını öğrenme hakkına sahiptir.
 • VERİLERİN TAŞINABİLİRLİĞİ Ulusal yetkili makamın düzenlemelerine ve ticari/endüstriyel sırlarla ve anonimleştirilmiş verilerle ilgili kurallara tabi olarak ve açıkça talep etmek suretiyle verilerinizin başka bir ürün veya hizmet sağlayıcıya aktarılması hakkına sahipsiniz.
 • DÜZELTME Yanlış, geçersiz hâle gelmiş veya eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.
 • ANONİMLEŞTİRME Gereksiz veya fazla miktarda Kişisel Verilerinizin ya da LGPD'ye uygun olarak işlenmeyen verilerinizin anonimleştirilmesini, engellenmesini veya ayıklanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • SİLME Verinin gereksiz veya fazla miktarda olduğu zamanlarda Kişisel Verilerinizin ya da işlenmesi için izin alınması gereken verilerinizin silinmesini sağlama hakkına sahipsiniz.
 • BİLGİ ALMA Verilerinizin işlenme süresi, işlenme amacı, alt işleyici taraflar ve Kişisel Verilerinize erişen veya bunları işleyen diğer üçüncü taraflarla ilgili bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca izin seçenekleriniz ve izin vermeyi reddetmenizin sonuçları hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.
 • İZNİ GERİ ALMA Verdiğiniz izni geri alma hakkına sahipsiniz.
 • ŞİKÂYETTE BULUNMA ANPD'ye (Ulusal Veri Koruma Makamı) şikâyette bulunma hakkına sahip olacaksınız.
 • İTİRAZ ETME Kanun hükümlerine aykırılık olması veya yukarıda anlatıldığı gibi verdiğiniz izni geri almanız durumunda Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 • GÖZDEN GEÇİRME TALEBİNDE BULUNMA Yalnızca Kişisel Verilerinizin otomatik işlenmesine dayanılarak alınan ve çıkarlarınızı etkileyen kararların gözden geçirilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Yukarıdaki taleplerden herhangi birinde bulunmak isterseniz lütfen dpo@jagex.com adresinden bizimle irtibata geçin.

Yukarıdaki hakların hepsinin mutlak olmadığını lütfen unutmayın. Herhangi bir hakkınızı kullandığınız için ayrımcılığa maruz kalmayacak veya başka bir zarara uğramayacaksınız.

USA

Bu bölüm, genel gizlilik politikamızın geri kalanıyla birlikte okunmalıdır. Tanımlanan tüm terimler, genel gizlilik politikamızın geri kalanındakiyle aynı anlama gelmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerin Tanımı

Hizmet Hizmet Tanımı
Web siteleri Kişiselleştirilmiş oyunlar için web içeriği ve çözümleri, eğitim ve eğlence içeriği, vb.
Mobil platformlar Yayımlanmış oyunlara erişmenizi sağlayan özelleştirilmiş mobil platformlar.
Yayımlanmış oyunlar Valve (Steam), Apple (iOS), ve Google (Android) gibi yayın hizmetleri üzerinden kullanımınıza sunulan çeşitli yayımlanmış oyunlara sosyal ağ kimliğiniz aracılığıyla erişmenizi sağlayan oyun yayın platformları.

KİŞİSEL BİLGİ KATEGORİLERİ

Bu bölümde "Kişisel Bilgi" ya da "Kişisel Veri" terimleri; bir kişiyi tanımlayan, kimliği belirlenebilir bir kişiyle ilgili olan veya aşağıdakiler dâhil olmak üzere ABD Gizlilik Kanunları kapsamında başka şekilde tanımlanan bilgiler anlamına gelir:

 • 2020 tarihli California Gizlilik Hakları Yasası ile tadil edilen hâliyle California Tüketici Gizliliği Yasası;
 • 2021 tarihli Virginia Tüketici Veri Koruma Yasası;
 • 2021 tarihli Colorado Gizlilik Yasası;
 • 2022 tarihli Connecticut Veri Gizliliği Yasası;
 • 2023 tarihli Utah Tüketici Gizliliği Yasası;
 • 2021 tarihli Nevada Revize Edilmiş Tüzükleri, Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve Gizliliği başlıklı Bölüm 603A ve zaman zaman tadil edilen hâlleriyle uygulama yönetmelikleri (hepsi birlikte "ABD Gizlilik Kanunları").

Belirli bir Tüketiciyi veya Cihazı tanımlayan, onunla ilgili olan, onu nitelendiren, ona atıfta bulunan, onunla ilişkilendirilme olasılığı olan veya onunla doğrudan ya da dolaylı olarak makul bağlantısı kurulabilen bilgileri toplarız. ABD'de ikamet eden kişilerden toplayabileceğimiz veya son on iki (12) ay içinde toplamış olabileceğimiz Kişisel Bilgi kategorilerinin listesi aşağıdadır.

Aşağıdaki listede verilen kategoriler ve örneklerin, ABD Gizlilik Kanunları'nda açıklanan kategoriler ve örnekler olduğunu lütfen unutmayın:

 • Tanımlayıcılar: gerçek ad, takma ad, posta adresi, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, internet protokolü adresi, e-posta adresi, hesap adı, sürücü ehliyeti numarası, pasaport numarası, doğum tarihi veya diğer benzer tanımlayıcılar;
 • Kişisel bilgilerin işlenmesinde kullanılan kişisel bilgi kategorileri: ad, imza, Sosyal Güvenlik numarası, fiziksel özellikler veya tanım, adres, telefon numarası, pasaport numarası, sürücü ehliyeti veya eyalet kimlik kartı numarası, sigorta poliçe numarası, eğitim, istihdam, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı numarası veya diğer finansal bilgiler, tıbbi bilgiler veya sağlık sigortası bilgileri;
 • Ticari bilgiler: satın alınan veya değerlendirilen ürün veya hizmetlerin kayıtları ve geçmişi ve
 • İnternet veya diğer benzer ağ faaliyetleri: hizmetlerimiz veya reklamlarımızla etkileşimler.

Bu, herhangi bir Kişisel Bilgi kategorisindeki tüm örneklerin aslında Bizim tarafımızdan toplandığı anlamına gelmez ancak bildiğimiz kadarıyla ilgili kategorideki bilgilerden bazılarının toplanabileceğine veya toplanmış olabileceğine dair iyi niyetli inancımızı yansıtır. Örneğin bazı Kişisel Bilgi kategorileri yalnızca söz konusu Kişisel Bilgileri doğrudan Bize sağlamanız durumunda toplanabilir.

HASSAS KİŞİSEL BİLGİ KATEGORİLERİ

Hassas kişisel bilgiler
 • Hesap Oturum Açma Verileri: hesabınıza erişmek için kullanılan bilgiler.
 • Finansal Veriler banka hesabı, ödeme kartı bilgileri ve bordro bilgileri.
 • İşlem Verileri: size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelere ilişkin detaylar ile Bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin diğer detaylar.
KİŞİSEL BİLGİ KAYNAKLARI

Yukarıda listelenen Kişisel Bilgi kategorilerini, aşağıdaki kaynak kategorilerinden elde ederiz:

 • Doğrudan sizden. Örneğin hizmetlerimizde doldurduğunuz formlardan, hizmetlerimizde belirttiğiniz ya da sağladığınız tercihlerden veya hizmetlerimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz satın alma işlemlerinden.
 • Dolaylı olarak sizden. Örneğin hizmetlerimizdeki faaliyetlerinizi gözlemleyerek.
 • Otomatik olarak sizden. Örneğin hizmetlerimize göz attığınızda Bizim tarafımızdan veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından Cihazlarınıza kurulan çerezler aracılığıyla.
 • Hizmet sağlayıcılardan. Örneğin hizmetlerimizi kullanımınızı izleyen ve analiz eden üçüncü taraf sağlayıcılardan, size hedefli reklamları gösteren üçüncü taraf sağlayıcılardan, ödemeleri işleyen üçüncü taraf sağlayıcılardan veya size hizmet sağlamak için kullandığımız diğer üçüncü taraf sağlayıcılardan.
KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

Topladığımız Kişisel Bilgileri işimize yönelik veya ticari amaçlar doğrultusunda kullanabilir veya ifşa edebiliriz. Bunlara bazı örnekler aşağıdadır:

 • Hizmetlerimizi sağlamak ve sürdürmek: hizmetlerimizin kullanımının izlenmesi dâhil olmak üzere.
 • Hesabınızı yönetmek: hizmetlerin kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Bilgiler sayesinde kayıtlı bir kullanıcı olarak kullanımınıza sunulan hizmetlerin farklı işlevlerine erişebilirsiniz.
 • Yapılan bir sözleşmeyi yerine getirmek: satın aldığınız ürünler, ögeler ya da hizmetlere yönelik bir sözleşmeyi veya hizmetler aracılığıyla Bizimle yaptığınız bir sözleşmeyi taahhüt etmek, geliştirmek ve sözleşmeye uymak.
 • Sizinle iletişime geçmek: e-posta, telefon görüşmeleri, SMS, anlık bildirimler veya diğer eş değer elektronik iletişim biçimleriyle sizinle iletişime geçmek (örneğin uygulanması için gerekli veya makul olduğu durumlarda güvenlik güncellemeleri dâhil olmak üzere işlevlere, ürünlere veya sözleşmeli hizmetlere dair güncellemeler ya da bilgilendirici iletişimler hakkında bir mobil uygulamanın anlık bildirimleri).
 • Size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak: daha önce satın aldıklarınıza veya hakkında soru sorduklarınıza benzer olarak sunduğumuz diğer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında (bu bilgileri almaktan vazgeçmediğiniz sürece).
 • Taleplerinizi yönetmek: Bize ilettiğiniz taleplerle ilgilenmek ve bunları yönetmek.
 • Size hedefli reklamlar sunmak. Sizinle ilgili Kişisel Bilgileri, ilgi alanlarınıza ve/veya konumuza uygun içerik ve reklamlar geliştirmek, bunları size göstermek ve etkinliklerini ölçmek (ve bunu yapan üçüncü taraf sağlayıcılarla birlikte çalışmak) için kullanabiliriz.
 • İş amaçlı aktarımlar için: İşletmenin devamlılığı için şirket birleşimi, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, lağvetme veya iflas, tasfiye ya da benzer bir işlem kapsamında varlıklarımızın tamamı veya bir kısmının başka şekilde satışını veya aktarımını değerlendirmemiz veya gerçekleştirmemiz, hizmet kullanıcılarımız hakkında tuttuğumuz Kişisel Bilgilerin bu kapsamda aktarılan varlıklar arasında olması.
 • Diğer amaçlar doğrultusunda: veri analizi, kullanım trendlerinin tespit edilmesi, promosyon kampanyalarımızın etkinliğinin belirlenmesi ve hizmetlerimizin, ürünlerimizin, pazarlama faaliyetlerimizin ve deneyiminizin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Yürürlükteki kanunların, mahkeme emirlerinin veya hükûmet düzenlemelerinin gerektirdiği hukuki yaptırım taleplerine yanıt verilmesi.
 • Dâhili idari amaçlar ve denetim amaçları için.
 • Güvenlik olaylarının tespit edilmesi ve zararlı, aldatıcı, dolandırıcılık amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlanması (gerektiğinde bu faaliyetlerden sorumlu olanlara karşı yasal işlemler başlatılması dâhil olmak üzere).
ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

13 yaşından küçükseniz hizmetlerimizi kullanamazsınız.

16 yaşından küçük çocuklardan hizmetlerimiz aracılığıyla kasten Kişisel Bilgi toplamayız ancak bağlantılarını verdiğimiz bazı üçüncü taraf web siteleri toplayabilir.

Bu üçüncü taraf web sitelerinin kendi kullanım koşulları ve gizlilik politikaları vardır. Ebeveynlere ve yasal vasilere, çocuklarının internet kullanımını takip etmelerini ve asla izinleri olmadan diğer web sitelerinde bilgi paylaşmamaları için çocuklarını uyarmalarını tavsiye ederiz.

13 yaşından küçük bir çocuğun Bize Kişisel Bilgilerini sağladığına inanmak için gerekçeleriniz varsa lütfen bu bilgileri silmemiz için yeterli ayrıntılarla birlikte Bize ulaşın.

KİŞİSEL BİLGİLERİN İFŞA EDİLMESİ, SATIŞI VE PAYLAŞILMASI

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi ve Paylaşılması

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri kullanabiliriz, paylaşabiliriz ya da ifşa edebiliriz veya aşağıdaki kategorilere ait Kişisel Bilgileri işimize yönelik veya ticari amaçlar doğrultusunda son on iki (12) ay içinde kullanmış veya ifşa etmiş olabiliriz: tanımlayıcılar; işlemeye tabi Kişisel Bilgi kategorileri; ticari bilgiler; internet veya diğer benzer ağ faaliyetleri.

İşimize yönelik veya ticari amaçlar doğrultusunda Kişisel Bilgileri ifşa ettiğimizde söz konusu amacı açıklayan ve alıcının hem ilgili Kişisel Bilgileri gizli tutmasını hem de sözleşmenin yerine getirilmesi dışında bir amaçla kullanmamasını gerektiren bir sözleşme yaparız.

Kişisel Bilgilerin Satılması

Kişisel Bilgileri, "satmak" ifadesinin genellikle anlaşıldığı şekilde satmayız. Hizmet sağlayıcıların sizinle ilgili Kişisel Bilgileri genel gizlilik politikamızda açıklandığı şekilde reklam, pazarlama ve analiz amaçlarıyla kullanmasına izin veririz.

Aşağıdaki kategorilere ait Kişisel Bilgileri satabiliriz veya son on iki (12) ay içinde satmış olabiliriz: tanımlayıcılar; işlemeye tabi Kişisel Bilgi kategorileri; ticari bilgiler; internet veya diğer benzer ağ faaliyetleri.

Dilediğiniz zaman Bizimle iletişime geçerek veya https://support.runescape.com/hc/en-gb/articles/360001370829 adresinde bulunan "kişisel bilgilerimi satmayın" sayfasını ziyaret ederek hizmet sağlayıcılarımız tarafından Kişisel Bilgilerinizin toplanmasına yönelik izninizi geri çekebilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri, bu bölümde tanımlanan amaçları yerine getirmemiz için gereken süre boyunca ve gizlilik politikamızın geri kalanında daha ayrıntılı olarak açıklanan şekilde saklarız.

HAKLARINIZ VE SEÇİMLERİNİZ

ABD Eyalet Veri Koruma Kanunları, belirli eyaletlerde ikamet edenlerin kişisel bilgilerine ilişkin belirli haklarını açıklamaktadır. ABD'de ikamet ediyorsanız ABD Eyalet Veri Koruma Kanunları, aşağıdaki haklardan bazılarını veya tamamını size tanıyor olabilir.

 • Bilgilendirilme hakkı. Hangi Kişisel Bilgi kategorilerinin toplandığı ve Kişisel Bilgilerin hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

 • Öğrenme/erişme hakkı. Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız, satmamız, iş amaçları doğrultusunda ifşa etmemiz ve paylaşmamız hakkındaki bilgileri size açıklamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Talebinizi aldıktan ve doğruladıktan sonra size aşağıdakileri açıklayacağız:

  • Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgi kategorileri.
  • Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgiler için kaynakların kategorileri.
  • Söz konusu Kişisel Bilgileri toplamak veya satmak için işimize yönelik veya ticari amaçlarımız.
  • Söz konusu Kişisel Bilgileri paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri.
  • Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgilerin belirli parçaları.
  • Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri satarsak veya işimize yönelik bir amaç doğrultusunda ifşa edersek satılan ya da ifşa edilen Kişisel Bilgi kategorilerini size açıklayacağız.
 • Kişisel Bilgilerin satılmasını veya paylaşılmasını reddetme hakkı (ayrılma işlemi). Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri satmamamız için Bizi yönlendirme hakkına sahipsiniz. Ayrılma talebi göndermek için lütfen "Kişisel Bilgilerin Satılması" bölümüne bakın veya Bize ulaşın.

 • Kişisel Bilgileri düzeltme hakkı. Hakkınızda topladığımız hatalı Kişisel Bilgileri düzeltme veya hatasız hâle getirme hakkına sahipsiniz. Talebinizi aldıktan ve doğruladıktan sonra hakkınızdaki Kişisel Bilgileri düzeltmek (ve hizmet sağlayıcılarımızın düzeltmesini sağlamak) için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz (istisnai durumlar hariç olmak üzere).

 • Hassas Kişisel Bilgilerin kullanılmasını ve ifşa edilmesini kısıtlama hakkı. Jagex, geçerli kanunlar kapsamında tüketicilere Hassas Kişisel Bilgilerinin kullanılmasını ve ifşa edilmesini "kısıtlama hakkı" tanımamızı gerektiren amaçlarla bağlantılı olarak Hassas Kişisel Bilgileri kullanmaz ya da ifşa etmez.

 • Kişisel Bilgileri silme hakkı. Hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgilerin belirli koşullarda ve belirli istisnalara tabi olarak silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Talebinizi aldıktan ve doğruladıktan sonra hakkınızdaki Kişisel Bilgileri düzeltmek (ve hizmet sağlayıcılarımızın silmesini sağlamak) için ticari açıdan makul çabayı göstereceğiz (istisnai durumlar hariç olmak üzere). Bizim açımızdan veya hizmet sağlayıcılarımız açısından bilgilerin saklanması aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için gerekliyse silme talebinizi reddedebiliriz:

  • Kişisel Bilgileri topladığımız işlemi tamamlamak, talep ettiğiniz ürün veya hizmetleri sağlamak, sizinle süregelen iş ilişkimiz bağlamında makul şekilde beklenen aksiyonları almak veya sizinle yaptığımız sözleşmeyi başka şekilde yerine getirmek.
  • Güvenlik olaylarını tespit etmek; zararlı, aldatıcı, dolandırıcılık amaçlı veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak veya bu faaliyetlerden sorumlu olanlara karşı yasal işlemler başlatmak.
  • Mevcut işlevlere zarar veren hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi için ürünlerin kusurlarını gidermek.
  • İfade özgürlüğünü kullanmak, başka bir tüketicinin ifade özgürlüğünü kullanmasını sağlamak veya kanunların tanıdığı başka bir hakkı kullanmak.
  • Bu bölüm kapsamında verilerin işlenmesi için geçerli olan ABD Eyalet Veri Koruma Kanununa uymak.
  • Daha önce bilgilendirilmiş onayınızı verdiyseniz geçerli tüm diğer etik ve gizlilik yasalarına uygun olarak kamu çıkarına ve kamuya açık veya hakemli bilimsel, tarihî ya da istatistiksel araştırmalar gerçekleştirmek (bilgiler silindiğinde araştırma başarısının imkânsız hâle geleceği veya ciddi şekilde etkileneceği durumlarda).
  • Bizimle ilişkinizi esas alan tüketici beklentileriyle makul şekilde uyumlu hâle getirilmiş yalnızca dâhili kullanımları mümkün kılmak.
  • Yasal bir yükümlülüğe uymak.
  • Bilgiyi dâhili, yasal ve sağladığınız bağlama uygun diğer şekillerde kullanmak.
 • Ayrımcılığa maruz kalmama hakkı. Tüketici haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için aşağıdaki şekiller dâhil olmak üzere ayrımcılığa maruz kalmama hakkına sahipsiniz:

  • Size ürün veya hizmet sunumunun reddedilmesi.
  • Ürünler veya hizmetler için farklı fiyatlar veya oranlar uygulanması (indirimler ya da diğer faydalar kullanılması veya para cezası uygulanması dâhil olmak üzere).
  • Size farklı seviyede ya da kalitede ürün veya hizmet sunulması.
  • Ürünler için farklı bir fiyat veya oran uygulanacağının veya farklı seviyede ya da kalitede ürün veya hizmet alacağınızın söylenmesi.
Haklarınızı Kullanma

Kişisel Bilgilerinizin satılmasına yönelik izninizi geri çekme hakkınız dâhil olmak üzere herhangi bir hakkınızı kullanmak amacıyla doğrulanabilir bir talepte bulunmak için lütfen buraya tıklayın: https://support.runescape.com/hc/en-gb/articles/360001370829.

Yalnızca siz veya yetkili Dışişleri Bakanlığı'na kayıtlı olan, sizin adınıza hareket etmek üzere yetkilendirilmiş bir kişi; hakkınızdaki Kişisel Bilgilere yönelik doğrulanabilir bir talepte bulunabilir.

Bize gönderdiğiniz talepte:

 • Kişisel Bilgilerini topladığımız kişi ya da yetkili temsilcisi olduğunuzu makul şekilde doğrulayabilmemiz için yeterli bilgi vermelisiniz.
 • Talebinizi doğru şekilde anlamamız, değerlendirmemiz ve yanıtlamamız için yeterli ayrıntılarla açıklamalısınız.

Aşağıdaki durumlarda talebinizi yanıtlayamaz veya istenen bilgileri size sağlayamayız:

 • kimliğinizi veya talepte bulunmaya yetkili olduğunuzu doğrulayamazsak ve
 • kişisel bilgilerin sizinle ilgili olduğunu teyit edemezsek.

İstenen bilgileri, doğrulanabilir talebinizin alınmasından sonra 45 gün içinde ücretsiz olarak size ifşa edecek ve göndereceğiz. İstenen bilgilerin sağlanacağı süre, makul sınırlar içinde gerekli olduğunda, önceden bildirimde bulunarak ve bir defaya mahsus olarak 45 gün daha uzatılabilir.

Tüm ifşa işlemlerimiz sadece doğrulanabilir talebin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır.

Veri taşınabilirliği taleplerinizle ilgili olarak, hakkınızdaki Kişisel Bilgileri size sağlamak için kullanılma hazır olan ve bilgileri bir işletmeden diğerine sorunsuzca aktarmanıza imkân veren bir format seçeceğiz.

15.0 POLİTİKA GÜNCELLEMELERİ

Politika ve prosedürler yılda en az bir defa gözden geçirilip yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle karşılaştırılır ve bu kanun veya yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda gizlilik politika ve prosedürlerimiz de bunların yeni gereklilikleri karşılanacak biçimde revize edilir.

POLİTİKA METNİNİN SONU